Sorodne objave

 

V zvezi z aktualno varnostno problematiko na širšem območju Ljubljane smo danes, 22. septembra 2023, podrobneje predstavili aktivnosti in ukrepe policije v zadnjem času. Na območju ljubljanske policijske uprave smo namreč policisti in kriminalisti preiskali večje število kaznivih dejanj, zoper več osumljencev je bil odrejen pripor, za zagotavljanje varnosti pa izvajamo usmerjene poostrene nadzore in na varnostno obremenjena območja napotujemo več policistov. 

1695373443 policija tk1

Martin Rupnik, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana, in Matjaž Kondardi, vodja Oddelka za državno mejo in tujce v Sektorju uniformirane policije PU Ljubljana

V zadnjih treh mesecih uspešno preiskanih več premoženjskih kaznivih dejanj

Ljubljanski kriminalisti in policisti smo v zadnjih treh mesecih uspešno preiskali več premoženjskih kaznivih dejanj, ki so bila storjena v Ljubljani, okolici Grosupljega in na Kočevskem. Uspešne preiskave so plod kakovostno izvedenih prvih ukrepov in ogledov krajev kaznivih dejanj ter nadaljnjega intenzivnega, usmerjenega in tudi analitičnega zbiranja obvestil ter preiskav sledi, zavarovanih na ogledih.

Prijeli 22 osumljencev drznih tatvin, ropov in nasilništva ter vlomov v stanovanjske hiše, trgovine, župnišča in gostinske lokale

V zadnjih treh mesecih smo tako odvzeli prostost 22 osebam, ki so osumljene 72 različnih kaznivih dejanj. Vsi osumljenci so bili s kazenskimi ovadbami privedeni k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njih odredil pripor. Med preiskanimi kaznivimi dejanji najbolj izstopajo naslednja kazniva dejanja:

  • na območju Grosupljega, Ivančne Gorice in Ribnice je bilo preiskanih šest kaznivih dejanj velike tatvine oziroma vlomov v župnišča, pomembno pa je, da po prijetju osumljencev tovrstnih kaznivih dejanj ne beležimo več;
  • na območju Kočevja štiri kazniva dejanja velike tatvine (vlomi v trgovine s tehničnim blagom in gostinski lokal) ter kaznivo dejanje poskusa vloma in ob tem poškodovanje tuje stvari;
  • na območju Ribnice so bila preiskana tri kazniva dejanja (rop, nasilništvo, tatvina);
  • na območju Viča je bilo preiskanih šest kaznivih dejanj velike tatvine (vlomi v stanovanjske hiše) in šest kaznivih dejanj velike tatvine (drzne tatvine);
  • na območju centra Ljubljane je bilo preiskanih 11 kaznivih dejanj tatvine, pet kaznivih dejanj velike tatvine (vlomi v gostinske lokale), tri kazniva dejanja velike tatvine (drzne tatvine), tri kazniva dejanja oboroženega ropa trafike in 10 kaznivih dejanj v povezavi z drogami.

Zaradi letošnjega 14-odstotnega porasta kaznivih dejanj na območju PU Ljubljana še poostrili nadzore, namenjene obvladovanju kriminalitete, zlasti ulične

Policisti redno spremljamo vse varnostno zanimive dogodke, jih smiselno razvrščamo in povezujemo v sklope ter analiziramo. S tem lahko določimo teritorialno in vsebinsko povezane varnostne pojave, ki imajo podoben temelj, ter na tej podlagi načrtujemo svoje aktivnosti. Pri pregledu stanja javne varnosti je bilo tako ugotovljeno, da so mestne enote policije na območju PU Ljubljana v letu 2023 (do 31. avgusta 2023) skupaj obravnavale 10.336 kaznivih dejanj, kar je v primerjavi s predhodnim letom za 14,2 odstotka več.

Za zagotavljanje večje javne varnosti smo v zadnjem času (od julija dalje) na določenih območjih zato izvajali poostrene nadzore z namenom obvladovanja kriminalitete, predvsem ulične kriminalitete. Tako smo izvedli večje število različnih policijskih postopkov, med drugim smo:

  • izvedli 1.514 različnih postopkov policije (ugotavljanje identitete, kazniva dejanja in prekrški);
  • obravnavali okoli 100 prekrškov v povezavi s prepovedanimi drogami (manjša količina – za lastno uporabo);
  • in sami zaznali 50 različnih kaznivih dejanj (izstopajo kazniva dejanja v povezavi s prepovedanimi drogami (preprodaja), tatvine in drzne tatvine).

Za policijo je vsako kaznivo dejanje nedopustno in se preganja konkretni osumljenec in storilec vsakega konkretnega kaznivega dejanja. O osumljencih kaznivih dejanj lahko povemo, da gre v večini primerov za državljane Slovenije, in sicer v nekaj več kot dveh tretjinah vseh primerov (73 odstotkov), manjši odstotek (3 odstotke) gre za državljane ostalih evropskih držav. Nekaj manj kot tretjina (24 odstotkov) je državljanov t. i. tretjih držav, med njimi so večinoma državljani Bosne in Hercegovine, Srbije in Kosova. Približno 4,5-odstotni delež vseh osumljencev predstavljajo osumljenci iz preostalih tretjih držav, kot sta naprimer Alžirija in Maroko ter ostale.

Ljubljanski policisti ob tem izvedli še vrsto nalog v povezavi s poplavami in s stalno prisotnostjo preprečevali odklonska ravnanja

Vsekakor pa to ni edino delo, ki ga policisti vsak dan opravljamo pri preprečevanju kriminalitete, zagotavljanju javne varnosti ter zagotavljanju občutka varnosti meščanom in obiskovalcem Ljubljane. Lahko izpostavimo obilo nalog, povezanih s poplavami, odpravljanjem posledic in skrbi za premoženje ljudi ob teh dogodkih. Pri tem velja izpostaviti, da smo na območju celotne PU Ljubljana obravnavali zgolj eno kaznivo dejanje tatvine predmetov manjše vrednosti izpred ene izmed stanovanjskih hiš. S stalno prisotnostjo na terenu smo zagotavljali, da do odklonskih ravnanj ne bi prišlo.

Ševilne aktivnosti glede problematike prepovedanih drog

V policiji se zavedamo tudi problematike s področja prepovedanih drog, zaradi česar izvajamo aktivnosti za preprečevanje nedovoljene trgovine s prepovedanimi drogami tako v smislu posamične preprodaje kot organiziranih kaznivih dejanj. Izvajamo tudi aktivnosti za odkrivanje prekrškov s tega področja. Do tovrstne (in tudi druge) kriminalitete imamo ničelno toleranco, saj se zavedamo, da negativno vpliva na splošno kriminaliteto in s tem povezana kazniva dejanja, kot so tatvine in podobno, ter tudi na zdravje ljudi.

Brez sodelovanja prebivalcev ne gre. Tako žrtve kot priče morebitnih kaznivih dejanj zato pozivamo, naj o tem takoj obvestijo policijo

Zavedati pa se je treba, da za varnost in preprečitev kaznivih dejanj lahko veliko naredimo tudi sami. Občanom svetujemo, naj, če postanejo žrtve, o tem takoj obvestijo policijo. Pomembno je tudi takojšnje obveščanje policije že ob sumu, da bi se lahko izvršilo kaznivo dejanje. To pa pomeni sodelovanje vseh, denimo tudi prič ali drugih, ki bi o teh kaznivih ravnanjih kaj vedeli, da o tem policiji podajo informacije. S tem bodo tovrstna kazniva dejanja preprečena ali v največji možni meri zaznana in preiskana ter storilci ustrezno procesuirani. Zato ob tej priložnosti pozivamo vse, tako žrtve kot priče morebitnih kaznivih ravnanj, naj o tem takoj obvestijo policijo na telefonsko številko 113, lahko tudi anonimno na 080 1200.

Dnevno ocenjujemo varnostna tveganja, povezana z migracijami in nastanitvami v azilnem domu

Na Policijski upravi Ljubljana se zavedamo dejavnikov povečanih varnostnih tveganj, povezanih s področjem migracij in nastanitvijo oseb v azilnem domu. V okolišu azilnega doma in tudi na drugih lokacijah, kot so avtobusna postajališča, avtobusna in železniška postaja Ljubljana, Logatec ..., dnevno ocenjujemo varnostne razmere in na tej podlagi načrtujemo ukrepe, tako da zagotavljamo varnost v največji možni meri in preprečujemo kazniva ravnanja. Eden izmed dejavnikov, ki ga pri oceni varnostnih razmer upoštevamo, je zagotovo tudi število oseb, nastanjenih v azilnem domu. Poudarjamo, da pri zagotavljanju varnosti intenzivno sodelujemo z vodstvom oziroma predstavniki azilnega doma, varnostnimi službami in drugimi deležniki pri skupnem cilju, tj. zagotavljanju varnosti vsem. V zvezi s tem si medsebojno izmenjujemo informacije o vseh vprašanjih glede varnosti, tako v azilnem domu kot okolici.

Na vseh varnostno obremenjenih območjih tesno sodelujemo z občani in lokalnimi skupnostmi

Enako izvajamo druge preventivne ukrepe in sodelujemo s pristojnimi institucijami ter lokalno skupnostjo. Zavedamo se pomena tesnega sodelovanja policije z lokalno skupnostjo, s katerim zagotavljamo in krepimo občutek varnosti pri ljudeh. Poleg stalne prisotnosti policija tako na vseh varnostno obremenjenih s skupnostjo navezuje stike, pridobiva in vrednoti ter vzajemno tudi posreduje informacije, ki so pomembne za ljudi v določenem okolju.

V vseh kritičnih delih mesta, kot tudi drugje, kjer se pojavi varnostna problematika, zagotavljamo javno varnost bodisi s stalnimi poostrenimi nadzori bodisi z usmerjeno prisotnostjo policistov z različnimi oblikami dela (civilne patrulje, patrulje policistov konjenikov, vodnikov službenih psov itd.). Več takšnih nadzorov opravljamo ponoči, ob zapiralnih časih nočnih lokalov in na lokacijah, kjer je pričakovati večje število ljudi. S takšnim delom bomo nadaljevali tudi v prihodnje in na kritična območja vselej napotili zadostno število policistov, tako v smislu preprečevanja im zaznavanja kot tudi obravnave vseh odklonskih pojavov. Pri tem sodelujemo z drugimi policijskimi upravami in izkoriščamo tudi kader pomožne policije.

Ob zaključku bi se zahvalili za pomoč in sodelovanje občanom, prijaviteljem, lokalni skupnosti, ki so nam doslej pomagali pri preiskavi kaznivih in drugih odklonskih ravnanj. Verjamemo, da delamo dobro v dobrobit državljanov, in verjamemo, da bo sodelovanje z lokalno skupnostjo in strokovno delo policistov pripomoglo preprečevati in uspešno preiskati še več kaznivih ravnanj.