Sorodne objave

 

Tudi mariborski policisti smo obeležili svoj dan policije, in sicer 21. junija v Lovrencu na Pohorju.

IMG 1841

Poleg predstavnikov tujih varnostnih organov, zunanjih institucij, stanovskih združenj ter aktivnih in upokojenih delavcev policije se je slovesnosti udeležil tudi generalni direktor policije Simon Velički. V svojem nagovoru je zbrane opomnil, da dan policije ni le formalnost, pač pa priložnost za samorefleksijo, razmislek in poklon kolegom, ki so dali svoja življenja, da danes živimo bolje: "Dolgujemo jim spomin na človeško žrtev, ki je ne more preseči nobeno drugo dejanje."

Župan občine Lovrenc na Pohorju Joško Manfreda je policistom čestital ob njihovem prazniku in se jim zahvalil za odlično opravljeno delo, ob tem pa direktorju PU Maribor podelil priznanje občine za dolgoletno dobro sodelovanje.

IMG 1836

 "Počaščen sem, da vas lahko že desetič nagovorim ob tako slovesni priložnosti, kot je 27. junij, dan slovenske policije," je uvodoma dejal direktor PU Maribor Danijel Lorbek in opomnil na vlogo miličnikov leta 1991: "S svečanostmi, ki potekajo v teh dneh, se spominjamo osamosvojitvene vloge slovenskih miličnikov leta 1991, ko so se med prvimi zoperstavili agresiji Jugoslovanske ljudske armade in v prelomnih trenutkih vojne za osamosvojitev s svojo požrtvovalnostjo, hrabrostjo in odločnostjo zaščitili svoj narod."

IMG 1824

Generalni direktor policije Simon Velički in direktor PU Maribor sta podelila tudi priznanja policije za dolgoletno delo in priznanja za pomembne prispevke in uspehe na posameznih področjih dela. "Naš praznik, dan policije, je tudi priložnost, da se vam kot direktor policijske uprave zahvalim za vaš trud in prizadevanja pri opravljanju tega plemenitega poklica in poslanstva. Izrekam vam iskreno zahvalo za vaš trud, samoiniciativnost, nove ideje in skrbno opravljanje policijskih nalog ter pohvalo za vse nadpovprečne in izjemne dosežke pri delu v preteklem letu. Hkrati pa vam tudi v prihodnje želim uspešno delo in občutek, da se pri opravljanju svojega dela in v delovnih sredinah, kjer opravljate svoje poslanstvo, počutite zadovoljne," je še dejal direktor PU Maribor Danijel Lorbek.

Veliki ščit policije z bronasto zvezdo sta prejela Bojan Kitel (SD PU Maribor) in Miran Horvat (SUP PU Maribor).

Bojan Orešek (SKP PU Maribor), Branko Vukan (SKP PU Maribor), Damjan Klasić (PMP Gruškovje) in Beno Meglič (PP Maribor I) so prejeli zlati ščit policije.

Prejemniki letošnjega srebrnega ščita policije so Iztok Roškarič (PPP Maribor), Matej Vidovič (PPP Maribor), Aleksander Hajšek (PP Rače), Aleksander Hajšek (PP Rače), Borut Urnaut (PP Rače), Miroslav Knez (PP Slovenska Bistrica), Janez Muršec Rudič (PP Lenart), Boštjan Kaloh (PP Lenart), Edvard Rozman (OKC PU Maribor), Miran Bračič (OKC PU Maribor), Leonardo Kordež (PP Maribor I), Andrej Pahor (PP Ruše), Milan Polajžar (PP Ruše), Simon Premzl (PP IU Maribor), Franc Lesjak (PP Ormož), Mitja Tramšek (PP Ormož), Rebeka Gradišnik (SD PU Maribor), Danilo Majerič (PP Ptuj), Slavko Gonza (PP Ptuj), Milan Žist (PP Maribor II), Stanko Štampar (PP Maribor II), Dušan Horvat (SKP PU Maribor), Igor Gajšek (SKP PU Maribor), Sebastijan Kapel (SKP PU Maribor), Marjanca Mohorko Šinkovec (SKP PU Maribor), Uroš Postružnik (SKP PU Maribor), Milenko Simkić (SKP PU Maribor), Igor Zimič (SKP PU Maribor), Božidar Zitterschlager (SKP PU Maribor), Andrej Salaj (SKP PU Maribor), Boštjan Vogrinec (PP IU Maribor) in Peter Korošec (SOP PU Maribor).

Bronasti ščit policije so prejeli: Vojko Cigan (PPP Maribor), Andrej Nemeš (PPP Maribor), Primož Šrok (PPP Maribor), Srečko Žnidarič (PP Rače), Saša Matulic (PP Slovenska Bistrica), Peter Divjak (PP Podlehnik), Damjan Gomboc (PP Podlehnik), Radko Kovačič (PP Podlehnik), Peter Lešnik (PP Podlehnik), Janez Hancman (PP Maribor I), Gregor Hribernik (PP Maribor I), Aleš Levstik (PP Maribor I), Simona Šoster (PP Maribor I), Gorazd Ladinek (PP VSPK Maribor), Boris Jeseničnik (PP VSPK Maribor), Dejan Forneci (PP VSPK Maribor), Darko Vočanec (PMP Središče ob Dravi), Srečko Gerečnik (PMP Središče ob Dravi), Zlatko Dovidija (PMP Središče ob Dravi), Aleksander Lovrec (PMP Gruškovje), Aleksander Ravš (PMP Gruškovje), Andrej Hentak (PMP Gruškovje), Damjan Žunko (PMP Gruškovje), Daniela Horvat (PMP Gruškovje), Davorin Pernat (PMP Gruškovje), Dejan Ptiček (PMP Gruškovje), Drago Ranfl (PM Gruškovje), Janja Karažinec (PMP Gruškovje), Jernej Kus Ambrož (PMP Gruškovje), Mario Črešnik (PMP Gruškovje), Mirko Jernejšek (PMP Gruškovje), Niko Mesarič (PMP Gruškovje), Robert Erhatič (PMP Gruškovje), Saša Pernat (PMP Gruškovje), Ivan Škratek (PP Ruše), Rafko Dopler (PP IU Maribor), Miran Lukavečki (PP IU Maribor), Štefan Novak (PP IU Maribor), Dušan Erhatič (PMP Zavrč), Štefan Korade (PMP Zavrč), Toni Meznarič (PMP Zavrč), Aljoša Rozman (PMP Zavrč), Albin Majcen (PP Ormož), Bojan Borko (PP Ormož), Breda Šef (PP Ormož), Zoran Pešić (PP Ormož), Bojana Mauko (SD PU Maribor), Aleš Serdt (PP Ptuj), Jožef Kolarič (PP Ptuj), Marjan Sekol (PP Maribor II), Fredy Predan (PP Maribor II), Danijel Polajner (PP Maribor II), Tamara Petrović Eichmeier (PP Maribor II), Simona Ornik (PP Maribor II), Majda Kolmanič (PP Maribor II), Emil Gorenjak (PP Maribor II), Dejan Frumen (PP Maribor II), Luka Bedenik (PP Maribor II), Andrejka Gutsmandl Car (SKP PU Maribor), Gregor Majerič (SKP PU Maribor), Rok Marušić (SKP PU Maribor), Uroš Rožman (SKP PU Maribor), Andreja Ivanuša (PP Šentilj), Vesna Kacijan (PP Šentilj), Adrijana Rošker (PP Gorišnica), Irena Piberčnik (PP Gorišnica), Robert Ovčar (PP Gorišnica), Andreja Zadravec (PP Gorišnica), Marko Karneža (SOP PU Maribor), Sabina Postružnik (SOP PU Maribor), Mateja Knuplež (SOP PU Maribor) in Marija Komperšak (SOP PU Maribor).

Jožica Trlep je za večletno odlično izvajanje nalog na področju varnosti občanov v cestnem prometu v medsebojnem sodelovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor in Policijske uprave Maribor prejela zlati znak policije za sodelovanje.

Srebrni znak policije za sodelovanje sta prejela:

  • Gasilska zveza Ruše za večletno pomembno sodelovanje in pomoč policiji pri opravljanju nalog, namenjenih zagotavljanju večje varnosti tako na področju prometa kot na področju kriminalitete, ter pri krepitvi prepoznavnosti policije in njenega ugleda v lokalni skupnosti, ter
  • 74. pehotni polk, 72. brigada Slovenske vojske, za večletno zgledno sodelovanje, predvsem pa za pomoč policiji pri opravljanju nalog v času migracij in nudenja pomoči pri širšem varovanju državne meje.

Podeljeni so bili še bronasti znaki policije za sodelovanje, in sicer:

  • Matjažu Podlesku iz Vzgojno-izobraževalnega zavoda Antona Martina Slomška Maribor za uspešno sodelovanje in pomoč policiji pri opravljanju nalog, povezanih s preventivnimi projekti in strategijo policijskega dela v skupnosti;
  • mag. Marjanu Špilarju, direktorju Finančnega urada Maribor, Finančne uprave Republike Slovenije, za odlično sodelovanje, hitro odzivnost in pripravljenost za izvedbo skupnih aktivnosti na vseh temeljnih področjih policijske dejavnosti;
  • Antonu Ciglarju, vodji obrava v podjetju ADK, obratu Dolane, za uspešno sodelovanje s policijo pri opravljanju nalog, povezanih z emigrantskim valom,
  • Branimirju Osovnikerju za uspešno sodelovanje in pomoč policiji pri opravljanju nalog, povezanih s krepitvijo in razvojem varnosti, usposabljanjem in izobraževanjem policistov, ter za pomoč pri posameznih akcijah policije,
  • Predragu Jajčeviću za večletno vzorno in nesebično sodelovanje, predvsem pa osebno pomoč policiji pri opravljanju nalog v času t. i. reguliranih migracij in nudenja pomoči pri širšem varovanja državne meje, in
  • Danijelu Železnjaku za krepitev varnosti kot ene izmed temeljnih vrednot sodobne družbe in za izjemno stopnjo osebne zavzetosti, pri kateri je v ospredju predvsem iskanje rešitev na področju zagotavljanja varnosti v lokalni skupnosti s sodelovanjem v varnostnem sosvetu in tudi neposrednim sodelovanjem s policijsko upravo ter območnima policijskima enotama, delujočima na območju mestne občine.

Prireditev so popestrili: Policijski orkester, učenci OŠ Lovrenc na Pohorju, Rok Gril Viltužnik, harmonikar Anže Krevh in Otroški in mladinski pevski zbor.


Vsem prejemnikom čestitamo!