Sorodne objave

 

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so dopoldne 25. januarja 2022, skupaj z gozdarsko inšpekcijsko službo in predstavniki podjetja Cestel, družbe za izvajanje meritev osnih pritiskov, skupnih mas in dimenzij tovornih vozil, v Zgornjem Posočju oz. na glavni cesti II. reda št. 102 med Tolminom in nekdanjim mejnim prehodom Robič v Občini Kobarid izvedli nadzor nad prevozom tovornih vozil.

20210921 102258 izrez

Policisti so temeljito preverili štiri tovorna vozila in pri tem ugotovili, da sta bili dve tovorni vozili pri prevozu hlodovine preobremenjeni. Slika je simbolična.

S tehtanjem prvega tovornega vozila s pripetim priklopnim vozilom so ugotovili, da je bila osna obremenitev preobremenjena za 23 odstotkov, največja dovoljena skupna masa skupine vozil pa prekoračena za 5.500 kg oziroma za 13 odstotkov. Vozniku tovornega vozila je bil zaradi odgovornosti za storitev dveh prekrškov iz Zakona o cestah (po 3. alineji 3. odstavka 30. člena in po 2. alineji 3. odstavka 31. člena ZCes-1) izdan plačilni nalog. Voznika so zalotili pri prekršku v času, ko je opravljal dejavnost pravne osebe, zato bo zoper pravno osebo (gospodarsko družbo) uveden prekrškovni postopek.

Za drugo tovorno vozilo s pripetim priklopnim vozilom pa so s tehtanjem ugotovili, da je bila njegova osna obremenitev preobremenjena za 18 odstotkov, največja dovoljena skupna masa skupine vozil pa prekoračena za 9.500 kg oziroma za 23 odstotkov. Tudi vozniku drugega tovornega vozila je bil zaradi odgovornosti za storitev dveh prekrškov po Zakonu o cestah (po 2. alineji 3. odstavka 30. člena in prekrška po 3. alineji 3. odstavka 31. člena ZCes-1) izdan plačilni nalog. Tudi ta voznik je bil zaloten pri prekršku v času, ko je opravljal dejavnost samostojnega podjetnika, zato bo zoper slednjega uveden ustrezen prekrškovni postopek.

Tudi pristojna gozdarska inšpekcijska služba je izvedla inšpekcijski nadzor nad štirimi tovornimi vozili; enemu vozniku je zaradi ugotovljene nepravilnosti izrekla opozorilo.