Sorodne objave

 

Na Policijski upravi Novo mesto smo dan policije s slovesnostjo na policijski upravi obeležili 21. junija 2017. Slavnostna govorca na slovesnosti sta bila generalni direktor policije Marjan Fank in direktor Policijske uprave Novo mesto Janez Ogulin, ki sta ob tej priložnosti podelila priznanja najbolj zaslužnim posameznikom.

IMG 3114

Z minuto molka so se poklonili sodelavcema, ki sta v preteklem letu izgubila življenje - Damirju Golobiču, ki je tragično preminul med opravljanjem policijskih nalog, in Branku Turku, ki je pred mesecem dni življenje izgubil v prometni nesreči.


Slovesnost je popestril kvartet Policijskega orkestra, ki bo v prihodnjem letu praznoval častitljivo 70-letnico delovanja, in sosedje PU Novo mesto - Plesni studio Novo mesto - plesna šola, ki na območju Novega mesta in širše Dolenjske deluje že 10 let. V hip hopu sta se jim predstavila mladinska para - Tiana in Nik ter Klara in Ela.

20170626 IMG 3191

 Generalni direktor policije in direktor novomeške policijske uprave sta podelila znake policije za sodelovanje, zlate in srebrne ščite in spominske znake policije za dolgoletno delo v posebni enoti policije. Bronasti ščiti bodo prejemnikom podeljeni na delovnih sestankih enot.

IMG 2124

 Bronasti znak policije za sodelovanje sta letos prejela Dolenjski muzej Novo mesto in Prostovoljno gasilsko društvo Črnomelj.


Dolenjski muzej Novo mesto je prejel bronasti znak za izjemno sodelovanje in pomoč policiji pri pripravi razstave in organizaciji odprtja razstave z naslovom Četrt stoletja Policijske uprave Novo mesto. Kustosinja Marjeta Bregar, ki je bila tudi avtorica razstave, in Jasna Dokl Osolnik, direktorica muzeja, sta policijski upravi v času zbiranja gradiva ves čas nudili pomoč z aktivnim zbiranjem in usmerjanjem. Razstavo, ki so jo slovesno odprli v letu 2016, si je ogledalo veliko ljudi, predstavljala pa je obdobje od avstro-ogrskih časov do danes. Ob projektu je nastala tudi publikacija, ki je prvi tovrsten dokument v zgodovini policijske uprave in trajen zapis prispevkov o zgodovini policije na tem območju. Z Dolenjskim muzejem jim je uspelo dokazati izjemen pomen medinstitucionalnega povezovanja pri izvedbi projektov, kjer vsak izmed udeležencev s svojim znanjem, izkušnjami in socialno mrežo prispeva h končnemu uspehu projekta. S tem pa so bistveno pripomogli k skupnemu cilju – uresničevanju policijskega dela v skupnosti.

Sodelovanje policistov in gasilcev pri prvih posredovanjih ob najzahtevnejših varnostnih dogodkih je že tradicionalno zelo dobro in vedno bolj usklajeno. Na policiji se trudimo, da spoznavamo delo, ljudi in potrebe tudi drugih interventnih služb, zato ni naključje, da se med posameznimi policijskimi enotami in gasilskimi društvi na njihovem območju stkejo še močnejše vezi in izjemno sodelovanje. Na predlog Policijske postaje Črnomelj je bronasti znak policije za sodelovanje prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Črnomelj. Ustanovitev društva sega v daljno leto 1874, delujejo pa na območju občin Črnomelj, Semič in Metlika. Usklajeno delovanje črnomaljskih policistov in gasilcev se odraža predvsem pri posredovanjih pri prometnih nesrečah, požarih, iskanju pogrešanih nesreč in podobno. Vedno pogosteje pa policisti in gasilci sodelujejo tudi na preventivnih prireditvah, kjer predstavljajo svoje delo, svetujejo občanom in za plemenita poklica policista in gasilca poskušajo navdušiti mlade in jim približati svoje delo.

Srebrni ščit policije so prejeli: Janez Obran iz Sektorja kriminalistične policije, Tone Kos iz Sektorja uniformirane policije in Dušan Jambriško iz Službe direktorja, Aleš Lorber, Srečko Medic in Aleksander Ban iz Policijske postaje Brežice, Marjan Dragan in Stanislav Švajger iz PMP Metlika in Jože Vrščaj iz PP Črnomelj, Tadej Popelar iz PMP Obrežje, Robert Šošterič iz PMP Dobova in Aleš Petelinc iz Sektorja za operativno podporo.

Prvič so podelili spominske znake policije za dolgoletno delo v Posebni policijski enoti - v zahvalo in spomin policistom PPE za opravljanje njihovih nalog v tej vlogi. Spominski znak policije za 10 ali več let dela v Posebni policijski enoti sta prejela Tomaž Povhe iz Policijske postaje Krško in Aleksander Piškur, za pet ali več let pa Anton Piškur iz Policijske postaje Brežice. Spominski znak policije za 20 ali več dela v Posebni policijski enoti so prejeli Damir Urek iz Sektorja uniformirane policije, Srečko Falkner iz Postaje prometne policije Novo mesto in Stanislav Tekavčič iz Policijske postaje Novo mesto.

Na slovesnosti so podelili tudi zlate ščite policije za dolgoletno uspešno razvijanje in krepitev organiziranosti, usposobljenosti ali uspešnosti delovanja policije ter za pomembne dosežke pri razvojnem ali raziskovalnem delu na področju varnosti in policijske dejavnosti. Letos so zlati ščit prejeli Bojan Bogovič, komandir PMP Obrežje, Milan Leskovar, komandir Policijske postaje Dolenjske Toplice, Janko Škoportc, inšpektor v Službi direktorja, in Darko Fifolt, vodja Oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Novo mesto.

Ob primerni priložnosti bodo podelili tudi bronaste ščite. Prejeli jih bodo: Kristina Barbo Rozman, Darko Bubnjić, Dušan Černe, Tatjana Dežman, Andrej Doberšek, Damjan Flajnik, Damjan Gerjevič, Robert Gorišek, Bojana Gregorčič, Dejan Jančar, Justina Jordan, Sanja Klobučar, Marko Kopinč, Jani Kremesec, Klavdija Kristan, Mihael Krivec, Borut Krnc, Boštjan Krošelj, Jože Kržičnik, Marko Majerle, Robert Mar, Aleš Medvešček, Vojkan Mitić, Tomaž Molek, Gregor Mravljak, Vinko Novak, Anita Papež, Katja Papež, Danijel Petrinić, Jožica Poljanec, Mitja Prijanovič, Sabina Prijatelj, Andrej Prosenjak, Rok Rezelj, Aleš Slana, Stanka Smolič, Tadeja Sopčič, Pavla Szőks, Boštjan Tomažin, Antonija Tramte, Majda Vide, Vesna Vujasin, Anita Zorko in Bojan Žulič.