Sorodne objave

 

Novogoriški kriminalisti so v zvezi s sumljivo smrtjo bolnika v novem urgentnem centru Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica v Šempetru pri Gorici, do katere je prišlo marca letos, konec septembra kazensko ovadili sedem oseb, ki jim očitajo skupno osem kaznivih dejanj s področja povzročitve splošne nevarnosti, ponarejanja listin in povzročitve nevarnosti pri gradbeni dejavnosti.

sempeter2

Na današnji novinarski konferenci v Novi Gorici je rezultate večmesečne kriminalistične preiskave predstavil Marino Pangos (na fotografiji levo), vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Nova Gorica. Poudaril je, da je večji del preiskave končan, da pa se bo preiskava s pridobitvijo dodatnih strokovnih mnenj še nadaljevala, predvsem v smislu iskanja še morebitnih drugih žrtev teh kaznivih dejanj.


Zvočni posnetek izjave Marina Pangosa (mp3) 


15. marca 2016 je Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica v Šempetru pri Gorici obvestila Policijo o tem, da so anesteziologi ugotovili napako na dovodih medicinskih plinov, kjer naj bi namesto kisika dotekal uspavalni plin, zaradi česa je pri reanimaciji umrl pacient. Istega dne jih je tudi Inštitut za sodno medicino Ljubljana po obdukciji pokojnega obvestil, da poškodbe zaradi delovne nesreče niso bile vzrok pacientove smrti. Zato so v bolnišnici preverili sumljive okoliščine in opravili še dodatne meritve, pri katerih se je potrdil sum, da v reanimacijski sobi na enem od reanimacijskih stativov nista bila pravilno priključena kisik in dušikov oksidul.

Takoj po prijavi je bil na kraju opravljen ogled, ki ga je vodil dežurni preiskovalni sodnik iz Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Že pred tem je bilo v okviru preiskave okoliščin delovne nesreče, v kateri je bil udeležen pokojni, odrejeno tudi izvedenstvo za ugotavljanje njegovega vzroka smrti. V nadaljevanju je stekla obširna kriminalistična preiskava, ki jo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici in s katero je bilo treba odkriti osebe, ki so bile neposredno udeležene pri namestitvi napeljave, in osebe, ki so bile zaradi malomarnosti oz. neizpolnjevanja nalog posredno povezane s smrtjo pacienta. Prav tako je bilo treba ugotoviti, kateri pacienti so bili v času od 30. decembra 2015 do 15. marca 2016 reanimirani v urgentnem centru, še posebej tiste, ki so bili pri reanimaciji neposredno priključeni na pline iz sporne napeljave.

Kriminalisti so v okviru preiskave opravili več kot sto obsežnih zbiranj obvestil in izvedli devet policijskih zaslišanj osumljenih, hkrati pa zasegli obširno dokumentacijo tako v bolnišnici kot pri vseh subjektih, ki so sodelovali pri gradnji urgentnega centra. Zbiranje dokumentacije in obvestil je potekalo pri vseh izvajalcih in podizvajalcih del, nadzornikih del, podpisnikih pogodb in ostalih, ki so bili kakorkoli povezani z gradnjo od razpisa do zaključka gradnje objekta oz. otvoritve. Pridobljena je bila tudi dokumentacija v drugih upravnih enotah, na območju katerih so se gradili novi urgentni centri, v zdravstvenih domovih, kjer službe nujne medicinske pomoči izvajajo nujne prevoze v novogoriško bolnišnico, in v drugih bolnišnicah, kjer so bili grajeni novi urgentni centri.

Glede na dejstvo, da dva poslovna subjekta nista imela sklenjene pisne pogodbe, je bilo treba okrožnemu državnemu tožilcu podati pobudo, da preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici izda odredbo za izvedbo hišnih preiskav na naslovih dveh podjetij. Pri hišnih preiskavah so kriminalisti zasegli več listinskih dokazov ter večje število nosilcev elektronskih podatkov, računalnikov ter elektronskih podatkov s strežnikov podjetij, ki so jih nato zavarovali in preiskali na Oddelku za računalniško preiskovanje na PU Koper.

Kriminalisti so v preiskavi:

  • eno osebo utemeljeno osumili storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, ker ni priključila fleksibilne cevi medicinskega pripomočka na inštalacijo medicinskih plinov, kar bi kot pooblaščena in posebej za to usposobljena morala, prav tako v nadaljevanju ni izvedla potrebnih testiranj;
  • dve osebi utemeljeno osumili storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, ker sta napačno priključili fleksibilne cevi medicinskega pripomočka na inštalacijo medicinskih plinov, pri tem pa nista bili pooblaščeni in usposobljeni za tako opravilo;
  • eno osebo utemeljeno osumili storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin, ker je ponaredila listino, povezano z izvedbo testiranj na sklopkah inštalacij medicinskih plinov, in drugo osebo, ki je tako ponarejeno listino uporabila kot pravo;
  • štiri osebe utemeljeno osumili storitve kaznivega dejanja povzročitve nevarnosti pri gradbeni dejavnosti, ker so opustile dolžna ravnanja v skladu s predpisi in splošno priznanimi tehničnimi pravili pri inštalacijah medicinskih plinov ter montaži medicinskih pripomočkov, in sicer dve osebi, ki sta neposredno vodili izvedbo posameznih del, in dve osebi, ki sta neposredno nadzirali njihovo izvedbo.

Sama preiskava, v katero so bili vključeni kriminalisti iz celotne države in strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija, se nadaljuje, pri čemer pa še vedno zbiramo obvestila o osebah, ki so soodgovorne za smrt pacienta. Policija je v nadaljevanju zaprosila za strokovna mnenja, s pomočjo katerih bo mogoče ugotoviti število smrti zaradi napačne inštalacije, pri čemer je bil v dosedanji preiskavi potrjen en primer.