Sorodne objave

 

Na Policijski upravi Maribor smo junija letos prejeli več prijav in informacij o sumu neustreznega odlaganja odpadkov v naravi, in sicer na območju Pivole pri Mariboru. Šlo je za skoraj 200 ton neustrezno odloženega, za okolje (in pitno vodo) škodljivega dehidriranega blata, ki je vsebovalo težke kovine in bakterijo salmonelo.

Okoliščine kriminalistične preiskave onesnaženja okolja v Pivoli je danes, 18. junija 2021, podrobneje predstavil vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Maribor Beno Meglič.

meglic1 18062021

Vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Maribor je povedal, da so kriminalisti kazensko odkrili in ovadili šest oseb, osumljenih, da so s kaznivim dejanjem obremenjevanja in uničevanja okolja povzročili škodljive posledice za zdravje ljudi in živali ter veliko škodo na rastlinah.

Kot je dejal, so kriminalisti v predkazenskem postopku z zbranimi obvestili ugotovili, da pri odloženih odpadkih niso bili upoštevani predpisi o njihovem ravnanju, v nadaljevanju pa smo odkrili tudi njihov izvor. Prva kemična analiza oziroma vzorčenje tal in odpadkov je pokazalo, da je bilo odloženo dehidrirano blato, ki vsebuje težke kovine (baker, cink, svinec), pa tudi bakterijo salmonelo. Ker je zaradi neupoštevanja predpisov nastala večja škodljiva posledica za okolje, so mariborski kriminalisti zbirali obvestila v smeri dokazovanja elementov kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanje okolja po 332. členu Kazenskega zakonika (KZ-1).

V kriminalistični preiskavi so ugotovili, da je peterica osumljenih (eden iz podjetja z območja Celja, preostali pa iz podjetja z ljubljanskega območja) v okviru poslovanja gospodarskih družb (kot zaposleni oz. kot odgovorne osebe) ravnala v nasprotju s sklenjenimi pogodbami o ravnanju z odpadki in s predpisi o varstvu okolja ter ravnanja z njimi. Motiv za njihovo protipravno ravnanje je bilo koristoljubje. Osumljene osebe so 3. junija 2021 od pogodbene stranke prevzele skupno 9 tovorov odpadkov v skupni teži okoli 197 ton in jih z dvema tovornima voziloma odpeljali in neustrezno odložili v naravi. Ugotovljeno je bilo, da je pri določitvi lokacije za odložitev odpadkov sodeloval tudi 36-letni moški, ki je za to prejel plačilo.

4046356

Odpadki so bili odloženi na lokaciji, kjer so zaradi količine in svojih značilnosti povzročili onesnaženost pitne vode ter škodo naravi.

Kriminalisti SKP PU Maribor so skupaj s kriminalisti iz policijskih uprav Celje in Ljubljana ta teden pridržali šest osumljencev in izvedli skupno 18 hišnih preiskav na območju policijskih uprav Maribor, Celje in Ljubljana, pri katerih smo iskali poslovno dokumentacijo in druge dokaze, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem postopku. Preiskavo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Dvema osumljenima smo pridržanje odpravili, ker so minili razlogi za pridržanje, štiri pa smo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru. Kazenska ovadba je podana zoper šest oseb, in sicer zaradi utemeljenega suma, da so v sostorilstvu izvršili kvalificirano obliko kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja po drugi točki prvega odstavka 332. člena KZ-1 – s svojim ravnanjem so namreč povzročili škodljive posledice za zdravje ljudi in živali ter povzročili veliko škodo na rastlinah. Za kaznivo dejanje je predpisana 8-letna zaporna kazen.

V kriminalistični preiskavi so še ugotovili, da je s strani osumljenih že v preteklosti prihajalo do kršitve posameznih predpisov v zvezi z obdelavo določenih vrst odpadkov, zaradi česar nadaljujejo z zbiranjem obvestil, pri tem pa sodelujejo s pristojnimi inšpekcijskimi službami in drugimi državnimi organi. Meglič je še poudaril, da je za obstoj kaznivega dejanja treba ugotavljati obseg škode na okolju. V primeru suma prekrška ali drugih nepravilnosti bomo o naših ugotovitvah obvestili ustrezne inšpekcijske organe.

Ekološka kriminaliteta je prednostna naloga policije

Ekološka kriminaliteta, predvsem pa področje nezakonitega pošiljanja nevarnih in nenevarnih odpadkov, postaja eden od donosnejših nezakonitih poslov na območju EU. Nezakonito trgovanje in prevoz nevarnih in nenevarnih odpadkov predstavljata potencialno veliko ogroženost za okolje in družbo.

Organizirane kriminalne združbe poskušajo prevzeti in prodreti v družbe, ki se legalno ukvarjajo s prometom z odpadki, in pod krinko legalnosti nadaljevati z nelegalnimi aktivnostmi in z odpadki pridobivati premoženjsko korist. Problematika nezakonitih pošiljk odpadkov se pri nas in v regiji povečuje, stroški obdelave nenevarnih in nevarnih odpadkov znotraj EU so v zadnjih dveh letih skokovito narasli. Gre za povsem nove pojavne oblike kriminalitete v smislu atipičnosti za klasične preiskovalce organiziranega kriminala, kar tovrstna dejanja postavlja na veliko višjo raven zahtevnosti.

Policija vsak sum storitve uradno pregonljivega kaznivega dejanja obravnava v skladu z določili Zakona o kazenskem postopku in pravili kriminalistične stroke. Ekološka kriminaliteta je tudi ena izmed prioritet dela policije.

Prve usmeritve za preiskovanje ekološke kriminalitete so bile v policiji pripravljene v 2008. Pri ekološki kriminaliteti gre za problematiko, ki ni klasična naloga policije, saj je za uspešen boj zoper ekološko kriminaliteto potrebnega veliko proaktivnega dela in učenja okoljske zakonodaje. Zadnji odmevnejši primeri nesreč, ki so povzročile znatno okoljsko škodo ali resno ogrozile varnost vodnih virov, potrjujejo, da preiskovanje ekološke kriminalitete pridobiva na pomembnosti in teži.

Zavedanje, da je okolje krhko in da z nespametnimi dejanji lahko povzročimo zelo hude posledice, ki vplivajo na življenje ljudi, do sedaj ni bilo tako izrazito. Policija je intenzivneje začela ozaveščati notranjo javnost leta 2008. Leta 2016 je bila pripravljena strategija dela na področju ekološke kriminalitete.

Kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine - statistični podatki  Tabela KD zoper okolje v RS 2016 2021