Sorodne objave

 

Skupaj z italijanskimi kolegi smo novogoriški in koprski kriminalisti uspešno preiskali lanska ropa bančnih poslovalnic v naselju Dobrovo (Občina Brda) in v naselju Dutovlje (Občina Sežana). S kriminalistično preiskavo smo ugotovili, da sta obe kaznivi dejanji povezani in da so ju izvršili člani kriminalne združbe iz Italije, ki so specializirani za izvrševanje bančnih ropov.

Izjava Pangos FotoLukaCarlevaris

Foto: Luka Carlevaris

Zvočni posnetek izjave Marina Pangosa

Podrobnosti o preiskavi in okoliščine obeh ropov je v današnji izjavi pred stavbo policijske uprave podrobneje predstavil Marino Pangos, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica (na fotografiji). Povedal je, da so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica in Sektorja kriminalistične policije PU Koper v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi oz. kriminalisti mobilnih enot iz kvesture v Gorici (it. Squadra Mobile della Questura di Gorizia) in kvesture iz Trsta (Squadra Mobile della Questura di Trieste) uspešno zaključili večmesečno preiskavo dveh kaznivih dejanj ropa (po 206. členu Kazenskega zakonika, KZ-1), ki so ju na območju Slovenije izvršili italijanski državljani z območja pokrajine Katanija (Sicilija, Italija).

Rop poslovalnice banke v Dobrovem

Policijska uprava Nova Gorica je bila 31. avgusta 2020 popoldne obveščena o oboroženem ropu bančne poslovalnice v naselju Dobrovo. Policisti in kriminalisti so na kraju ugotovili, da sta tik pred 17. uro v bančno poslovalnico, v kateri sta bili dve uslužbenki, vstopila dva moška zakritih obrazov. Z nevarnim predmetom oz. nožem sta v italijanščini zagrozila uslužbenki banke in zahtevala gotovino. Iz poslovalnice sta odvzela približno 35.000 evrov gotovine. Med ropom nobena uslužbenka poslovalnice ni bila telesno poškodovana.

Neznanca sta s kraja zbežala z osebnim avtomobilom znamke Fiat, ki je bil v noči na 26. avgust 2020 ukraden v italijanskem kraju Červinjan (italijansko: Cervignano del Friuli). V sodelovanju z italijanskimi kriminalisti mobilne enote goriške kvesture in komisariata iz Čedada so novogoriški kriminalisti tedaj ugotovili, da so pri ropu v Goriških brdih sodelovale najmanj štiri osebe, ki so si z avtomobili, najetimi na območju Italije, več dni ogledovale bančno poslovalnico in se tako pripravile na rop. Ugotovili so tudi, da sta storilca na bančni avtomat pred vhodom v bančno poslovalnico v naselju Dobrovo pred ropom namestila tudi pisno obvestilo z napisom V okvari. Izvor napisa je bil kasneje ugotovljen tudi s pomočjo občanov, in sicer je bilo obvestilo z napisom odvzeto s pokvarjenih tekočih stopnic večjega nakupovalnega centra na Goriškem. Kriminalisti mobilne enote iz Gorice (Italija) so kot možna storilca ropa identificirali dva moška, takrat stara 43 in 27 let, doma iz italijanske pokrajine Katanija.

Rop bančne poslovalnice v Dutovljah

1. oktobra 2020 popoldne je bila Policijska uprava Koper obveščena o oboroženem ropu poslovalnice banke v naselju Dutovlje. Policisti in kriminalisti so na kraju ugotovili, da sta okoli poldruge ure popoldne v bančno poslovalnico, v kateri je bila ena bančna uslužbenka, vstopila dva moška z zakritima obrazoma, ki sta bančnici zagrozila s pištoli podobnim predmetom in od nje v italijanščini zahtevala denar. Bančno uslužbenko sta zvlekla izza blagajniškega pulta in z namenom protipravne prilastitve odtujila nekaj več kot 7.000 evrov gotovine.

Z zbiranjem obvestil je Policijska uprava Koper ugotovila, da sta roparja uporabljala manjši starejši osebni avtomobil znamke Fiat, bele barve, s tržaškimi registrskimi oznakami, s katerim sta se po ropu odpeljala proti bivšemu mejnemu prehodu Repentabor. Vozilo roparjev je bilo dan za tem najdeno zapuščeno v bližini pokopališča v Dutovljah.

V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da gre za osebni avtomobil fiat uno, ki je bil odtujen italijanskemu lastniku nekaj dni pred ropom na območju naselja Križ, v bližini Trsta. Ker so kriminalisti glede na zbrana obvestila in dokaze posumili, da so rop izvršili storilci z območja Italije, so se koprski kriminalisti v nadaljnjem postopku v okviru čezmejnega policijskega sodelovanja povezali s kriminalisti iz tržaške kvesture in jih med drugim zaprosili za pregled posnetkov videonadzornih kamer na območju Italije, ki bi lahko posnele roparje pri njihovi poti v Slovenijo ter pri vračanju v Italijo. Na ta način je bilo ugotovljeno, da so roparji pri izvršitvi kaznivega dejanja uporabljali dva osebna avtomobila, poleg že omenjenega ukradenega fiata še terensko vozilo jeep renegade. To vozilo je v Italiji pred ropom v Dutovljah najel 27-letni Italijan z območja Katanije. Zanj je bilo hkrati ugotovljeno, da gre prav za enega od osumljencev podobnega ropa, izvršenega 31. avgusta 2020 v poslovalnici banke v naselju Dobrovo, ki so ga obravnavali kriminalisti iz PU Nova Gorica. Po ugotovitvah tržaške kvesture je jeep uporabljal tudi 43-letni državljan Italije z območja Katanije, ki je bil prav tako eden od osumljencev ropa v Dobrovem.

Kriminalisti iz Trsta so Policijsko upravo Koper 5. oktobra 2020 obvestili, da se najeti jeep nahaja na območju Slovenije, točneje na območju PU Nova Gorica. Na podlagi posredovanih podatkov italijanskih varnostnih organov so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica istega dne oz. 5. oktobra 2020 v naselju Kanal (Občina Kanal ob Soči) izsledili vozilo znamke Jeep Renegade z osumljenima Italijanoma (stara 27 in 44 let), ki sta imela v tistem času najet apartma na območju Gradeža. Oba osumljenca sta v tem času že izvajala pripravljalna dejanja za izvršitev novega ropa. V nadaljevanju preiskave je bilo še ugotovljeno, da sta si z najetim avtomobilom (najela sta ga v Italiji) ogledovala bančne poslovalnice v Tolminu in Kanalu. Istega dne so kriminalisti in policisti z območja Policijske uprave Nova Gorica izvedli prijetje moških v Solkanu in jim skladno z določili Zakona o kazenskem postopku odredili policijsko pridržanje.

Po prijetju dveh osumljencev, starih 27 in 44 let, identificirali še njunega 43-letnega sostorilca, prav tako doma iz italijanske pokrajine Katanija

Novogoriški in koprski kriminalisti so z dobrim medsebojnim sodelovanjem in ob pomoči kolegov iz Italije zbrali dovolj obvestil in dokazov, da so lahko dne 7. oktobra 2020 zaradi utemeljenega suma ropov v Dobrovem in v Dutovljah, oba osumljena Italijana s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki jima je po zaslišanju odredila pripor. Nadaljnji pregon obeh kaznivih dejanj je prevzelo Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Glede na pripravo, način izvršitve ropov in druge okoliščine, ugotovljene pri preiskovanju že izvršenih ropov kot tudi priprav na nove rope bančnih poslovalnic, ter prijetje prvih osumljencev, je v nadaljevanju sledilo še intenzivnejše sodelovanje z italijanskimi varnostnimi organi, predvsem s kvesturo v Gorici, da bi dokazali sodelovanje morebitnih sostorilcev, saj se je domnevalo, da so pri izvršitvi navedenih kaznivih dejanj sodelovali še drugi osumljenci. Italijanski varnostni organi so v nadaljevanju - ob usmerjanju njihovega državnega tožilstva in v povezavi s predhodnimi tatvinami vozil v Italiji - izvedli več hišnih preiskav in zasegov telefonov, pridobili so tudi veliko videoposnetkov. Italijanski policisti so pridobili tudi primerjalni material osumljencev za forenzične preiskave, ki je bil nato poslan Nacionalnemu forenzičnemu laboratoriju v Ljubljano, kjer so bili še dodatno podkrepljeni utemeljeni sumi sodelovanja pri izvršitvi ropov.

Z nadaljnjim sodelovanjem z varnostnimi organi Italije v okviru čezmejnega policijskega sodelovanja je bil identificiran še tretji osumljenec ropa banke v Dutovljah, 42-letni državljan Italije, doma z območja Katanije (starost osumljenca v času lanskega ropa). Ta je prav tako osumljen sodelovanja tudi pri ropu bančne poslovalnice v Dobrovem 31. avgusta lani. Za 43-letnega osumljenca so italijanski kriminalisti ugotovili, da se je dan po prijetju ostalih dveh osumljenih roparjev na območju Slovenije vrnil na jug Italije.

Vsi trije osumljenci so bili na območju Italije že v preteklosti obravnavani zaradi podobnih kaznivih dejanj, zato lahko sklepamo, da gre za združbo, specializirano za izvrševanje bančnih ropov.

* * * * * *

Lingua italiana: Concluse le indagini sulle rapine in banca a Dobrovo e a Dutovlje

Rapina nella filiale della banca a Dobrovo

Gli agenti del Settore di Polizia criminale della Direzione di Polizia di Nova Gorica e del Settore di Polizia criminale della Direzione di Polizia di Capodistria, in collaborazione con le forze dell’ordine italiane ovvero gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Gorizia e della Squadra Mobile della Questura di Trieste, hanno concluso con successo un’indagine durata diversi mesi e relativa a due rapine (ai sensi dell’articolo 206 del Codice penale - KZ-1) che sono state commesse in territorio sloveno da cittadini italiani provenienti dalla provincia di Catania (Sicilia, Repubblica Italiana).

Nel pomeriggio del 31 agosto 2020, la Direzione di Polizia di Nova Gorica è stata informata di una rapina a mano armata presso una filiale di una banca nel paese di Dobrovo. Gli agenti di polizia e gli inquirenti hanno accertato sul posto che poco prima delle 17.00, due uomini a volto coperto erano entrati nella filiale della banca dove si trovavano due dipendenti. Con un oggetto pericoloso, ovvero un coltello, avevano minacciato in italiano le due impiegate di banca e avevano chiesto i contanti. I rapinatori hanno portato via circa 35.000 euro in contanti dalla suddetta filiale. Nessuna dipendente della filiale è rimasta ferita durante la rapina.

Dopo aver commesso il crimine, gli sconosciuti sono fuggiti dal posto a bordo di un’auto di marca Fiat, rubata la notte del 26 agosto 2020 nella cittadina italiana di Cervignano del Friuli. In collaborazione con gli agenti italiani della Squadra Mobile della Questura di Gorizia e il Commissariato di Cividale, nonché il Settore di Polizia criminale della Direzione di Polizia di Nova Gorica, è stato allora accertato che almeno quattro persone erano coinvolte nella rapina a Goriška Brda, che per diversi giorni, utilizzando macchine noleggiate nella Repubblica Italiana, avevano tenuto d’occhio la filiale della banca e si erano così preparate per la rapina. Nell’ambito dell’indagine investigativa è stato inoltre accertato che prima della rapina gli autori avevano anche apposto un avviso scritto con la scritta "V okvari" (Guasto) sul bancomat davanti all’ingresso della filiale della banca nel paese di Dobrovo. Successivamente, con l’aiuto dei residenti, è stata accertata anche l’origine del cartello con la scritta, e precisamente l’avviso con la scritta sarebbe stato preso dalle scale mobili guaste di un grande centro commerciale del Goriziano. Gli agenti della Squadra Mobile di Gorizia (Italia) hanno identificato come possibili autori della rapina due uomini, di 43 e 27 anni, della provincia italiana di Catania.

Rapina nella filiale della banca a Dutovlje

Nel pomeriggio del 1° ottobre 2020, la Direzione di Polizia di Capodistria è stata informata di una rapina a mano armata presso una filiale di una banca nel paese di Dutovlje. Gli Agenti di Polizia e gli inquirenti hanno accertato sul posto che verso l’una e mezza del pomeriggio, due uomini a volto coperto erano entrati nella filiale della banca dove si trovava un’impiegata della banca, minacciandola con un oggetto simile a una pistola e chiedendole soldi in italiano. Avevano fatto uscire l’impiegata, tirandola, da dietro il bancone della cassa e avevano rubato i soldi con l’intento di impossessarsene illecitamente. Raccogliendo informazioni, la Direzione di Polizia di Capodistria ha accertato che i rapinatori hanno utilizzato una piccola auto Fiat piuttosto vecchia, di colore bianco, con targa triestina, con cui, dopo la rapina, si sono diretti verso l'ex valico di frontiera di Monrupino. Il veicolo dei rapinatori è stato trovato abbandonato il giorno dopo nei pressi del cimitero di Dutovlje.

È stato inoltre accertato che si trattava di un’auto Fiat uno, rubata al proprietario italiano pochi giorni prima della rapina nella zona del paese di Križ, nei pressi di Trieste. Poiché in base alle informazioni e alle prove raccolte, gli agenti inquirenti sospettavano che la rapina fosse stata commessa da italiani, nel prosieguo della procedura gli agenti di polizia criminale di Capodistria hanno contattato i gli agenti della Questura di Trieste nell’ambito della cooperazione transfrontaliera di polizia e hanno chiesto loro di esaminare l’area delle telecamere di videosorveglianza in Italia che avrebbe potuto registrare i rapinatori in viaggio verso la Slovenia e di ritorno in Italia. In questo modo è stato accertato che i rapinatori avevano utilizzato due autovetture per commettere il reato, oltre alla suddetta Fiat rubata, anche un fuoristrada Jeep Renegade. Tale veicolo era stato noleggiato in Italia, prima della rapina di Dutovlje, da un 27enne italiano originario della zona di Catania. Per quest’ultimo è stato parimenti accertato che si trattava proprio di uno dei sospettati di un’analoga rapina commessa il 31 agosto 2020 in una filiale di una banca del paese di Dobrovo, su cui avevano indagato i criminalisti di Nova Gorica. Secondo gli accertamenti della Questura di Trieste, la Jeep è stata utilizzata anche da un cittadino italiano di 44 anni del catanese, anch’egli uno dei sospettati della rapina a Dobrovo.

Il 5/10/2020 gli agenti triestini hanno comunicato alla Direzione di Polizia di Capodistria che il veicolo Jeep Renegade noleggiato si trovava in Slovenia, più precisamente nella zona della Direzione di Polizia di Nova Gorica. Sulla base delle informazioni fornite dalle forze dell’ordine italiane, ali agenti del Settore di Polizia criminale del Dipartimento di Polizia di Nova Gorica lo stesso giorno, ovvero il 5 ottobre 2020, avevano rintracciato nel paese di Kanal (Comune di Kanal ob Soči) il veicolo Jeep Renegade con i due italiani sospetti (di 27 e 44 anni) che all’epoca avevano affittato un appartamento nella zona di Grado. Entrambi gli indiziati stavano già compiendo in quel momento gli atti preliminari per commettere una nuova rapina. Nel prosieguo dell'indagine, è stato inoltre accertato che con l'auto noleggiata (il suddetto veicolo è stato noleggiato nella Repubblica italiana) avevano osservato le filiali bancarie di Tolmin e Kanal. Lo stesso giorno, gli agenti di polizia criminale e gli agenti di polizia della zona della Direzione di Polizia di Nova Gorica hanno arrestato gli uomini a Solkan e ne hanno disposto il fermo in conformità con le disposizioni della Legge di procedura penale.

Gli agenti di polizia criminale di Nova Gorica e Capodistria, grazie alla buona collaborazione reciproca e all’aiuto dei colleghi italiani, hanno raccolto sufficienti informazioni e prove, sicché il 7 ottobre 2020, visto il sospetto fondato di aver commesso le rapine a Dobrovo e Dutovlje, hanno potuto denunciare entrambi gli italiani sospettati e li hanno sottoposti a interrogatorio presso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale distrettuale di Nova Gorica che ne ha ordinato la custodia cautelare in carcere dopo l’audizione. Seguirà l’azione penale per entrambi i reati, di cui si è fata carico la Procura distrettuale dello Stato di Nova Gorica.

Considerando la preparazione, le modalità di esecuzione delle rapine e altre circostanze accertate durante le indagini delle le rapine già effettuate e i preparativi per le nuove rapine a filiali bancarie, nonché l’arresto dei primi sospettati, si è fatta ancora più intensa la collaborazione con le forze dell’ordine italiane, in particolare con la Questura di Gorizia, con l’intento di dimostrare la collaborazione degli altri indagati che si presume abbiano partecipato alla commissione dei suddetti reati. Le forze dell’ordine italiane, coordinate dalla loro Procura Generale della Repubblica e indagando direttamente sui furti di veicoli commessi in Italia prima dei reati, hanno successivamente condotto diverse perquisizioni domiciliari, sequestrato telefoni e ottenuto un gran numero di registrazioni video, nonché hanno svolto altri compiti. Gli agenti di polizia italiani hanno anche ottenuto materiale comparativo degli indiziati per indagini forensi, che è stato poi inviato al Laboratorio nazionale forense di Lubiana, dove sono stati ulteriormente rafforzati i sospetti motivati di concorso nell'esecuzione delle rapine.

Un terzo sospettato per la rapina in banca a Dutovlje, un cittadino italiano di 43 anni della zona di Catania, è stato identificato attraverso un’ulteriore cooperazione con le forze dell’ordine italiane nell’ambito della cooperazione transfrontaliera di polizia. Questi è anche sospettato di aver partecipato alla rapina di una filiale della banca a Dobrovo il 31 agosto dello scorso anno. Per il sospettato di 43 anni, gli agenti italiani hanno scoperto che era tornato nel sud Italia il giorno dopo l'arresto degli altri due sospetti rapinatori in Slovenia.

Tutti e tre i sospettati sono stati processati già in passato in Italia per reati simili, e possiamo concludere che si tratta di un gruppo specializzato nell'esecuzione di rapine in banca.