Sorodne objave

 

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana so izvedli več aktivnosti v zvezi s sumom korupcijskih kaznivih dejanj, povezanih z izvajanjem tehničnih pregledov na območju Ljubljane. 

Približno 60 sodelujočih kriminalistov in policistov je na podlagi odredb sodišča in skladno z usmeritvami tožilstva opravilo 16 hišnih preiskav, pri katerih so bili zaseženi predmeti in listine, ki bodo služile kot dokaz v kazenskem postopku. Trem osebam je bila odvzeta prostost in so bile danes dopoldan privedene k preiskovalnemu sodniku.

Novinarska konferenca 1.6.2016 005

Izsledke kriminalistične preiskave je podrobneje predstavil Božidar Južnik, vodja Oddelka za gospodarsko kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije PU Ljubljana.


Preiskava se je začela na podlagi pridobljenih informacij v letu 2015, da je mogoče v Ljubljani opraviti tehnični pregled vozila, čeprav to vozilo ni tehnično brezhibno. Pri preverjanju so se ti sumi potrjevali, zato je stekla intenzivna kriminalistična preiskava. V preiskavi je bilo ugotovljeno, da obstaja utemeljen sum, da določeni pregledniki na tehničnih pregledih prejemajo podkupnino v zameno, da potrdijo tehnično brezhibnost vozilom, ki v resnici niso tehnično brezhibni.

Pri tem smo ugotovili različne načine:

  • da so potrjevali brezhibnost vozilom zgolj na podlagi dokumentov in vozila sploh niso videli,
  • namesto pravega vozila so na stezo zapeljali drugo, tehnično izpravno vozilo, in na njem opravili meritve
  • ali pa so tam, kjer se ne beležijo elektronski podatki, ročno vpisovali lažne podatke.

Prav tako je bilo v več primerih ugotovljeno, da sta dva izmed osumljencev, ki sicer nista zaposlena pri tehničnih pregledih, izvajala posredniško vlogo in od strank – v tem primeru lastnikov oziroma uporabnikov spornih vozil, prejemala določene denarne zneske v zameno, da sta pri njima poznanih tehničnih preglednikih uredila nezakonito potrditev tehnične brezhibnosti vozila.

Zneski podkupnin so sorazmerno nizki, posrednik je po naših ugotovitvah prejel po 80 evrov na vozilo, tehnični preglednik pa za lažni vpis tehnične brezhibnosti približno 20 evrov, vendar pa je treba poudariti, da se je v zaznanih primerih potrjevala tehnična brezhibnost vozila z resnimi tehničnimi pomanjkljivostmi, zaradi katerih je posledično resno ogrožena tudi varnost ostalih udeležencev v prometu. Na primer:

  • na tovornih in osebnih vozilih niso delovale zavore
  • okvarjeni so bili krmilni mehanizmi
  • ugotovljene so bile različne okvare na podvozju vozila
  • lažno se je potrjevala brezhibnost priklopnega vozila za prevoz nevarnih snovi
  • zaznane so bile tudi mehanske poškodbe vozila

Poleg tega so bile tudi pogoste okvare zračnih blazin in previsoke emisije izpušnih plinov.

V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je bilo na dan lažno potrjenih tudi do deset spornih vozil, kar pomeni, da se v prometu vozi veliko število vozil z vprašljivo tehnično brezhibnostjo. Hiter izračun pa tudi pokaže, da je lahko tehnični preglednik mesečno prejel podkupnino v višini svoje plače zgolj z opravljanjem opisane nezakonite dejavnosti.

V preiskavi je bilo nadalje ugotovljeno, da so stranke že same vedele, da vozilo v normalnih okoliščinah ne bi naredilo tehničnega pregleda, torej ni tehnično brezhibno, pa so se kljub temu namesto popravila vozila raje odločili za podkupovanje preglednika, da so lahko registrirali vozilo in nato v prometu zavestno uporabljali tehnično pomanjkljivo vozilo.

V celotni dosedanji preiskavi, v kateri so bili uporabljeni tudi prikriti preiskovalni ukrepi, je bilo ugotovljenih skupno 9 tehničnih preglednikov in 2 posrednika, ki so osumljeni kaznivih dejanj, prav tako pa so osumljeni storitve kaznivega dejanja tudi vsi tisti uporabniki oziroma lastniki vozil, ki so dali podkupnino oziroma darilo z namenom lažne potrditve brezhibnosti vozila.

V prvi kazenski ovadbi je zajetih zgolj 20 spornih tehničnih pregledov, obrazloženih in utemeljenih je bilo 67 kaznivih dejanj, osumljenih je 19 oseb, od tega dva posrednika in dva tehnična preglednika, ostali osumljenci pa so lastniki ali uporabniki vozil, ki so dajali podkupnino. Med osumljenimi so tudi vsi trije pridržani, eden od njih je posrednik in dva tehnična preglednika. Pri vseh pridržanih so podani priporni razlogi zaradi ponovitvene nevarnosti, v enem primeru pa gre tudi za povratnika.

Posrednik je osumljen storitve kaznivega dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje po 263. členu KZ-1, za katerega je zagrožena zaporna kazen od enega do petih let. Tehnična preglednika sta osumljena storitve dveh kaznivih dejanj, in sicer jemanja podkupnine po 261. členu KZ-1, za kar je zagrožena kazen od enega do osmih zapora, in ponareditve ali uničenja uradne listine po 259. členu KZ-1, za kar je zagrožena kazen zapora do treh let. Lastniki oziroma uporabniki vozil so osumljeni storitve kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje po 264. členu KZ-1, za katero je predpisana zaporna kazen od enega do petih let.

Poudariti je treba, da gre šele za prvo ovadbo, v kateri je zajet zgolj en segment ugotovljenih kršitev, utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivih dejanj pa obstajajo po do sedaj znanih podatkih še za več kot 100 primerov tehničnih pregledov posameznih vozil.

O ugotovljenih kršitvah bo policija skladno s svojimi pristojnostmi obvestila še dve pristojni instituciji, Javno agencijo RS za varnost prometa in Inšpektorat RS za infrastrukturo.