Sorodne objave

 

Policisti Policijske uprave Novo mesto smo 20. avgusta 2010 poostreno nadzirali avtocestni promet, pri nadzoru pa so sodelovali tudi cestninski nadzorniki Družbe za avtoceste RS, veterinarski inšpektorji iz enote v Novem mestu in nadzorniki Cestela.

1

Vozila smo med nadzorom na avtocesti A/2 preusmerili na počivališče Starine.

 

Policisti smo ugotavljali kršitve cestnoprometnih predpisov, preverjali dokumente voznikov, vozil in tovora, tehnično brezhibnost vozil in uporabo obvezne opreme, delovni čas voznikov in njihove psihofizične sposobnosti ter ustreznost tahografov v vozilih. Ugotavljali smo tudi zakonitost vstopa in bivanja tujcev v državi.

Na samozaščitno ravnanje pa smo opozarjali voznike in potnike, ki so se ustavljali na počivališču in zapuščali odklenjena vozila brez nadzora. 

3

Med nadzorom smo policisti ustavili 137 vozil. Kršiteljem smo izdali 61 plačilnih nalogov, uvedli sedem hitrih postopkov in napisali en obdolžilni predlog.

Najpogostejše kršitve so bile neuporaba varnostnega pasu, nepravilna uporaba mobilnega telefona med vožnjo, neustrezna oprema, preobremenjenost vozil in nepravilno označen tovor. 

6

Cestninski nadzorniki DARS-a so v 40 primerih izrekli globo zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjete, v treh primerih pa smo kršitve odkrili policisti.

Šestim vozilom smo izmerili osno obremenitev in pri tem odkrili tri kršitve, za katere smo voznikom izdali dva plačilna naloga in uvedli en postopek zoper pravno osebo.

10

Sedem vozil smo izločili iz prometa. Večkratnemu kršitelju cestnoprometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, smo vozilo zasegli, tri vozila smo izločili zaradi tehnične neustreznosti, eno zaradi preobremenitve vozila , eno zaradi nepravilno naloženega tovora in eno vozilo, ker mu je potekla registracija.

Pri kontroli dokumentov smo ugotovili, da ena oseba nezakonito biva v državi. Tujca so namestili v Center za tujce in ga po končanem postopku odstranili iz države.

Veterinarski inšpektorji pa so pregledali pet vozil za prevoz živali. V enem primeru so odredili čiščenje tovornega vozila.

11

Policisti Policijske uprave Novo mesto bomo tovrstne poostrene nadzore na avtocesti izvajali tudi v prihodnje, tako v smeri proti Ljubljani kot proti Obrežju.