Policijska uprava Nova Gorica je osrednjo slovesnost ob dnevu slovenske policije priredila 20. junija v Solkanu.

IMG 5972 resize

Poleg policistov, kriminalistov in drugih delavcev policijske uprave so se je udeležili predstavniki različnih državnih institucij, lokalnih skupnosti in številni drugi udeleženci, med njimi tudi predstavniki italijanskih varnostnih organov. 

IMG 5994 resize

Na začetku proslave so udeleženci prisluhnili poslanici generalnega direktorja policije Janka Gorška, pozdravne besede jim je namenil tudi podžupan novogoriške mestne občine Mitja Trtnik. Slavnostni govornik pa je bil direktor PU Nova Gorica Alojzij Mohar. "Letos obeležujemo 21. obletnico dneva slovenske policije. Dan, ki smo si ga policisti izbrali za svoj praznik, nas spominja in opominja na dogodke leta 1991, in sicer na čas, ko smo skupaj s pripadniki Teritorialne obrambe in slovenskim narodom branili in obranili komaj rojeno državo, na čas, ko so se pokazala pogumna dejanja posameznikov in skupin, na čas, ki ga ne smemo pozabiti, in na čas, ki se v taki obliki ne sme več ponoviti. Minilo je že nekaj let, odkar je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, prevzela schengenski pravni red in s tem odprla svoje meje. Spremembam se je prilagajala tudi policija na območju naše policijske uprave, vključno s premeščanjem policistov na mejo s Hrvaško in ukinjanjem nekaterih policijskih postaj. Prav zato je bilo potrebnih precej organizacijskih naporov, da se varnostna situacija na celotnem  območju ni poslabšala. Sicer pa so bili cilji, ki smo si jih zastavili, v preteklem letu večinoma doseženi, kar se med drugim kaže tudi kot izboljšanje stanja na posameznih področjih policijskega dela," je v uvodnih besedah svojega nagovora poudaril Alojzij Mohar.

Nato se je dotaknil varnostne problematike na tem območju v zadnjem obdobju. Poudaril je, da je bila policija uspešna pri preiskovanju različnih kaznivih dejanj, tudi pri preiskavi najhujših oblik, od katerih imajo nekatere elemente čezmejne kriminalitete: "Policisti so bili uspešni tudi pri preiskovanju kaznivih dejanj vlomov in tatvin, katerih storilci so tovrstna dejanja izvrševali tudi v preteklih letih. Podobno je pri preiskovanju kaznivih dejanj s področja zlorabe prepovedanih drog. Število kršitev javnega reda se zmanjšuje, tudi podatki glede prijavljenih primerov nasilja v družini kažejo na rahel trend upadanja tovrstne problematike. Na področju zagotavljanja varnosti v cestnem prometu so prav tako zaznani trendi zmanjševanja števila prometnih nesreč in smo z doseženim lahko zadovoljni, po drugi strani pa še vedno iščemo nove poti za izboljšanje stanja na tem področju. Naše policijske naloge se nanašajo na usmerjeno delo pri izvajanju represivnih ukrepov, obenem pa dajemo večji poudarek preventivnim aktivnostim, ki jih izvajamo v sodelovanju z državnimi organi, lokalno skupnostjo in nevladnimi organizacijami. To je tudi zagotovilo, da se breme odgovornosti za varnostno stanje porazdeli, zaradi tega pa se poveča tudi občutek varnosti na določenem območju. Že nekajkrat smo dokazali, da je reševanje problemov v nekem okolju ali skupnosti uspešno le, če je problem pravočasno zaznan in če vsak po svojih močeh prispeva k rešitvi težav.”

Direktor novogoriške uprave je še pohvalil sodelovanje z italijanskimi varnostnimi organi (državno policijo, karabinjerji, finančno stražo), ki je bilo zelo dobro, kar se je nenazadnje pokazalo tudi pri reševanju konkretnih primerov raznih oblik čezmejne kriminalitete, kamor vključujemo tudi problematiko prepovedanih drog. Sodelovanje z njimi poteka v skladu z mednarodnim sporazumom. Pri tem je poudaril, da je bilo policijsko sodelovanje v preteklem obdobju uspešno pri preiskovanju najhujših kaznivih dejanj, kot so poskusi umorov, poskus uboja pri avtobusni postaji v Novi Gorici in primer umorjenega italijanskega državljana, čigar truplo je bilo najdeno na območju Cerja. Uspešno je bilo zaključenih več preiskav s področja premoženjske kriminalitete  in zlorab prepovedanih drog. Medsebojno sodelovanje je uspešno tudi pri zagotavljanju varnosti cestnega prometa, saj na tem območju slovenski policisti vsaj štirikrat na leto  izvajamo skupne nadzore z italijanskimi prometnimi policisti. Za uspešno preiskovanje prej naštetih primerov pa je bilo pomembno tudi ustrezno usmerjanje policije s strani državnega tožilstva, da so bili zbrani vsi dokazi, ki bodo sodišču omogočili, da se bo  pri izreku sodbe lahko oprlo na relevantna dejstva.

Vsem policistkam in policistom ter drugim delavcem policije je na koncu čestital ob prazniku slovenske policije in ob prihajajočem dnevu državnosti. Prejemnikom letošnjih priznanj pa se je zahvalil za njihov trud in prispevek h krepitvi in razvijanju varnosti ter za dolgoletno delo v policiji z željo, da bi svoje naloge tudi v prihodnje opravljali odgovorno, v zadovoljstvo vseh prebivalcev in obiskovalcev našega območja.

IMG 5987 resize

Zaposlenim v policiji je ob 27. juniju čestital tudi podžupan Mestne občine Nova Gorica Mitja Trtnik. "Za svoj praznik ste si izbrali dan, ki vas spominja na dneve osamosvojitvene vojne, v kateri je slovenska policija odigrala zelo vidno vlogo. Skupaj s slovenskim narodom ste branili naše vrednote, pravico do samoodločbe, svoje države in demokracije. Niste pomišljali, ko je bilo treba izbirati. Odločili ste se za narod in njegovo pravico. Taka osebna drža in želja po pravičnosti pa sta nedvomno tudi lastnosti vsakega bodočega policista, ko se odloča za ta zahteven poklic. Z njim je povezanega veliko napora, odrekanja, izpostavljenosti. To pa zmoreš samo takrat, ko imaš pred seboj jasen cilj in poslanstvo. Tako policisti vedno znova dokazujete, da je vaša prva vloga pomoč ljudem, državljanom, ohranjanje naših skupnih vrednot in spoštovanje človekovih pravic. Ob nedavni stavki policistov se je v številnih izjavah posameznikov začutilo, da vas ljudje cenijo, da se zavedajo vaših odgovornosti in tudi pravice, da ste za svoje delo ustrezno plačani."

Direktor policijske uprave Alojzij Mohar je nato - skupaj z direktorjem Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi Danijelom Žibretom - podelil priznanja policije in znake policije za dolgoletno delo v policiji.

Srebrni ščit policije so prejeli Dušan Djogić, Slavko Kolbl in Franc Vidmar. Bronasti ščit policije so prejeli Robert Feltrin, Milan Koletič, Iztok Lorenčič, Vanja Pajntar, Marjan Sivka, Sašo Bajec, Rok Cuder in Alan Lazar.

Prejemniki, ki so od 1. maja 2011 do 30. novembra 2011 izpolnili 10, 20 oziroma 30 let dela v policiji, pa so prejeli znake policije za dolgoletno delo v policiji.

Za kulturni program so poskrbeli člani Policijskega orkestra.