Sorodne objave

 

Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana smo že leta 2018 pri preiskavi korupcijskih kaznivih dejanj z najemanjem bančnih kreditov izvedli več hišnih preiskav in pridržali več oseb. Naknadno pa smo odkrili, da so osumljenci delovali v interesu širše združbe, ki se ukvarja predvsem z goljufijami. Ker ta preiskava še ni zaključena in dokaze o tovrstnih kaznivih dejanjih še zbiramo, vse morebitne oškodovance pozivamo, naj sum kaznivega dejanja prijavijo na policijo.

MitjaBartolme intro

Podrobneje je dosedanje izsledke kriminalistične preiskave danes, 29. novembra 2022, predstavil Mitja Bartolme, vodja Oddelka za gospodarsko kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije na PU Ljubljana.

Late 2018 preiskovali korupcijska kazniva dejanja, povezana z jemanjem kreditov

V uvodu je Mitja Bartolme najprej na kratko povzel preteklo preiskavo korupcijskih kaznivih dejanj, povezanih z jemanjem kreditov, o kateri smo javnost takrat že obveščali: "V letu 2018 smo tako z lastno aktivnostjo ugotovili delovanje organizirane kriminalne združbe, ki se je ukvarjala z izvrševanjem kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Medije smo o tem obveščali 19. junija 2018.

V navedeni preiskavi smo na Specializirano državno tožilstvo podali 11 kazenskih ovadb zoper 37 fizičnih in pravnih oseb, in sicer za 23 kaznivih dejanj nedovoljenega dajanja daril, 23 kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril in 15 kaznivih dejanj goljufij, povezanih z neplačevanjem kreditov. Ugotovljena skupna materialna škoda v teh zadevah znaša prek 2,5 milijona evrov, pri čemer izpostavljamo, da je skupna vrednost najvišjih najetih kreditov ene osebe na banki znašala več kot 100.000 evrov, najvišji vložek za lažen posel pa je znašal kar 230.000 evrov.

Policija je takrat v sklopu predkazenskega postopka izvedla 52 hišnih in osebnih ter preiskav vozil, pridržanih je bilo pet oseb, opravljenih je bilo 94 razgovorov z osebami, ki bi lahko dale koristne podatke. Policija je v okviru predkazenskega postopka izvajala tudi finančno preiskavo zoper storilce opisanih kaznivih dejanj. Pri tem je zasegla prek 350.000 evrov gotovine in podala pobude za zavarovanje premičnega in nepremičnega premoženja (vozila, nepremičnine). Večji del navedene preiskave je že zaključen in v povezavi z njo že potekajo postopki na sodišču."

Z nadaljnjo preiskavo ugotovili, da so bili osumljenci del širše kriminalne združbe, ki se je ukvarjala z goljufijami

"Sedaj pa lahko dodatno povemo, da smo naše aktivnosti od takrat nadaljevali in odkrili, da je zgoraj navedena kriminalna združba delovala v okviru širše kriminalne združbe, kjer so storilci prepričevali oškodovance v izročitev teh z bančnimi krediti najetih finančnih sredstev ter njihovega ostalega premoženja. Od takrat smo nato dodatno sprejeli še 23 prijav kaznivih dejanj goljufije, ki so povezane z izročanjem denarnih sredstev tretji osebi.

V letu 2020 smo tako opravili še tri hišne preiskave in preiskavo vozila, pridržana je bila ena oseba, ki je bila privedena k preiskovanemu sodniku, ki je zanjo odredil pripor. Do sedaj je 14 preiskav že zaključenih, 9 preiskav pa še vedno poteka. Skupna ugotovljena premoženjska škoda teh 23 prijav goljufij znaša več kot pol milijona evrov. Najvišji do sedaj ugotovljeni vložek posameznega oškodovanca pa je znašal prek 170.000 evrov. Trenutno v konkretnem primeru poteka intenzivno zbiranje obvestil in dokazov o tovrstnih kaznivih dejanjih, preiskavo pa usmerja specializirano državno tožilstvo," je pojasnil Bartolme.

Storilci oškodovance s prefinjenimi psihološkimi metodami prepričajo v investiranje v lažne posle, v zameno za osebnostno ali poslovno rast

Združba je delovala na način, da so oškodovanci sredstva v prvi vrsti izročali osumljencem v zameno za osebnostno in poslovno rast, nato pa so jih ti prepričevali v vlaganja v lažne posle. Vodilnih oseb te združbe ni zmotilo niti dejstvo, da so že potekali kazenski postopki zoper eno izmed oseb, ki se je ukvarjala z isto dejavnostjo, niti takratno obsežno medijsko poročanje o preiskavi.

Delovanje združbe je organizirano tako, da ljudi povabijo na različne delavnice, kot so numerološki tečaji, predavanja o osebnosti in/ali poslovni rasti, t. i. life coaching, svetovanje parom. Storilci potencialnim oškodovancem že med tečaji ponujajo programe "osebnostnega reprogramiranja" za bolj kvalitetno življenje, za katere je treba plačati tudi do 5.000 evrov.

V nadaljevanju storilci z uporabo psiholoških metod prepričujejo oškodovance, da jim izročijo finančna sredstva pod pretvezo, da se bodo na ta način znebili blokad in strahu ter dosegli višji osebnostni nivo, da jih bo "oblila nova energija" in podobno. Seveda pa po vloženih sredstvih sledijo vedno nova prepričevanja, naj oškodovanci vložijo še več, s čimer sklenejo začaran krog vedno novih vlaganj.

Nekateri oškodovanci se niti niso prepoznali kot oškodovanci in prijav (še) niso podali. Določeni člani te združbe so zato še vedno aktivni

Velik izziv pri preiskovanju predstavlja dejstvo, da se osebe, ki so izročile denar, torej oškodovanci, niso prepoznali kot oškodovanci in prijav zoper združbo niso podali. Do tega spoznanja so prišli čez nekaj let.

Nekateri pa se še danes kot oškodovanci ne prepoznajo, zato so določeni člani te združbe še vedno aktivni. Zato prav z današnjo predstavitvijo delovanja te kriminalne združbe (in tako ozaveščanjem javnosti) želimo delovati preventivno v smeri zaščite potencialnih žrtev takih kaznivih dejanj.

Obenem opozarjamo na previdnost pri vlaganju denarnih sredstev in pri sodelovanju z osebami, ki jih ne poznamo.

Posledice pri oškodovancih se kažejo v izgubljenih finančnih sredstvih, hudih finančnih in duševnih stiskah, zdravstvenih težavah, dolgovih, celo izgubi nepremičnin 

Opozarjamo tudi na posledice, ki jih policisti ugotavljamo pri izvrševanju tovrstnih kaznivih dejanj. Gre predvsem za izgubljena finančna sredstva, katerih posledice so hude finančne in duševne stiske, hujše zdravstvene težave, izgube nepremičnin, finančni dolgovi, katerih posledice občutijo tudi drugi člani družin.

Značilnost storilcev je namreč ta, da iščejo ranljive skupine oseb, ki so prešle čez težko življenjsko obdobje ali pa so ravno v takem obdobju zaradi različnih osebnih okoliščin, in brezkompromisno izkoriščajo njihovo šibkost za dosego svojih ciljev.

Policisti opozarjamo: ne nasedajte obljubam o enkratnih priložnostih, svoja sredstva vlagajte samo pri zanesljivih in preverjenih ponudnikih!

Običajno goljufi ustvarjajo na oškodovance časovni pritisk, z obljubami o enkratnih priložnostih, ki da kasneje ne bodo več mogoče, s tem pa jim ne dajo časa za premislek in preveritev dejstev.

Poleg tega poskušajo goljufi žrtve prepričati, da bodo z dodatnimi investicijami še uspešnejše, pri čemer običajno želijo, da oškodovanci v goljufivo shemo pripeljejo še koga svojcev ali prijateljev, ki jim zaupa. Na tak način poskušajo storilci shemo predstaviti kot zaupanja vredno.

Našteto predstavlja nekatere indice, da gre lahko za goljufijo, zato si je treba pred vsakim vlaganjem sredstev vzeti čas, dobro premisliti, preveriti, kdo je prejemnik, kakšni so pogoji, se o tem pozanimati pri strokovnjakih.

Sumite, da ste tudi sami investirali v goljufivo shemo? Pozivamo, da nas o tem obvestite oziroma kaznivo dejanje prijavite

Predlagamo, da svoja sredstva vlagate v finančne produkte licenciranih, prepoznanih, uveljavljenih in zanesljivih ponudnikov bančnih oz. finančnih storitev.

Če pa ste morda sredstva že vložili v shemo, za katero menite, da gre za goljufijo, pa pozivamo, da kazniva dejanja prijavite.

 

Za kaznivi dejanji nedovoljenega sprejemanja oz. nedovoljenega dajanja daril je predpisana zaporna kazen od šestih mesecev do šestih let, za kaznivo dejanje goljufije pa v tem primeru od enega do osmih let.