Sorodne objave

 

Na včerajšnji novinarski konferenci na PU Murska Sobota so predstavniki policijske uprave javnosti predstavili potek in rezultate dveh uspešno zaključenih kriminalističnih preiskav, in sicer s področja gospodarske kriminalitete in ilegalnega orožja.

 Preiskava s področja gospodarske kriminalitete

Povedali so, da so kriminalisti SKP PU Murska Sobota junija 2008 zaključili preiskavo zadeve s področja gospodarske kriminalitete in zoper tri odgovorne osebe iz dveh gospodarskih družb z območja PU Murska Sobota ter zoper obe gospodarski družbi podali kazensko ovadbo za več kaznivih dejanj, in sicer za:

 • tri kazniva dejanja zatajitve finančnih obveznosti po členu 254/III-I v zvezi s 25. členom Kazenskega zakonika (zagrožena zaporna kazen do 8 let),
 • kaznivo dejanje pranja denarja po členu  252/III-II-I ter v zvezi s 25. členom KZ (zagrožena zaporna kazen do 8 let in denarna kazen), in za
 • kaznivo dejanje ponarejanja listin po členu 256/I v zvezi s 25. členom KZ (zagrožena zaporna kazen do 2 let).

Osumljeni so od 9. januarja 2006 do 30. decembra 2007 z namenom, da se dve gospodarski družbi kot zavezanki za davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) izogneta plačilu tega davka, v letih 2006 in 2007 sestavili lažne prejete račune na imena več drugih gospodarskih družb ter na podlagi lažnih prejetih računov predložili neresnične oz. krive podatke o obveznosti za DDV za posamezna obdobja v letu 2006 in 2007. Na ta način sta se ovadeni gospodarski družbi izognili plačilu DDV v obračunskih obdobjih za leti 2006 in 2007, saj prejeti lažni računi niso bili sestavljeni oz. izstavljeni na podlagi verodostojno opravljenega posla. Z opisanim dejanjem so osumljeni obema gospodarskima družbama pridobili protipravno premoženjsko korist v znesku več kot 1,6 milijona evra, za isti znesek pa je oškodovan tudi državni proračun.

Osumljeni so prav tako sestavili lažna potrdila o opravljenem tečaju varstva pri delu in zdravniška spričevala za 55 tujih delavcev, na osnovi katerih so bili nato izstavljeni in plačani računi za storitve, ki niso bile opravljene, osumljeni pa so nato s transakcijskega računa ovadene gospodarske družbe dvignili gotovino v skupnem znesku 228.651 evrov, ki je bila na podlagi fiktivnih poslov in fiktivne dokumentacije neupravičeno nakazana na transakcijski račun te gospodarske družbe. Skupna protipravno pridobljena korist torej znaša dobrih 1,8 milijona evrov.


Preiskava s področja ilegalnega orožja

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota in policisti PP Murska Sobota so 10. julija 2008 na podlagi odredbe Okrožnega sodišča Murska Sobota opravili hišno preiskavo pri 40-letnem moškem, doma z območja UE Murska Sobota. Pri hišni preiskavi so našli in zasegli:

 • puško znamke JW-21 in kalibra 22 LR,
 • 417 nabojev za puško,
 • pištolo M-57 kalibra 7,62 mm,
 • 18 nabojev za pištolo in 1 naboj kalibra 22 LR, kratki.

Po zbranih obvestilih bo zoper osumljenca podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali razstrelilnih snovi po členu 310/I KZ (zagrožena zaporna kazen od 6 mesecev do 5 let).

Istega dne smo na podlagi odredbe Okrožnega sodišča Murska Sobota opravili hišno preiskavo tudi pri 32-letnem moškem, doma z območja UE Murska Sobota, in pri hišni preiskavi našli in zasegli:

 • plinsko pištolo znamke Walther, model P22,
 • 23 nabojev kalibra 7,62 mm,
 • 23 nabojev kalibra 9 mm,
 • 27 nabojev kalibra 7,65 mm in
 • dva naboja kalibra 38 special.

Kršitelju bodo zaradi kršitve določb Zakona o orožju izdali odločbo v hitrem postopku po Zakonu o prekrških.