Sorodne objave

 

Župani občin so se v četrtek, 8. novembra 2017, odzvali vabilu vodstva Policijske uprave Novo mesto na skupno srečanje in prvič v taki zasedbi spregovorili o varnostnih izzivih v svojem okolju ter o tem, kako bi lahko medsebojno sodelovanje še okrepili in izboljšali.

Janez Ogulin, direktor Policijske uprave Novo mesto, je v svojem nagovoru izpostavil pomen varnosti, ki v sodobnem času in trenutnih razmerah postaja ena od najbolj izpostavljenih in zaželenih dobrin. Kako zelo pomembna je, pa se zavemo šele v trenutku, ko je ta na preizkušnji.

IMG 3300

Sicer policisti lokalnih policijskih postaj na območju Policijske uprave Novo mesto zelo dobro sodelujejo s svojimi lokalnimi skupnostmi. Poleg reševanja konkretnih varnostnih dogodkov in izvajanja drugih ukrepov za izboljšanje varnosti, jim policisti vsako leto predstavimo tudi rezultate svojega dela. Za zagotavljanje večje varnosti so v številnih občinah ustanovljeni varnostni sosveti, v katerih sodelujejo predstavniki različnih institucij ter skupaj s predstavniki policije in lokalnih skupnosti iščejo rešitve za izboljšanje varnostnih razmer v svojem okolju. Policisti vsako leto pozovemo predstavnike občin, naj še oni podajo svoje predloge prioritetnih nalog za zagotavljanje varnosti, te naloge policisti preučimo in jih tudi vključimo v svoje letne načrte dela.

Že vrsto let je temelj našega dela policijsko delo v skupnosti; uspešnega zagotavljanja in ohranjanja ugodnih varnostnih razmer si namreč ne moremo  predstavljati brez tesnega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi. Županjam in županom smo ob tej priložnosti predstavili organiziranost Policijske uprave Novo mesto, seznanili smo jih z rezultati dela in izzivi za prihodnost.

IMG 3301

O varnostnih razmerah v svojih občinah in najbolj izpostavljenih težavah so spregovorile tudi prisotne županje in župani. Po zaključenem posvetu smo jih povabili na ogled Operativnega komunikacijskega centra Novo mesto in jih seznanili z delom policistov, ki sprejemajo klice na številko 113 ter napotujejo policiste na kraj, kjer jih ljudje nujno potrebujejo.

IMG 3299