Sorodne objave

 

V zvezi z zaključkom preiskave sumov kaznivih dejanj, povezanih z nepravilnostmi pri naročanju kolčnih protez v eni od zdravstvenih ustanov na Goriškem, je vodja Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica Marino Pangos danes, 24. oktobra 2017, podal več informacij.

vodjaSKPPUNovaGorica 1

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije pri PU Nova Gorica so na podlagi javnih informacij in zbranih obvestil proti koncu leta 2016 zaznali, da so se na območju novogoriške policijske uprave v času od leta 2012 do leta 2015 izvrševala kazniva dejanja, povezana z nepravilnostmi pri naročanju kolčnih protez, v eni od zdravstvenih ustanov na Goriškem.

V zvezi s tem so kriminalisti v letošnjem letu izvajali določene ukrepe iz predkazenskega postopka zaradi sumov, da je bilo storjenih več kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1) in oškodovanja javnih sredstev (257a. člen KZ-1). V prvi polovici letošnjega leta so kriminalisti obravnavali več osumljencev, tako iz javnega zavoda kot tudi med potencialnimi dobavitelji. V okviru predkazenskega postopka so z več osebami opravili razgovore, zasegli dokumentacijo in opravili izračune cen kolčnih protez na slovenskem trgu glede na časovno umeščenost in glede na konkreten izdelek.

V zvezi s preiskavo, ki jo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so kriminalisti zoper eno osebo podali kazensko ovadbo na novogoriško Okrožno državno tožilstvo zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj oškodovanja javnih sredstev po 257a. členu Kazenskega zakonika. Ugotovljeno je namreč bilo, da obstaja utemeljen sum, da je osumljenec (javni uslužbenec) v postopku javnega naročila zavestno kršil predpise Zakona o javnem naročanju in Pravilnika o javnem naročanju, ki opredeljujeta zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja z javnimi sredstvi, in tako omogočil negospodarno uporabo teh sredstev. Dejansko je bila ocenjena vrednost javnega naročila glede na primerljive podatke posameznega izdelka nerealna oz. previsoka (med 10 in 48 %), posledično je bil v obravnavanem obdobju od plačanih 555.000 evrov za konkretne artikle oškodovan javni zavod za približno 138.000 evrov. Za kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev je po Kazenskem zakoniku zagrožena kazen zapora od treh mesecev do petih let in z denarno kaznijo.   

Sam predkazenski postopek je tekel tudi v smeri ugotavljanja nepravilnosti pri izvedbi javnih naročil znotraj javne ustanove in morebitne povezanosti med javnimi uslužbenci in dobavitelji, kjer pa niso bili ugotovljeni znaki kaznivih dejanj.

Poleg navedenega so kriminalisti v okviru tega predkazenskega postopka obravnavali tudi sum kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in sum kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev, česar pa kriminalisti niso uspeli utemeljiti in so o tem v skladu z usmeritvami Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici podali poročilo.