Sorodne objave

 

Minuli konec tedna so policisti Policijske postaje Novo mesto in predstavnik Inšpektorata RS za notranje zadeve opravili nadzor nad izvajanjem varovanja na večji javni prireditvi na območju Novega mesta, kjer je bilo prisotnih tudi veliko število mladih. Inšpektor je ugotovil številna neskladja med dejanskim stanjem in izdano odločbo upravne enote, v kateri so določene obveznosti glede varovanja prireditve.

V času trajanja prireditve je bilo ugotovljeno, da je namesto desetih prisotnih le šest varnostnikov. Varovanje je izvajala oseba, ki za to delo ni usposobljena (t. i. črni varnostnik), štirje varnostniki pa niso bili zaposleni pri podjetju, ki je v skladu z izdano odločbo opravljalo naloge varovanja. Varnostnik, ki je na dovoljenju določen kot vodja prireditve, je na prireditev prispel v času, ko je prireditev že nekaj časa potekala in ni bil seznanjen s svojimi dolžnostmi oz. ni vedel, da je vodja varovanja.

Po posredovanju inšpektorja so kasneje na prireditev prišli še manjkajoči štirje varnostniki. Ob naknadnem preverjanju je bilo ugotovljeno, da štirje med njimi niso zaposleni pri imetniku licence, dva varnostnika nista bila usposobljena za varovanje javnih prireditev, eden pa ne poseduje licence varnostnika. Pogoje za izvajanje varovanja so tako izpolnjevali le trije varnostniki. 

1-1-477-1Inšpektorat RS za notranje zadeve bo na podlagi ugotovitev v postopku inšpekcijskega nadzora zoper podjetje, imetnika licence, uvedel postopek o prekršku zaradi kršitev določil Zakona o zasebnem varovanju. Določila zakona za omenjene kršitve določajo globo za pravno osebo v znesku od 4000 do 12.000 evrov za vsak ugotovljen prekršek posebej, za odgovorno osebo pravne osebe pa od 600 do 1200 evrov, prav tako za vsak prekršek posebej. Pravni osebi bo z upravno odločbo prepovedano varovanje z osebami, ki ne izpolnjujejo pogojev za izvajanje nalog zasebnega varovanja. Zaradi kršitev bodo uvedli tudi postopke zoper sedem varnostnikov, in sicer zaradi kršitev 3. člena Zakona o zasebnem varovanju, za katerega je predpisana globa med 400 in 600 evrov, in kršitev 11. člena. Globa za to kršitev znaša med 200 in 400 evrov. Inšpektorat RS za notranje zadeve bo o ugotovljenih primerih dela na črno obvestil tudi Finančno upravo RS in Tržni inšpektorat RS.

IMG 1060Policisti Policijske uprave Novo mesto bodo v sodelovanju z Inšpektoratom RS za notranje zadeve tudi v naslednjih mesecih izvajali nadzore s področja varovanja javnih prireditev. Organizatorje in izvajalce varovanja pozivamo k odgovornemu ravnanju in doslednemu upoštevanju obveznosti iz odločbe, ki jo izda pristojna upravna enota in upoštevanja določil Zakona o zasebnem varovanju. Poudariti je potrebno, da so posledice zaradi nepravilnega posredovanja ali nepravilnih odločitev oseb, ki za varovanje javnih prireditev niso ustrezno usposobljene, ob morebitnih večjih kršitvah ali drugih nepredvidljivih dogodkih na javnih prireditvah lahko tudi usodne.

vozilo novo