Sorodne objave

 

Policisti Policijske postaje Šempeter pri Gorici so 22. novembra skupaj z občinskimi redarji iz občin Šempeter-Vrtojba, Renče Vogrsko in Miren-Kostanjevica na območju Šempetra pri Gorici in okolice izvedli skupen poostren nadzor. Pri tem so pozornost usmerili predvsem na problematiko, na katero so opozarjali občani in lokalne skupnosti.

nepravilno parkiranje pri bolnisnici

Policisti in redarji so se lotili tudi nepravilno parkiranih vozil ...


Dve mešani patrulji policistov in občinskih redarjev (v vsaki patrulji sta bila po en policist in en občinski redar), so nadzor usmerili predvsem na problematiko vožnje po enosmerni cesti v Podmarku, parkiranje tovornih vozil na območju nekdanjega mejnega prehoda v Vrtojbi, ustavljanje in parkiranje na avtobusni postaji v središču Šempetra pri Gorici, nadzirali so mirujoči promet na območju šempetrske bolnišnice s poudarkom na problematiki oviranja dostopa reševalnim vozilom, nadzirali so vožnjo v coni umirjenega prometa, izvajali nadzor nad pravilnim razvrščanjem voznikov pri bencinskem servisu v Mirnu ter ugotavljali tudi druge kršitve. Poleg nadzora cestnega prometa so policisti in redarji skupaj ugotavljali tudi prekrške s področja javnega reda in miru, kot so beračenje v okolici šempetrske bolnišnice, vožnja v naravnem okolju na območju Renč ipd.

pgoovor z obcani v Podmarku

Pogovor z občani pomaga ugotoviti in rešiti marsikateri varnostni problem.

V Podmarku 2

Po besedah komandirja šempetrske policijske postaje mag. Kristjana Mlekuša skušata Policijska postaja Šempeter pri Gorici in pristojno medobčinsko redarstvo s takšnimi oblikami skupnega dela že dalj časa na terenu reševati tisto problematiko, ki je z varnostnega vidika pereča tako za občane kot za samo lokalno skupnost.

bolnisnica

Pri šempetrski bolnišnici


Kot je še dejal mag. Kristjan Mlekuš, policija s takšnimi skupnimi oblikami dela še bolj poglablja tesno sodelovanje z medobčinskim redarstvom ter s tem krepi policijsko delo v skupnosti. Vodstvo šempetrske policijske postaje ocenjuje tovrstno sodelovanje kot pozitivno, zato bodo s takšno obliko dela mešanih patrulj policistov in občinskih redarjev nadaljevali tudi v prihodnje.

v srediscu Sempetra Pri Gorici

V središču Šempetra pri Gorici


Šempetrski policisti in redarji so v okviru poostrenega nadzora skupno ugotovili 6 kršitev določil 65. člena Zakona o pravilih cestnega prometa zaradi nepravilnega parkiranja in ustavljanja, pri čemer so izrekli 5 glob, enega kršitelja pa so opozorili. Drugih kršitev policisti in redarji niso ugotovili.

V Podmarku 3