Sorodne objave

 

Stavbo Policijske uprave Novo mesto je danes, okoli 9. ure, zajel obsežen požar. Zagorela je soba telefonske centrale s strežniki in službena vozila v garaži.

10010Ogenj se je hitro širil, zaradi obsežnega požara in strupenega zadimljenja je prišlo do izpada električnega napajanja celotnega objekta in odpovedi podpornih sistemov. Sprožil se je alarm, pomočnik direktorja pa je takoj odredil evakuacijo celotnega objekta. Več kot sto zaposlenih je po evakuacijskih poteh pričelo zapuščati objekt.

1010 8010

Operativno-komunikacijski center je o požaru obvestil regijski center za obveščanje 112, ta pa je aktiviral gasilce Gasilskega-reševalnega centra Novo mesto in Prostovoljnega gasilskega društva Kamence, ki so takoj po prihodu pričeli z gašenjem. Požar so najprej omejili, potem uspešno in hitro tudi pogasili. Po zaključku so še prezračili prostore.

3010

Ob evakuaciji je zaposlenim in gasilcem povzročalo nekaj težav dejstvo, da avtomatski način odpiranja glavnih vrat ni deloval, zato je bilo potrebno vsa vrata in dostope gasilcem odpirati ročno. Ker so bila odprta požarna vrata na hodnikih, sta se dim in ogenj razširila v vsa nadstropja stavbe.

4010

K sreči je šlo le za požarno vajo, v kateri smo hoteli ugotoviti poznavanje požarnega reda, sposobnost izvedbe hitre in nadzorovane evakuacije, pregled številčnega stanja zaposlenih ter poznavanje podpornih in rezervnih sistemov za zagotavljanje prehodnosti intervencijskih poti v primeru izgube električnega napajanja.

5010

9010 13010

Izdelana bo analiza vaje s predlogi in priporočili za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in izboljšanje učinkovitosti požarne varnosti.

14010