Sorodne objave

 

Policijska uprava Maribor in Varnostni sosvet Mestne občine Maribor sta včeraj, 30. marca 2011, organizirala strokovni posvet Ohranimo naše mesto varno. Sodeloval je tudi generalni direktor policije Janko Goršek.

IMG 3458 zmIMG 3455 zm

Posvet, ki sta ga v Institutu informacijskih znanosti v Mariboru odprla Danijel Lorbek, direktor PU Maribor, in Milan Mikl, podžupan MO Maribor, je bil namenjen policistom in županom iz Podravja ter strokovnjakom s področja varnosti in kakovosti bivanja.

Za kakovost bivanja v lokalni skupnosti je občutek varnosti bistvenega pomena. Udeleženci posveta so bili mnenja, da se lahko s skupnimi aktivnostmi, ki jih izvajata lokalna skupnost in policija skupaj, ta občutek pri ljudeh še okrepi in ohrani skupnost varna.

Pomembno vlogo pri tem imajo varnostni sosveti. To so posvetovalni organi, namenjeni preprečevanju različnih negativnih pojavov in zagotavljanju večje varnosti občanov. Njihova temeljna funkcija je povezovanje, koordiniranje in usmerjanje organov, organizacij in drugih strokovnih subjektov, ki se ukvarjajo z varnostno problematiko, hkrati pa omogočajo tudi vključevanje subjektov, ki lahko kakor koli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture v lokalni skupnosti.

Janko Goršek, generalni direktor policije, je predstavil usmeritve policije za delo na lokalni ravni. Dekan Fakultete za varnostne vede dr. Gorazd Meško je predstavil projekt o strahu pred kriminaliteto in zagotavljanju varnosti na lokalni ravni, ki ga izvaja fakulteta. Posvet sta nadaljevala Aleš Škof, sekretar mariborskega varnostnega sosveta, in Danijel Lorbek, direktor PU Maribor. Škof je povzel rezultate preteklega dela in načrte varnostnega sosveta, Lorbek pa je spregovoril o varnosti v Podravju.

Dr. Miroslav Žaberl, generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge na Ministrstvu za notranje zadeve, je dodal, da je lahko policija pri zagotavljanju javnosti uspešnejša, če sodeluje z lokalno skupnostjo.

Udeleženci so se strinjali, da je varnostni sosvet mariborske občine med najaktivnejšimi v državi.

 

Partnersko sodelovanje med državljani in policijo

Posvetovalna telesa