Sorodne objave

 

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so 14. decembra 2017 pripravili dan odprtih vrat, ki je bil namenjen tako strokovni kot tudi širši javnosti. Na sedežu enote, ki se nahaja v objektu nekdanjega Mednarodnega mejnega prehoda Nova Gorica v Rožni Dolini pri Novi Gorici, so policisti predstavili tako prostore, službena vozila in različno opremo kot organizacijo in rezultate dela.

Obiskovalci so si lahko ogledali tudi razstavo, ki so jo priložnostno pripravili ob 10. obletnici delovanja te enote. Ta dan je v enoti potekal tudi delovni razgovor za pomočnike komandirjev in vodje policijskih okolišev drugih policijskih enot na temo uspešnega izvajanja nalog nad zakonitostjo prebivanja tujcev pri nas.

obiskovalciNa novinarski konferenci je komandir PPIU Nova Gorica Alojz Žerak predstavil opravljeno delo te enote v njenem desetletju delovanja. Predstavnik Sektorja mejne policije Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi Robert More pa je predstavil delo policije na področju mejnih zadev in tujcev za celotno državo. Dneva odprtih vrat so se poleg širše javnosti in predstavnikov lokalnih oblasti ter drugih državnih ustanov udeležili še predstavniki tujih varnostnih organov iz sosednje Italije, natančneje predstavniki sektorja mejne policije iz Gorice.

IMG 8248

Ozadje: V okviru Policijske uprave Nova Gorica je bila 1. decembra 2007 ustanovljena takrat nova policijska enota PPIU Nova Gorica, čigar policisti so z opravljanjem nalog začeli takoj ob vstopu Republike Slovenije v schengensko območje, tj. 21. decembra 2007.

Več o 10-letnici vstopa Slovenije v schengensko območje v sporočilu za javnost

Novogoriška policijska uprava ima s sosednjo Italijo 157 kilometrov državne meje od skupno 231 km, kolikor je dolga meja med državama. Z vzpostavitvijo prostega prehajanja državne meje oz. ukinitvijo mejne kontrole na mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko 21. decembra 2007 je slovenska policija na območjih ob notranji meji ustanovila policijske postaje za izravnalne ukrepe. Z vzpostavitvijo prostega prehajanja državne meje na notranji meji se je t. i. varnostni primanjkljaj, ki je nastal z odpravo mejne kontrole, nadomestil z izravnalnimi ukrepi. Ti ukrepi se izvajajo tako na notranjih mejah kot v notranjosti države, skozi čezmejno policijsko sodelovanje, v okviru skupnega informacijskega sistema, imenovanega schengenski informacijski sistem (SIS), in skozi harmonizacijo zakonodaje držav članic, pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, skupno vizumsko politiko itd.

Policisti PPIU preprečujejo in odkrivajo čezmejno kriminaliteto, odkrivajo kršitve nedovoljenega prehajanja državne meje in nezakonitega prebivanja tujcev v Republiki Sloveniji, odkrivajo prepovedane droge, orožje, eksplozivne snovi, odkrivajo ponarejene in prenarejene dokumente, ukradena vozila in druge naloge. Policisti novogoriške PPIU so okrepili dosedanje dobro sodelovanje z italijanskimi varnostnimi organi na podlagi sporazuma obeh držav o čezmejnem policijskem sodelovanju.

Policisti PPIU Nova Gorica so v obdobju od leta 2008 do leta 2017 obravnavali 512 kaznivih dejanj; med katerimi je bilo največ (439 primerov) kaznivih dejanj overitve lažne vsebine.

Obravnavali so tudi:
68 kaznivih dejanj s področja avtomobilske kriminalitete,
62 kaznivih dejanj ponarejanja listin,
54 kaznivih dejanj zaposlovanja na črno,
23 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami,
9 primerov nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov in druga kazniva dejanja.

V policijskih postopkih so policisti ugotavljali identiteto pri 11.704 osebah in evidentirali 1.171 operativnih informacij.

V desetletju delovanja so ugotovili 4.557 različnih prekrškov, med katerimi izstopajo kršitve Zakona o tujcih (3.106). Zaradi nezakonitega prebivanja pa so policisti obravnavali tudi 156 prekrškov, kjer so izstopali državljani Srbije, Ukrajine in Moldavije. Prav tako je bilo v tem obdobju ugotovljenih tudi 309 kršitev Zakona o prijavi prebivališča in 473 kršitev določb Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

V policijskih postopkih so policisti ugotovili tudi 48 prehodov zunanje meje s Hrvaško in 781 nedovoljenih prehodov notranje meje z Italijo; med slednjimi izstopajo predvsem državljani Kitajske. Večina tujcev pride v našo državo ravno iz sosednje Italije, kjer imajo urejen status, vendar pri sebi ob prestopu notranje meje pogosto nimajo enega od dokumentov (potni list, dovoljenje za prebivanje), s katerim lahko zakonito vstopajo v Slovenijo.

Tuji varnostni organi so slovenskim policistom v navedenem času izročili 46 tujcev, ki so nezakonito vstopili v sosednjo Italijo, v skladu z mednarodnim sporazumom pa so jim policisti PPIU Nova Gorica vrnili 62 tujcev. Žerak je pri tem pohvalil tudi odlično sodelovanje z italijanskimi varnostnimi organi, prav tako je pohvalil dobro sodelovanje s policijami drugih evropskih držav in predstavniki drugih državnih organov v naši državi. »Policist naše enote od leta 2014 sodeluje tudi v mednarodni agenciji Frontex na zunanji meji držav članic in je bil že napoten v različne mednarodne operacije v Hrvaško, Albanijo in Italijo. Dva policista naše enote pa sta maja in junija 206 ter oktobra in novembra 2017 sodelovala tudi v Makedoniji pri izvajanju skupnega nadzora nad prehajanjem makedonske državne meje na področju nedovoljenih migracij,« je še dodal Žerak.

Sicer so policisti PPIU Nova Gorica v desetih letih delovanja pri preverjanju potnikov, vozil in predmetov v SIS-u ugotovili 676 zadetkov, v času povečanega migracijskega toka pa so na južni meji kolegom drugih policijskih uprav nudili kadrovsko pomoč.