Sorodne objave

 

V prostorih Policijske postaje Idrija je v petek, 13. novembra 2015, že tretje leto zapored potekal delovni posvet pred začetkom letošnje smučarske sezone, ki so ga organizirali predstavniki Policijske uprave Nova Gorica z namenom zagotavljanja večje varnosti smučarjev in zaščite smučišč ter odpravljanja pomanjkljivosti na smučiščih. Tudi letos so se poleg uslužbencev Policije in upravljavcev smučišč posveta udeležili tudi predstavniki inšpekcijskih služb in drugih služb, ki so odgovorni za varnost in red na smučiščih na Severnem Primorskem.

DelovniposvetIdrija2015-1

Posvet je vodil Aleksander Vončina, vodja Oddelka za splošne policijske naloge v Sektorju uniformirane policije na Policijski upravi Nova Gorica. Poleg njega so se posveta s strani Policije udeležili še Tomi Omejec, vodja Sektorja splošne policije iz Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi, komandirji policijskih postaj iz Idrije, Nove Gorice in Bovca Robert Feltrin, Sejad Jušić in Damjan Žagar ter pomočnik komandirja Policijske postaje Tolmin Boris Zorko. Tako kot lani se je letošnjega posveta udeležil tudi pomočnik komandirja Policijske postaje Cerknica Bogdan Paternost.

Poleg navedenih uslužbencev policije sta se letošnjega delovnega srečanja v Idriji udeležila tudi inšpektorja Iztok Menart iz Inšpektorata RS za infrastrukturo (Ministrstvo za infrastrukturo) in Gregor Gabrijel iz Inšpektorata RS za notranje zadeve (Ministrstvo za notranje zadeve) ter predstavniki smučišč SC Cerkno, Goriške akademije deskanja in smučanja iz Solkana, smučišča Encijan iz Loga pod Mangartom, smučišča Lokve, SK Salonit Anhovo, smučišča Ski Bor Črni vrh. Na posvet so se odzvali tudi predstavniki smučišč SK Loška dolina, SK Sodražica in ŠD Dane, ki sicer niso na območju Policijske uprave Nova Gorica, vendar so pred tem izrazili željo, da bi se udeležili delovnega posveta pred začetkom smučarske sezone v Idriji.

DelovniposvetIdrija2015-2Po besedah Aleksandra Vončine iz Sektorja uniformirane policije PU Nova Gorica so tudi letos poseben poudarek namenili problematiki, ki se pojavlja v zvezi z izvajanjem Zakona o varnosti na smučiščih, ki med drugim ureja temeljna pravila za uporabo smučišč in določa pogoje za zagotavljanje varnosti na smučiščih. Prav tako zakonodaja ureja določbe o ravnanju smučarjev in drugih oseb na smučiščih, pristojnosti posameznih organov za zagotavljanje varnosti na smučiščih in pooblastila nadzornika smučišč.

Pri tem je vodja posveta še dodal, da gre za ustaljeno pozitivno prakso večletnega tovrstnega sodelovanja med Policijo in upravljavci smučišč ter vseh odgovornih, ki skrbijo za varnost in red na smučiščih na Severnem Primorskem oz. na območju Policijske uprave Nova Gorica. Predstavniki upravljavcev smučišč so podali tudi nekaj pobud, ki naj se jih upošteva pri morebitni spremembi Zakona o varnosti na smučiščih.

Po zaključku posveta so udeleženci izrazili željo, da bi s tovrstnimi vsakoletnimi  tradicionalnimi delovnimi srečanji pred začetkom zimske turistične sezone med Policijo in drugimi službami, ki so odgovorni za varnost in red na smučiščih na Severnem Primorskem, nadaljevali tudi v prihodnje. Naslednji strokovni posvet bo predvidoma organiziran prihodnje leto (sredi novembra 2016), ponovno v prostorih policijske postaje v Idriji.


Organi, pristojni za zagotavljanje varnosti na smučiščih, in njihove naloge:

  • Ministrstvo za notranje zadeve podeljuje pooblastila nadzornikom na smučiščih in službene izkaznice ter vodi evidenco nadzornikov na smučiščih.
  • Ministrstvo za promet podeljuje dovoljenja za obratovanje smučišč in predpisuje tehnične pogoje za obratovanje.
  • Ministrstvo za zdravje predpisuje pogoje in obseg izvajanja nujne medicinske pomoči na smučiščih.
  • Inšpektorat RS za notranje zadeve izvaja nadzor nad varnostjo, redom na smučiščih, delom nadzornikov ter vodi evidenco o nesrečah na smučiščih ter ukrepih nadzornikov smučišč, skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
  • Prometni inšpektorat RS nadzoruje obratovanje smučišč in delo upravljavcev smučišč.
  • Policija preverja smučarje, ali smučajo pod vplivom alkohola, drog, psihoaktivnih snovi in zdravil, ter opravlja ogled kraja nesreče na smučiščih v primeru hude telesne poškodbe ali smrti.


Le varna smuka je užitek - nasveti policije za večjo varnost na smučišču

Na smučišču nismo sami