Sorodne objave

 

Pred enim letom, januarja 2009, sta župan Mestne občine Ljubljana in direktor Policijske uprave Ljubljana podpisala protokol o sodelovanju. Že pred podpisom protokola, po uveljavitvi Zakona o občinskem redarstvu, je delo v centru Ljubljane potekalo v obliki t. i. mešanih patrulj, ki so jih sestavljali policisti in mestni redarji. Ta oblika dela in sodelovanja se je nato razširila še na ostale policijske enote na območju Ljubljane, uspešno pa jo nadaljujemo tudi letos.

redar policist

 Mešane patrulje delujejo na območjih tistih policijskih postaj v Ljubljani, od koder je policist, ki sodeluje v patrulji.


Policist in redar izvajata naloge in ukrepe vsak s svojega delovnega področja in v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili, kršitelju pa je, če na primer napačno parkira, izstavljeno le eno obvestilo o prekršku. Podlaga za njuno ukrepanje zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov je Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1). Kazni tudi niso višje, kot so določene v ZVCP-1 (pod pogojem seveda, da so bila s prekrškom kršena določila tega zakona). Tudi v prihodnje bodo policisti in redarji še naprej opravljali iste naloge in dela kot do sedaj, in ne strožje.

Cilj takšne oblike dela je zagotavljati še boljši varnostni servis za državljane, predvsem v zvezi z urejanjem in nadziranjem mirujočega prometa, saj so na ta način združene informacije o obvestilih občanov, ki nas (in redarstvo) obveščajo o npr. nepravilno parkiranih vozilih, ki ovirajo ali ogrožajo druge udeležence v prometu (npr. pešce, kolesarje, invalide ...).