Sorodne objave

 

Forum romskih svetnikov Slovenije in Zveza za razvoj romske manjšine Preporod sta pripravili posvet na temo Varnost romskih naselij v Pomurju, ki je potekal 24. avgusta 2016 v prostorih Mestne občine Murska Sobota.

Posveta o varnosti v romskih naseljih v Pomurju so se udeležili predstavniki institucij, povezanih z varnostjo v romskih naseljih, Darko Rudaš, romski svetnik in predsednik Foruma romskih svetnikov, dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota in mag. Stanko Baluh, direktor Urada vlade RS za narodnosti.

Slika 3.zma

Damir Ivančić, direktor Policijske uprave Murska Sobota, je predstavil vlogo in naloge ter pomembnost policijskega dela v romskih naseljih v povezavi s policijskim delom v skupnosti. Med drugim je izpostavil, da je sodelovanje policije in romske manjšine v Pomurju na visokem nivoju in je Pomurje lahko zgled drugim regijam. "Žal pa so še vedno primeri, ko se srečujemo s težavami, povezanimi z nestrpnostjo, diskriminacijo, socialno izključenostjo, revščino ipd. Naloga vseh nas je, da ohranjamo dialog in vzpodbujamo aktivnejšo vloga romske skupnosti. Vrata policije so za skupno dobro in sodelovanje odprta za vse."

Manuel Vesel iz Policijske akademije na Generalni policijski upravi je poudaril pomen in vlogo policije pri zagotavljanju varnosti v romskih naseljih ter opravljanju policijskih nalog v večkulturni družbi.

Borut Kocet, vodja Sektorja uniformirane policije PU MS je predstavil aktivnosti, ki jih izvajamo na območju uprave, izpostavil je obravnavane dogodke in pojavne oblike v romskih naseljih. Povedal je, da policisti s pomočjo vodij policijskih okolišev delujejo tako preventivno kot represivno ter s tem prispevajo k večji varnosti v romskih naseljih. Pri tem je bolj podrobno predstavil različne oblike sodelovanja pomurske policije z romsko skupnostjo, kot so razgovori s predstavniki romske skupnosti, delavnice o policijskih nalogah in policijskih pooblastilih, mediacije - reševanje konfliktnih situacij, opazovalno delo v romskih okoljih, kontaktne radijske oddaje, učenje romskega jezika v policiji idr.

Slika 1.zma

O varnosti v lokalni skupnosti je spregovoril Marjan Kardinar, župan občine Dobrovnik, župan občine Beltinci Milan Kerman pa je povedal nekaj več o načrtih v romskem naselju Beltinci.

O odnosih Romov do javnih institucij in obratno so spregovorile Edith Žižek Sapač, direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota in Nataša Meolic iz Centra za socialno delo Murska Sobota.

O področju vzgoje in izobraževanja pri zagotavljanju večje varnosti v prihodnje so govorili Tanja Cesnik iz Osnovne šole Murska Sobota, Rahela Hojnik Kelenc, direktorica Ljudske univerze Lendava in Zoran Ogrizek iz Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.

Slika 6.zma

Vsi sodelujoči so se strinjali, da je o dogodkih in posebej o varnosti v romskem naselju potrebno spregovoriti javno, delovati je potrebno proaktivno in konflikte reševati s pomočjo multidisciplinarnih skupin.

Slika 5.zma