Sorodne objave

 

Na Policijski postaji Idrija je v petek, 17. novembra 2017, potekal delovni posvet pod sloganom o varnosti na smučiščih, ki so ga tudi tokrat organizirali in izvedli predstavniki Policijske uprave Nova Gorica pred začetkom letošnje smučarske sezone. Posvet je bil namenjen zagotavljanju večje varnosti smučarjev in odpravljanju pomanjkljivosti na smučiščih. Tudi letos se je delovnega posveta udeležilo 21 strokovnjakov, in sicer so poleg uslužbencev Policije in upravljavcev smučišč sodelovali tudi predstavniki inšpekcijskih ter drugih služb, ki so odgovorni za varnost in red na smučiščih na Severnem Primorskem.

Delovni posvet je vodil Aleksander Vončina, vodja Oddelka za splošne policijske naloge v Sektorju uniformirane policije na PU Nova Gorica, poleg njega sta se s strani PU Nova Gorica posveta udeležila tudi komandirja policijskih postaj iz Idrije in Bovca ter pomočnik komandirja Policijske postaje Tolmin. Tudi letos so se jim pridružili kolegi z območja PU Ljubljana (pomočnika komandirjev policijskih postaj Ribnica, Cerknica in vodja policijskega okoliša PP Kamnik), Vojko Kos iz Inšpektorata RS za notranje zadeve (Ministrstvo za notranje zadeve) in Iztok Menart iz Inšpektorata RS za infrastrukturo (Ministrstvo za infrastrukturo).

pung foto2

Poleg omenjenih udeležencev so na posvetu sodelovali še predstavniki smučišč tako z območja Severne Primorske kot tudi drugih krajev v Sloveniji (smučišča Ski Bor Črni vrh, smučišča v Logu pod Mangartom, SC Cerkno, SK Loška dolina, SKK Ponikve, Ski centra Javornik, SK Sodražica in ŠD Dane, SK Salonit Anhovo, Goriške akademije deskanja in smučanja iz Solkana in predstavnik Javnega zavoda Sončni Kanin). Po besedah vodje posveta Aleksandra Vončine iz PU Nova Gorica so tudi letos poseben poudarek namenili problematiki v zvezi z izvajanjem Zakona o varnosti na smučiščih, ki med drugim ureja temeljna pravila za uporabo smučišč in določa pogoje za zagotavljanje varnosti na smučiščih. Opredeljuje pa tudi ravnanje smučarjev in drugih oseb na smučiščih, pristojnosti posameznih organov za zagotavljanje varnosti na smučiščih in pooblastila nadzornika smučišč. Ne nazadnje je s 1. septembrom 2016 začel veljati prenovljeni Zakon o varnosti na smučiščih, ki v ospredje postavlja smučarjevo odgovornost za varnost. Med drugim se z zakonom na novo opredeljujejo tudi področje varnosti in reševanja, dolžnosti smučarja ter upravljavcev in nadzornikov, pa tudi pristojnosti inšpekcijskih organov in Policije.

Predstavnik Inšpektorata RS za infrastrukturo Iztok Menart je podrobno predstavil delovanje Inšpektorata RS za infrastrukturo, posebej naloge in pristojnosti glede nadzora na smučiščih (41. člen Zakona o varnosti na smučiščih) in Pravilnik o pogojih za obratovanje smučišč. Vojko Kos iz Inšpektorata RS za notranje zadeve pa je podrobno predstavil letno poročilo o prejetih zapisnikih o nesrečah na smučiščih v sezoni 2016/2017.

pung foto4

Vodja posveta Aleksander Vončina je podrobneje predstavil ukrepe in druge ugotovitve Policije, ki so bili povezani s smučarsko sezono. Med drugim je omenil tudi ugotovljene vzroke za smučarske nesreče, oblike sodelovanja Policije z nadzorniki in ostalimi subjekti v okviru navedene teme. V zvezi s ponovnim odprtjem povezanega smučišča Kanin - Na Žlebeh (Sella Nevea) je poudaril dosedanje dobro sodelovanje z italijanskimi varnostnimi organi, kjer so na podlagi protokola o sodelovanju med obema državama iz leta 2013 nekajkrat zagotovili skupno opravljanje nalog slovenskih in italijanskih policistov na tem povezovalnem smučišču. Kot je še ocenil Aleksander Vončina, je posvet izraz večletne pozitivne prakse in že ustaljenega sodelovanja med Policijo in upravljavci smučišč ter vseh odgovornih, ki skrbijo za varnost in red na smučiščih na Severnem Primorskem oz. na območju novogoriške policijske uprave.

Po zaključku posveta so se vsi predstavniki upravljavcev smučišč zahvalili Policiji za njihov prispevek in uspešno sodelovanje v zvezi z izvajanjem varnostnih nalog na smučiščih. Podoben delovni posvet pred bo PU Nova Gorica organizirala tudi prihodnje leto ob začetku nove smučarske sezone 2018/19.

Policisti PU Nova Gorica so v lanski smučarski sezoni (2016/2017) obravnavali skupno 30 (predlani 11) smučarskih nesreč, pri katerih se je 21 smučarjev (predlani 8) huje poškodovalo, 9 (3) smučarjev pa je bilo lažje telesno poškodovanih. 

Pristojni organi za področje smučišč:

  • Ministrstvo za notranje zadeve podeljuje službene izkaznice nadzornikom na smučiščih in službene izkaznice in upravlja evidenco imetnikov službene izkaznice nadzornika smučišč ter evidenco nosilcev javnega pooblastila.
  • Ministrstvo za infrastrukturo podeljuje dovoljenja za obratovanje smučišč in predpisuje tehnične pogoje za obratovanje ter upravlja evidenco izdanih dovoljenj za obratovanje smučišč.
  • Ministrstvo za zdravje predpisuje pogoje in obseg izvajanja reševanja na smučiščih ter upravlja evidenco izdanih potrdil o usposobljenosti reševalcev na smučiščih.
  • Inšpektorat RS za notranje zadeve izvaja nadzor nad varnostjo in redom na smučiščih, delom nadzornikov, upravlja evidenco nesreč na smučiščih ter evidenco o izrečenih ukrepih in razlogih za odvzem smučarskih vozovnic.
  • Inšpektorat RS za infrastrukturo nadzoruje obratovanje smučišč in delo upravljavcev smučišč.
  • Zdravstveni inšpektorat RS nadzira zagotavljanje in izvedbo reševanja na smučiščih ter usposobljenost reševalcev na smučiščih.
  • Policija preverja smučarje, druge osebe in osebe pri upravljavcu smučišča, ali smučajo in izvajajo druge športne aktivnosti in dejavnosti pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ter v primeru hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe ali smrti opravlja ogled kraja nesreče na smučiščih.


Le varna smuka je užitek - nasveti policije za večjo varnost na smučišču