V času od 26. do 28. oktobra 2005 smo bili poligrafski preiskovalci slovenske policije Bojan Žmuc, Ladislav Krajnc in Darko Fifolt na delovnem obisku v MUP Srbija. Bili smo gostje Dragana Mijovića in Mirka Matejića. Dragan Mijović v MUP Srbija vodi forenzične psihologe, kamor sodijo tudi poligrafski preiskovalci.

Srbska poligrafska znanost in doktrina uživa v evropski strokovni javnosti, zaradi svoje tradicije, velik ugled. S srbskimi kolegi smo se med obiskom pogovarjali predvsem o testnih formatih testov s kontrolnimi vprašanji (CQT) in o testnih formatih testa vrhunca napetosti (POT). Pri tem so nam prikazali več njihovih strokovnih posebnosti pri CQT, kar bomo lahko s pridom strokovno nadgradili pri našem delu. Mi pa smo jim predstavili naš način uporabe numerične metode. Veliko mnenj in izkušenj smo izmenjali v zvezi tako imenovane vizualne metode, s čimer smo dopolnili naše strokovno znanje tudi na tem področju. Kljub pestremu delovnemu urniku, so se srbski kolegi izjemno izkazali z gostoljubjem tudi izven delovnega časa.

V času obiska smo obiskali in si ogledali poligrafski laboratorij SUP Beograd, ki ga vodi g. Zoran D. Luković. SUP Beograd ima trenutno enega najmodernejših poligrafskih laboratorijev v Evropi. Več praktičnih izkušenj smo tako izmenjali še s kolegi poligrafskimi preiskovalci SUP Beograd.

Pogovori so med drugim stekli tudi o mednarodnem združenju poligrafskih preiskovalcev, ki ga sedaj ustanavljajo srbski kolegi. Obstajajo realne možnosti, da bi lahko člani tega združenja postali tudi slovenski poligrafski preiskovalci, za kar smo vsekakor zainteresirani, saj bi tudi to, z medsebojno izmenjavo strokovnih mnenj, pripomoglo h kontinuirani nadgradnji našega strokovnega znanja na tem področju.

O našem obisku in obojestranski koristnosti le tega je poročal tudi srbski tisk. Srbski kolegi so nedvomno izjemni strokovnjaki na področju poligrafije, zato so obojestranske želje po nadaljnjem sodelovanju in s tem po krepitvi poligrafske teorije in prakse.

051028-Poligrafisti

Ladislav Krajnc,
Sektor kriminalistične policije PU Ljubljana