Sorodne objave

 

Novomeški kriminalisti so dalj časa spremljali skupino osumljencev, ki je v Sloveniji izdelovala ponarejene evrske bankovce in jih unovčevala v Sloveniji in v tujini. Pretekli teden so na območju Slovenije opravili več hišnih preiskav in k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo privedli tri osumljence. Preiskovalni sodnik je za trojico odredil pripor. Več informacij o preiskavi sta na današnji izjavi za javnost na Policijski upravi Novo mesto predstavila Tomaž Peršolja, vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi (na fotografiji desno), in France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Novo mesto.

IMG 9155

Zvočni posnetek izjave Franceta Božičnika (mp3) 

Zvočni posnetek izjave Tomaža Peršolje (mp3) 


Prijetje organizirane kriminalne združbe na območju Novega mesta in Ljubljane

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto so v sodelovanju s policisti Policijske uprave Ljubljana odkrili skupino ponarejevalcev evrskih bankovcev, ki so denar tiskali v Posavju. Zaradi storitve več kaznivih dejanj Ponarejanja denarja po 243. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), so ovadili devet osumljencev z območja policijskih uprav Novo mesto in Ljubljana, starih med 17 in 49 let. Tri osumljence, stare 23, 18 in 20 let, so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Krškem. Preiskovalni sodnik je za osumljence odredil pripor.
Kriminalisti so med preiskavo odkrili organizatorje in ulične distributerje. Ugotovljeno je bilo, da so ponaredke izdelovali mladoletnik in osumljenca, stara 20 let, iz Posavja.

Osumljenci so ponarejen denar spravljali v obtok predvsem na območju Ljubljane. Ponarejene bankovce so unovčevali pri prodajalcih sadja in zelenjave, v cvetličarnah, pekarnah, v gostinskih lokalih, pri plačevanju storitev taksistom, v trgovinah in povsod tam, kjer so predvidevali, da obstaja manj možnosti za odkritje ponaredkov. Ne glede na to, da je šlo sprva za "slabše" ponaredke, za katere bi bolj pozorne osebe lahko ugotovile, da gre za ponarejen denar, jim je v veliko primerih 50 evrske bankovce uspelo spraviti v obtok. Bankovci so bili natisnjeni z brizgalnim tiskalnikom inkjet. V času preiskave je bilo ugotovljeno, da so osumljenci z različnimi premazi izboljšali kakovost ponaredkov do te mere, da so bili ponaredki kakovostni in težje prepoznani kot ponaredki. Bankovce so opremljali z določenimi elementi, ki so imitirali dejanske zaščite na pravih bankovcih.

Kriminalisti so skupino spremljali več mesecev. Glavno vlogo v kriminalni združbi so imeli 23-letni osumljenec iz Posavja, ki je bil organizator kriminalne združbe, 18-letni osumljenec iz Posavja, ki je posredoval pri distribuciji ponarejenega denarja, in 20-letni osumljenec iz Posavja, ki je sodeloval pri izdelavi ponaredkov. V telefonskih komunikacijah so osumljenci za ponarejene bankovce uporabljali šifre in tako skušali prikriti kazniva dejanja.

Na podlagi odredbe sodišča so kriminalisti 4. marca 2015 opravili hišne preiskave na naslovu bivanja šestih osumljencev na območju Posavja in Ljubljane. Med hišnimi preiskavami so našli in zasegli ponarejene bankovce, pripomočke za izdelavo ponaredkov in več predmetov, za katere obstaja sum, da izvirajo iz kaznivih dejanj.

Višino protipravno pridobljene premoženjske koristi kriminalisti še ugotavljajo. Po do sedaj zbranih informacijah je bilo v 11 mesecih odkritih, izločenih iz plačilnega prometa in poslanih v preiskave v Nacionalni forenzični laboratorij 432 ponarejenih bankovcev apoenske vrednosti 50 evrov, za katere je ugotovljeno, da izhajajo iz istega vira oziroma so neposredno povezani z osumljenci.

1

Preiskave kaznivih dejanj ponarejanja denarja

Policija je v letu 2014 obravnavala 1364 (1607) ali za 15,1% manj kaznivih dejanj ponarejanja denarja po 243. členu KZ-1. Zaseženih je bilo 6390 (2969) ponaredkov, od tega 4869 (1597) evrskih bankovcev, 1181 (1307) evrskih kovancev in 340 (65) bankovcev drugih valut.

Povečalo se je število kaznivih dejanj ponarejanja denarja kot posledica organizirane kriminalitete, in sicer iz 4 na 25 v letu 2014. To je posledica aktivnosti policije v preiskavah dveh kriminalnih združb, ki sta se ukvarjali z unovčevanjem ponarejenih bankovcev na območju Slovenije.

Trend unovčevanja ponaredkov za 20 in 50 evrov, ki jih je bilo v letu 2014 največ odkritih in predstavljajo skoraj polovico vseh odkritih ponaredkov, se nadaljuje tudi letu 2015. V večini gre za posamične unovčitve na bencinskih servisih, igralnicah, trafikah, gostinskih lokalih in manjših trgovinah, kjer ponaredkov ne odkrijejo. Slednji se odkrijejo šele v trezorjih poslovnih bank, kamor podjetja polagajo izkupičke denarja iz prometa poslovanja.

Vsakomur, ki odkrije ponaredek, svetujemo, naj pokliče policiste, ki bodo ponaredek odvzeli iz obtoka in storili vse potrebno za odkritje unovčevalcev. Posli z večjo količino denarja naj se opravljajo na bankah in v drugih finančnih ustanovah, kjer je možna preveritev pristnosti denarja.

Informacije o zaščitnih elementih so na voljo na spletni strani Banke Slovenije oz. na spletni strani Evropske Centralne Banke (ECB), kjer so informacije tudi v slovenskem jeziku.

 

Zaseženi ponaredki

Valuta

Število zaseženega denarja

2010

2011

2012

2013

2014

Evro kovanci

1.518

1.459

1.956

1.307

1.181

Evro bankovci

2.603

1.174

2.362

1.597

4.869

Bankovci drugih valut

138

639

321

65

340

Skupaj

4.259

3.272

4.639

2.969

6.390

 

Tabela 1: Število obravnavanih kaznivih dejanj po členu 243 KZ od leta 2011 - 2014 v RS

ŠTEVILO KD

 

Leto

    

Člen

Tekst

2011

2012

2013

2014

Skupna vsota

243

Ponarejanje denarja

1.737

1.339

1.711

1.396

6.183

 

Tabela 2: Število osumljenih obravnavanih kaznivih dejanj po členu 243 KZ od leta 2011 - 2014 v RS

ŠTEVILO KD

 

Leto

    

Člen

Tekst

2011

2012

2013

2014

Skupna vsota

243

Ponarejanje denarja

115

99

114

143

471

 

Tabela 3: Število osumljenih (posamičnih oseb*) obravnavanih kaznivih dejanj po členu 243 KZ od leta 2011- 2014 v RS

ŠTEVILO POSAMIČNIH OSEB

 

Leto

    

Člen

Tekst

2011

2012

2013

2014

Skupna vsota

243

Ponarejanje denarja

73

81

89

97

334

*posamična oseba se v opazovanem nizu šteje samo enkrat

 

Tabela 4:  Število osumljenih (posamičnih oseb*) obravnavanih kaznivih dejanj po členu 243 od leta 2011- 2014 V RS po državljanstvu

ŠTEVILO POSAMIČNIH OSEB

Leto

    

Državljanstvo

2011

2012

2013

2014

Skupna vsota

SLOVENIJA

26

50

56

48

174

ROMUNIJA

23

15

10

13

61

ITALIJA

3

5

4

8

20

BOLGARIJA

5

2

1

5

13

MADŽARSKA

2

2

2

5

11

UKRAJINA

4

1

3

2

10

BOSNA IN HERCEGOVINA

3

3

1

3

10

HRVAŠKA

2

1

2

4

9

NEZNANO

1

0

4

1

6

MAKEDONIJA

2

2

0

2

6

SRBIJA

0

0

3

1

4

MOLDAVIJA

1

0

1

2

4

KOSOVO

1

0

2

1

4

POLJSKA

0

0

0

2

2

NEMČIJA

1

0

0

0

1

KITAJSKA

0

0

1

0

1

ČEŠKA

0

0

1

0

1

Skupna vsota

73

81

89

97

334

*posamična oseba se v opazovanem nizu šteje samo enkrat