Sorodne objave

 

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor (SKP PU Maribor) danes v okviru predkazenskega postopka izvajajo aktivnosti preiskovanja kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. Na območju Policijske uprave Maribor, na podlagi odredb pristojnega sodišča, izvajajo 10 hišnih preiskav na naslovih fizičnih in pravnih oseb ter osebnih vozil, kjer iščejo poslovno dokumentacijo in druge materialne dokaze, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem postopku.

Preiskava, ki jo usmerja Specializirano državno tožilstvo RS, poteka v smeri utemeljitve sumov storitve kaznivih dejanj goljufije na škodo Evropske unije po členu 229/III Kazenskega zakonika (KZ-1), za katero je zagrožena kazen zapora od 1 do 8 let in več kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po členu 257/V KZ-1, za katero je prav tako zagrožena kazen zapora od 1 do 8 let.

Osumljene osebe so izvršile več kaznivih dejanj v škodo proračuna nekaterih lokalnih skupnosti, saj so v nasprotju z zakonom o javnem naročanju, preko naročilnic in naročil male vrednosti, oddajali posle znanim pravnim osebam, ki so bili tudi izrazito preplačani, nato pa se je denar prenašal na povezane osebe osumljencev. Prav tako so brez predhodne cenitve in ob neupoštevanju sklepov pristojnih lokalnih organov razpolagali z nepremičninami v lasti lokalne skupnosti tako, da so npr. sklepali kupoprodajne in menjalne pogodbe, zaradi katerih je prišlo do oškodovanja lokalnega proračuna. Poleg tega so osumljeni s prirejenimi podatki pridobili evropska sredstva za investicije, ki so izključno namenska, vendar pa ta sredstva niso bila namensko porabljena.

Protipravna premoženjska korist oz. škoda, ki je povzročena s temi kaznivimi dejanji, znaša skupno nekaj manj kot 900.000 evrov.

Kriminalisti SKP PU Maribor v zvezi s tem v predkazenskem postopku še vedno izvajajo aktivnosti, v teku so še hišne preiskave, prav tako je dvema osumljenima osebama odvzeta prostost.