Sorodne objave

 

Vodja policijskega okoliša na Policijski postaji Cerknica Vojko Mlakar je prejel bronasto priznanje civilne zaščite za udejstvovanja v sklicanih štabih CZ na območju Loške doline.

Vojko Mlakar je priznanje prejel kot policist, ki je hkrati tudi aktiven član Prostovoljnega gasilskega društva Stari trg pri Ložu in član štaba civilne zaščite v Loški dolini. V zadnjih nekaj letih je kot policist vedno bil prisoten in aktiven v štabu, in sicer ob večjih naravnih nesrečah, kot so poplave, žledolom, vetrolov. Ves čas pa sodeluje tudi pri izobraževanju s področja prometne varnosti.

priznanje

Foto: URSZR Postojna