Sorodne objave

 

V petek, 14. novembra 2014 je pred začetkom smučarske sezone v prostorih Policijske postaje Idrija potekal delovni posvet med predstavniki Policijske uprave Nova Gorica in upravljavci smučišč na tem območju.

Posveta se je udeležilo 17 udeležencev, navzoči so bili uslužbenci Policije in predstavniki inšpekcijskih služb, upravljavcev smučišč ter drugih služb, ki so odgovorni za varnost in red na smučiščih na Severnem Primorskem. Tudi letos je omenjeni posvet vodil Aleksander Vončina, vodja Oddelka za splošne policijske naloge v Sektorju uniformirane policije na Policijski upravi Nova Gorica. Iz policije so sodelovali še Alojz Sladič iz Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave, komandirji Policijskih postaj iz Idrije, Nove Gorice in Bovca, Robert Feltrin, Sejad Jušić in Damjan Žagar in pomočnik komandirja PP Tolmin Boris Zorko, ter pomočnika komandirjev policijskih postaj z območja Policijske uprave Ljubljana iz Ribnice in Cerknice, Muhamed Delić in Bogdan Paternost. 

MedposvetomvIdriji 2

Delovnega srečanja v Idriji sta se udeležila tudi inšpektorja Iztok Menart iz Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor (Ministrstvo za infrastrukturo) ter Gregor Gabrijel iz Inšpektorata RS za notranje zadeve (Ministrstvo za notranje zadeve) ter predstavniki Smučarskega centra Cerkno, Goriške akademije deskanja in smučanja, smučišča Encijan iz Loga pod Mangartom, smučišča Lokve, Smučarsko skakalnega kluba Ponikve in smučišča Ski Bor Črni vrh.

Po besedah vodje posveta Aleksandra Vončine je bil letošnji posvet organiziran in izveden s ciljem zagotavljanja večje varnosti smučarjev in zaščite smučišč ter odpravljanja pomanjkljivosti na smučiščih. Poseben poudarek so namenili problematiki, ki se pojavlja v zvezi z izvajanjem Zakona o varnosti na smučiščih, ki med drugim ureja temeljna pravila za uporabo smučišč in določa pogoje za zagotavljanje varnosti na smučiščih. Prav tako omenjena zakonodaja ureja določbe o ravnanju smučarjev in drugih oseb na smučiščih, pristojnosti posameznih organov za zagotavljanje varnosti na smučiščih in pooblastila nadzornika smučišč. Pri tem je vodja posveta še dodal, da gre za ustaljeno pozitivno prakso večletnega tovrstnega sodelovanja med Policijo in upravljavci smučišč ter vseh odgovornih, ki skrbijo za varnost in red na smučiščih na Severnem Primorskem oz. na območju Policijske uprave Nova Gorica.


Pristojni organi

  • Ministrstvo za notranje zadeve podeljuje pooblastila nadzornikom na smučiščih in službene izkaznice ter vodi evidenco nadzornikov na smučiščih.
  • Ministrstvo za promet podeljuje dovoljenja za obratovanje smučišč in predpisuje tehnične pogoje za obratovanje.
  • Ministrstvo za zdravje predpisuje pogoje in obseg izvajanja nujne medicinske pomoči na smučiščih.
  • Inšpektorat RS za notranje zadeve izvaja nadzor nad varnostjo, redom na smučiščih, delom nadzornikov ter vodi evidenco o nesrečah na smučiščih ter ukrepih nadzornikov smučišč, skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
  • Prometni inšpektorat RS nadzoruje obratovanje smučišč in delo upravljavcev smučišč.
  • Policija preverja smučarje, ali smučajo pod vplivom alkohola, drog, psihoaktivnih snovi in zdravil ter opravlja ogled kraja nesreče na smučiščih v primeru hude telesne poškodbe ali smrti (več na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.

Več o varnosti na smučišču si laho preberete na spletni strani Policije.


Udeleženci so se strinjali, da je predstavljena vsebina zanimiva in koristna za vse udeležence, zato bodo s tovrstnimi vsakoletnimi, že tradicionalnimi delovnimi srečanji pred začetkom zimske turistične sezone med policijo, predstavniki Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor, Inšpektorata RS za notranje zadeve ter predstavniki smučišč na tem območju nadaljevali tudi v prihodnje. Dogovorili so se, da se prihodnje leto sredi novembra ponovno srečajo v Idriji.