Na Policijski postaji Brežice smo 9. julija 2012 na obisk sprejeli skupino študentov geografije pod vodstvom izr. prof. dr. Jerneja Zupančiča z Oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti ter jim predstavili svoje aktivnosti pri nadzoru meje.

1

 Sprva je bila za predavanje namenjena le ena ura, vendar se je obisk zavlekel v popoldan. Inšpektor se je prepričal, da gre resnično za pridne študente, saj so kljub izčrpni predstavitvi postavljali dodatna vprašanja, tako da se je zanimiva razprava nadaljevala.


Ob obisku PP Brežice jim je Igor Petelinc z Oddelka za državno mejo in tujce na PU Novo mesto spregovoril o organizaciji in aktivnostih policije pri nadzoru meje, o pojmu "schengenske" meje in pogojih, ki jih morajo države članice Evropske unije izpolnjevati na zunanjih mejah unije. Predstavil jim je mejne prehode in nadzor nad njimi, pa tudi nadzor v notranjosti države ter različne vidike varovanja obmejnega prostora in mejnih točk, seveda v odvisnosti od značaja obmejnega območja (npr. od izoblikovanosti površja, poraščenosti oz. gozdnatosti, gostote naselitve, gostote prometne in druge infrastrukture). Opisal je tudi  najpogostejša kazniva dejanja na meji (čezmejna kriminaliteta, ilegalni prehodi državne meje). 

3

Zatem so si ogledali prostore policijske postaje, med njimi tudi prostore za pridržanje, in opremo, ki jo policisti uporabljajo za varovanje meje. Ob zaključku njihovega obiska pa sta se študentom predstavila še vodnik službenega psa s Postaje vodnikov službenih psov Novo mesto in službeni pes za iskanje prepovedanih drog.


Študenti so novomeško policijsko upravo sicer obiskali že pred dvema letoma, ko so v okviru terenskih vaj pri predmetu Politična geografija spoznavali aktivnosti policije na področju varovanja scehngenske meje in dela policije v večetničnih skupnostih.

Tokrat so študentje geografije med počitnicami v Posavju organizirali raziskovalni tabor. Gre za dodatno aktivnost študentov, seveda bolj "pridnih", ki  jim je mar nekaj raziskovalnega dela in tudi druženja. Dr. Zupančič nam je povedal, da so visoko motivirani, zato jim tudi profesorji poskušajo pomagati in tako prispevati k uspehu njihovih prizadevanj. Letos so dejavni na območju Spodnjega Posavja.

Glavna področja njihovega raziskovanja so obmejnost in meja, lokalna identiteta, razvoj turizma in podeželja. Študentje delajo sami, goste (nekaj profesorjev in tudi drugih na terenu) pa so povabili k izvedbi posameznih sklopov. Uvod tabora je bila ekskurzija, namenjena začetnemu spoznavanju tematik. Po profesorjevih besedah so želeli tematiko slovensko-hrvaške meje in obmejnosti osvetliti s treh vidikov: nadzor meje, meja kot gospodarsko-socialna kategorija in čezmejni odnosi prebivalstva ter potek mejne črte (teoretični in praktični vidiki). Drugi vidik študentje spoznavajo z anketiranjem in intervjuvanjem v obmejnem pasu, tretjega pa jim je na terenu in ob pomoči različnih kart predstavil sam.

5