Sorodne objave

 

Vodstvo Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Nova Gorica je na današnji novinarski konferenci podrobneje predstavilo potek kriminalistične preiskave uradno pregonljivega kaznivega dejanja v Urgentnem centru Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica v Šempetru pri Gorici.

Foto2

Informacije o trenutnem poteku kriminalistične preiskave v okviru predkazenskega postopka je podal Marino Pangos, vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Nova Gorica.  


Zvočni posnetek izjave Marina Pangosa (mp3) 


Kot je povedal Pangos, smo bili policisti 15. marca 2016 obveščeni o sumu smrti zaradi dušikovega oksidula, do katere je prišlo v novem urgentnem centru Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica.

Skupaj s preiskovalnim sodnikom in okrožnim državnim tožilcem ter strokovnjaki iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija smo opravili ogled kraja dejanja. Takoj ob zaznavi so kriminalisti zbrali tudi prva obvestila in zasegli veliko količino gradbene dokumentacije in del zdravstvene dokumentacije ter z obsežnim zasegom dokumentacije nadaljevali naslednji dan.

Predkazenski postopek ves čas usmerja Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Trenutno preiskava poteka v smeri utemeljevanja kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, ki je imelo za posledico smrt več oseb, za kar je zagrožena zaporna kazen do osmih let. V okviru preiskovanja suma kaznivih dejanj smo državnemu tožilstvu predlagali tudi izvedbo več nujnih preiskovalnih dejanj zaslišanja prič.

Od 15. marca dalje so novogoriški kriminalisti in kriminalisti drugih policijskih uprav, ob usklajevanju Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, pri preiskovanju navedenih kaznivih dejanj zbrali številna obvestila in zasegli predvsem listinsko dokumentacijo v gospodarskih družbah, javnih zavodih, Ministrstvu za zdravje in drugih pravnih subjektih praktično na območju celotne Slovenije.

V okviru opisane preiskave pa kriminalisti preiskujejo tudi kazniva dejanja, ki bi bila lahko storjena že v času priprav in dogovarjanj za gradnjo urgentnega centra ter sklepanja pogodb, v času izvedbe vseh del, predvsem pa v času izvajanja del na strojnih inštalacijah, izvajanja nadzora nad delom, v času izdaje ustreznih dovoljenj in prevzema objekta, vse v preteklem letu.

V okviru tako obsežne preiskave za najhujša kazniva dejanja, kjer je posledica kaznivega dejanja smrt oseb, se zahteva temeljitost in skrbno preiskovanje vseh okoliščin in dejstev, osnovanih predvsem na listinskih dokazih in ugotavljanju dejstev. Omeniti velja, da se v okviru preiskovanja srečujemo s številnimi prepletenimi pogodbenimi razmerji.

V preiskavi oz. predvsem pri dokazovanju vzročne zveze med dejanji ali opustitvijo določenih dolžnih ravnanj dokazujemo kazensko odgovornost posameznih ravnanj v povezavi s strokovnimi vprašanji tehnične, poslovne in zdravstvene zakonodaje in drugih prepisov. Poleg nujnih preiskovalnih dejanj, kot so številni zasegi predmetov, ogledi krajev, zbiranje obvestil, proučevanje več tisoč zaseženih dokumentov oz. zasežene dokumentacije, pridobivanje strokovnih mnenj, smo izvedli še veliko drugih operativnih opravil.

Ob aktivnem sodelovanju z okrožnim državnim tožilstvom želimo namreč strokovno izvesti in zaključiti ta izjemno obsežen predkazenski postopek, kar tudi v nadaljevanju zahteva izvedbo določenih nalog, tako že predvidenih kot morebitnih dodatnih, da se poišče odgovornost oz. poda kazenska ovadba zoper odgovorne teh dejanj. 

Foto1