Sorodne objave

 

Na novinarski konferenci so predstavniki Policijske uprave Nova Gorica danes, 3. septembra 2009, predstavili rezultate večmesečnega kriminalističnega preiskovanja serije vlomov v cerkvene objekte na območju Nove Gorice. Prijeli so 41-letnega Italijana, ki naj bi vlomil v kar 14 takšnih objektov.

Pri večmesečni kriminalistični preiskavi so sodelovali tudi italijanski varnostni organi, župniki in občani. Vsem, ki so pomagali pri uspešnem prijetju osumljenca, se kriminalisti in policisti PU Nova Gorica ob tej priložnosti zahvaljujejo za pomoč in sodelovanje.

tiskovnakonferencaPUNG

Zvočni posnetek izjave Milovana Ipavca 1. del (mp3) 

Zvočni posnetek izjave Milovana Ipavca 2. del (mp3) 

 

Po besedah Milovana Ipavca, vodje Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica, so kriminalisti 29. avgusta 2009 k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici privedli 41-letnega državljana Italije, doma iz okolice Gorice v sosednji Italiji, ki je osumljen storitve več kaznivih dejanj velike tatvine ( 1. odstavek 205. člena in 3. odstavek 205. člena Kazenskega zakonika) in kaznivega dejanja poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote (1. odstavek 219. člena KZ). Po zaslišanju je bil osumljenec, ki naj bi v obdobju med 15. majem in 28. avgustom, vlomil v 14 cerkvenih objektov na območju PU Nova Gorica, izpuščen na prostost. Vlamljal naj bi predvsem v manjše cerkve, ki so oddaljene od naselij oziroma stojijo na osamljenih mestih, varovane pa so bile le z zaprtimi in zaklenjenimi vrati ter okni.

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so zgodaj zjutraj 28. avgusta 2009, po predhodnem obvestilu občana, da je pri cerkvi Marije Snežne v Avčah opazil sumljivo vozilo, v Solkanu zaustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil 41-letni Italijan. Pri kontroli so ugotovili, da ima v vozilu več pripomočkov za vlamljanje in nekaj sakralnih predmetov, ki bi lahko izvirali iz kaznivih dejanj, zaradi česar so osumljencu odvzeli prostost. Pri kasnejši preiskavi osebnega avtomobila so zasegli tudi Atlas Slovenije z označenimi mesti cerkvenih objektov na samotnih krajih v Sloveniji.

cerkevNadavce

Cerkev nad vasjo Avče

Pri nadaljnjem zbiranju obvestil so kriminalisti ugotovili, da se je osumljenec med 27. in 28. avgustom 2009 pripeljal do cerkve Marije Celje na Ligu, kjer je razbil steklo v zakristiji in tako vstopil vanjo. Iz cerkve je odnesel mašni plašč, s čimer je župnijo oškodoval za približno 1.000 evrov. Naložil ga je v svoj osebni avtomobil ter se nato odpeljal do cerkve Marije Snežne v Avčah, kjer je pustil nekaj kipov, ki so bili iz te cerkve odvzeti 18. junija 2009. Naknadno so policisti ugotovili, da je osumljenec pred prijetjem pri cerkvi Marije na Jezeru v Golem Brdu prav tako pustil kipe, ki so bili tam odvzeti 16. maja 2009.

cerkevvGoriskihBrdih

Cerkev v Goriških Brdih

Kriminalisti so ugotovili, da je 41-letni italijanski državljan utemeljeno osumljen storitve več kaznivih dejanj:

 • vlomil naj bi v cerkev Device Marije v Golem Brdu v Goriških Brdih, od koder naj bi odnesel več predmetov;
 • 13. junija 2009 naj bi med vlomom v cerkev Marije Snežne v Avčah poškodoval predmete, ki so posebnega kulturnega pomena;
 • 18. junija 2009 naj bi vlomil v cerkev Marije Snežne nad vasjo Avče, kjer naj bi si protipravno prilastil več kipcev in drugih predmetov;
 • med 7. in 11. junijem naj bi poskušal vlomiti v cerkev na Ligu, kar pa mu ni uspelo;
 • 28. junija 2009 naj bi z vlomom skozi glavna vrata vstopil v cerkev Sv. Helene v bližini vasi Podbela in ukradel štiri medeninaste svečnike;
 • julija naj bi vlomil v cerkev Marije Snežne na pokopališču v Borjani, vendar iz nje ni ničesar odnesel;
 • v istem času naj bi vlomil v cerkev Sv. Križa na pokopališču v Sedlu in odnesel več predmetov;
 • prav tako naj bi v tem času vlomil v cerkve Marije Snežne na pokopališču v Breginju, iz katere pa ni ničesar odnesel;
 • zato naj bi verjetno vlomil v cerkev Sv. Lovrenca na pokopališču v bližini vasi Smast na Kobariškem in iz nje odnesel več predmetov;
 • julija naj bi vlomil tudi v cerkev Sv. Brica na levem bregu Soče, ob lokalni cesti Volarje ? Kamno, vendar iz nje ni ničesar odnesel;
 • brez plena naj bi ostal tudi konec julija in v začetku avgusta pri vlomu v cerkev Imena Marijinega na griču Mengore nad vasjo Kozaršče, vlomu v cerkev Sv. Petra in Pavla na griču južno od vasi Nozno v Goriških Brdih in pri vlomu v cerkev Sv. Ivana izven naselja Šebrelje.

naboznikipciNadavce

Nabožni kipci iz cerkve nad vasjo Avče

Kriminalisti so o svojih ugotovitvah obvestili tudi italijanske varnostne organe (intervencijski oddelek goriške kvesture iz Italije - Squadra Mobile, Questura di Gorizia), ki so nato pridobili odredbo za preiskavo osumljenčeve stanovanjske hiše. Pri tem so italijanski varnostni organi našli in zasegli več sakralnih predmetov, ki jih je osumljeni hranil doma in za katere obstaja utemeljen sum, da izvirajo iz kaznivih dejanj. Ta dejanja naj bi osumljenec storil tako na območju PU Nova Gorica kot na širšem območju Slovenije, zaradi česar se bo kriminalistična preiskava vlomov še nadaljevala.

odvzetikipciGoloBrdocerkev

Odvzeti kipci iz cerkve v Golem Brdu

***

Milovan Ipavec je še povedal, da so se proti koncu leta 2008 na območju Cola, Idrije in Tolmina popoldne in ponoči začeli pojavljati vlomi v župnišča, kjer so neznani storilci iskali predvsem denar. Tudi te vlome so kriminalisti že raziskali.

11. oktobra 2008 so storilci tako vlomili v župnišče na Šentviški gori, 11. decembra 2008 v župnišče v Črnem vrhu nad Idrijo, v noči na 25. decembra 2008 v župnišče v Cerknem, 2. januarja 2009 v župnišče na Godoviču, 23. januarja 2009 v župnišče na Otlici, 7. februarja 2009 v župnišče v Bukovem in v župnišče v Dolenji Trebuši, 13. februarja 2009 ponovno v župnišče v Bukovem, 3. aprila 2009 ponovno v župnišče v Podbrdu.

Podobni vlomi v župnišča so se pojavljali tudi na območjih policijskih uprav Kranj, Koper in Postojna. Policisti so na tem območju zato intenzivirali patruljno službo. Tako je patrulja PP Idrija je 4. januarja 2009, okrog 2. ure ponoči, v Godoviču prijela dve osebi, ki sta pri sebi imeli vlomilsko orodje. Šlo je za dva moška, doma z območja Novega mesta. Po policijskem postopku sta bila izpuščena.

Od naštetih vlomov je bila za vlom v Dolenji Trebuši na osnovi najdenih sledi in zbranih obvestil podana kazenska ovadba zoper 43-letnega moškega z območja Novega mesta zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine po 205. členu Kazenskega zakonika.