Sorodne objave

 

Na smučišču Cerkno je 23. decembra 2016 potekal strokovni posvet, ki so se ga udeležili nadzorniki treh smučišč na Severnem Primorskem (SC Cerkno, SKI Bor Črni Vrh in Log pod Mangartom), predstavnik Inšpektorata RS za infrastrukturo in 10 policistov - smučarjev, med njimi tudi policisti iz sestava posebne policijske enote (PPE III) z območja PU Nova Gorica, ki opravljajo delo na novogoriških smučiščih.

Strokovni posvet je vodil Aleksander Vončina, vodja oddelka za splošne policijske naloge iz Sektorja uniformirane policije PU Nova Gorica. Pobudo zanj pa je že novembra lani podalo vodstvo smučišča SC Cerkno na delovnem posvetu v Idriji za večjo varnost na smučiščih.

IMG 1582 resize.zm

Namen strokovnega posveta, ki je potekal v dveh delih (teoretični in praktični del), je bil podrobnejša seznanitev glede pristojnosti posameznih organov, ki opravljajo naloge na smučiščih (vpogled v dokumentacijo upravljavca smučišča, pogoji za obratovanje smučišča in delo upravljavca smučišča, označevanje smučarske proge, sestava ekipe in način izvajanja zdravstvene pomoči na smučišču, medsebojno sodelovanje nadzornih organov, pravilni pristopi k ogledu nesreč na smučiščih, ukrepanje na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih, preizkus alkoholiziranosti smučarja na smučišču, izdelava pisnih izdelkov ipd.).

S 1. septembrom 2016 je začel veljati prenovljeni Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1), ki med drugim ureja temeljna pravila za uporabo smučišč in določa pogoje za zagotavljanje varnosti na smučiščih ter v ospredje postavlja smučarjevo odgovornost za varnost. Med drugim se z zakonom na novo opredeljujejo tudi področje varnosti in reševanja, dolžnosti smučarja ter upravljavcev in nadzornikov, pa tudi pristojnosti inšpekcijskih organov in Policije.

IMG 1588 resize.zm

Policisti PU Nova Gorica so v smučarski sezoni 2015/2016 obravnavali skupno 11 (predlani 7) smučarskih nesreč. V omenjenih smučarskih nesrečah je 8 (4) smučarjev utrpelo hude in 3 (3) lahke telesne poškodbe.

Po besedah Aleksandra Vončine je bila organizacija strokovnega posveta med nadzorniki smučišč in policisti neposredno na smučišču SC Cerkno zelo dobrodošla, saj so med posvetom razrešili kar nekaj nedorečenih strokovnih vprašanj iz prenovljenega Zakona o varnosti na smučiščih. Poleg tega je posvet prispeval h krepitvi partnerskega sodelovanja med Policijo in drugimi subjekti, ki izvajajo naloge na smučišču. Vsi prisotni so bili mnenja, da bi bilo takšno obliko posveta priporočljivo organizirati tudi v naslednji zimski sezoni.

IMG 1635 resize.zm

Pristojnosti:

  • Ministrstvo za notranje zadeve podeljuje službene izkaznice nadzornikom na smučiščih in službene izkaznice in upravlja evidenco imetnikov službene izkaznice nadzornika smučišč ter evidenco nosilcev javnega pooblastila.
  • Ministrstvo za infrastrukturo podeljuje dovoljenja za obratovanje smučišč in predpisuje tehnične pogoje za obratovanje ter upravlja evidenco izdanih dovoljenj za obratovanje smučišč.
  • Ministrstvo za zdravje predpisuje pogoje in obseg izvajanja reševanja na smučiščih ter upravlja evidenco izdanih potrdil o usposobljenosti reševalcev na smučiščih.
  • Inšpektorat RS za notranje zadeve izvaja nadzor nad varnostjo in redom na smučiščih, delom nadzornikov, upravlja evidenco nesreč na smučiščih ter evidenco o izrečenih ukrepih in razlogih za odvzem smučarskih vozovnic.
  • Inšpektorat RS za infrastrukturo nadzoruje obratovanje smučišč in delo upravljavcev smučišč.
  • Zdravstveni inšpektorat RS nadzira zagotavljanje in izvedbo reševanja na smučiščih ter usposobljenost reševalcev na smučiščih.
  • Policija preverja smučarje, druge osebe in osebe pri upravljavcu smučišča, ali smučajo in izvajajo druge športne aktivnosti in dejavnosti pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ter v primeru hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe ali smrti opravlja ogled kraja nesreče na smučiščih (http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/varnost_na_smuciscih/a_vas/varnost_na_smuciscih/).