Sorodne objave

 

Na Mejnem prehodu za mednarodni cestni promet Obrežje smo na včerajšnji novinarski konferenci podrobneje predstavili okoliščine najdbe večje količine orožja in kriminalistično preiskavo.

IMG 3721

Mag. Milan Kelher, direktor Finančnega urada Novo mesto, je pojasnil, da je na mejni prehod Obrežje, pri vstopu v Slovenijo, 19. decembra dopoldne pripeljal voznik osebnega avtomobila iz Bosne in Hercegovine. Delavci mobilnega oddelka Finančnega urada Novo mesto so opravili pregled osebnega avtomobila in pri odstranitvi tapete na dnu vozila odkrili prirejen prostor, namenjen tihotapljenju blaga. V prirejenem prostoru so opazili orožje in dele orožja in o tem takoj obvestili policiste Postaje mejne policije Obrežje.

IMG 3811

Franci Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Novo mesto, je predstavil aktivnosti policistov in kriminalistično preiskavo. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja so policisti 21-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine, skladno z določili Zakona o kazenskem postopku, odvzeli prostost in ga pridržali.

Na kraj je bila napotena ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto, o najdbi pa sta bili obveščeni preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Krškem in državna tožilka krškega okrožnega državnega tožilstva. Na podlagi pobude kriminalistov je bila na Okrožnem sodišču v Krškem pridobljena odredba za preiskavo osebnega avtomobila. Kriminalisti so v prirejenem prostoru našli in zasegli:

  • dve predelani pištoli,
  • 18 avtomatskih pušk,
  • lovsko puško,
  • 37 nabojnikov za avtomatsko puško in
  • 689 nabojev različnih kalibrov.

Zasegli so tudi

  • osebni avtomobil,
  • dokumente vozila in
  • dva mobilna telefona.

Ob preliminarnem pregledu zaseženega orožja je bilo ugotovljeno, da gre za orožje, ki ga po Zakonu o orožju uvrščamo v kategorijo A in spada med prepovedano orožje. Na podlagi ugotovitev in zbranih obvestil so kriminalisti za sodelovanje zaprosili varnostne organe Bosne in Hercegovine, ki so izvedli hišni preiskavi na območju Bosne in Hercegovine. 21-letnega osumljenca so kriminalisti privedli k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva po 307/1 členu KZ-1B. Preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Krškem je za osumljenca odredil pripor.

IMG 3813

Robi Ribič, višji kriminalistični inšpektor iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, je dejal, da zadnji primeri odkritega orožja v Republiki Sloveniji, državah EU in na področju Zahodnega Balkana ter na podlagi drugih operativnih ugotovitev v sklopu mednarodnega sodelovanja UKP GPU potrjujejo, da zahodnobalkanska pot ostaja primarna tihotapska pot.

Največkrat tihotapljeno orožje so pištole, revolverji  kalibra 7.65 mm, 7.65 in 9. mm, avtomatske vojaške puške tipa Crvena zastava, ročne bombe M75, M52, nekaj manj pa druga eksplozivna sredstva, kot so vojaške mine, improvizirane eksplozivne naprave, raketometalci, trombloni. Orožje se za potrebe organiziranih kriminalnih združb v EU tihotapi iz držav Zahodnega Balkana, največkrat v Francijo, Švedsko, Dansko, Nemčijo, Nizozemsko, nekaj manj v druge države članice EU. Orožje največkrat izvira z območja Zahodnega Balkana.

Naročniki orožja so v največji meri kriminalne združbe v EU, prav tako pa zaznavamo tihotapstvo s strani posameznikov, ki ob vračanju v državo, kjer začasno delajo, po naročilu ali brez tihotapijo praviloma po en do dva kosa orožja. Slovenska policija je zelo aktivna v vseh projektih Interpola in Europola v zvezi z bojem proti ilegalni trgovini z orožjem, predvsem ko gre za ilegalno trgovino z orožjem, ki izvira z Zahodnega Balkana. 

IMG 3818

Kazniva dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva na območju PU Novo mesto

tabela

Na Mejnem prehodu za mednarodni cestni promet Obrežje so policisti med letoma 2013 in 2017 v sedmih primerih našli in zasegli prepovedano orožje. V letu 2013 so med prtljago na avtobusu našli in zasegli dve avtomatski puški, devet pištol, protipehotno mino in več nabojev. V letu 2013 so obravnavali tri primere - na avtobusih so našli pet pištol in naboje, v osebnem avtomobilu pa avtomatko puško, ročno bombo, puškomitraljez, nabojnike in naboje. V letu 2015 so v enem izmed osebnih avtomobilov odkrili dve avtomatski puški, pištolo in naboje, v drugem pa šest bomb in naboje. V kombiniranem vozilu so našli in zasegli še dva raketometa in plastični eksploziv.

IMG 3822

Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksploziva

307. člen

(1) Kdor protipravno sestavi, izdela, ponuja, proda, menja, dostavi, uvozi, izvozi, vnese v državo ali iznese iz nje strelno, kemično, biološko ali jedrsko orožje, strelivo ali eksploziv ali vojaško orožje in vojaško opremo, katerih promet, nabava in posest posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom niso dovoljeni ali so omejeni, ali pri tem posreduje, ali kdor tako orožje, strelivo ali eksploziv, razen strelnega orožja ali streliva, za katero se lahko izda orožna listina, protipravno pridobi ali hrani, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) Če gre pri dejanju iz prejšnjega odstavka za orožje, strelivo ali eksplozivne snovi ali kakšno drugo bojno sredstvo v veliki količini ali vrednosti ali pomeni nevarnost ali če je dejanje storjeno v hudodelski združbi, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(3) Če gre pri dejanju iz prvega odstavka tega člena za posamezno strelno orožje ali manjšo količino streliva za tako orožje ali če storilec z namenom nedovoljene prodaje pridobi ali hrani strelno orožje ali strelivo, za katero se lahko izda orožna listina, ali če ga hrani v veliki količini ali vrednosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.

(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor ponareja ali nedovoljeno uničuje, odstranjuje ali spreminja oznake na strelnem orožju.

(5) Kdor protipravno izdela, pridobi, ponuja, proda, menja, pošilja, dostavi, uvozi, izvozi, vnese v državo ali iznese iz nje sestavne oziroma rezervne dele orožja, streliva, eksploziva, eksplozivnih naprav in eksplozivnega orožja ali vojaškega orožja in vojaške opreme, snov, sestavine, programsko opremo ali tehnologijo, za katere ve, da bodo uporabljene za proizvodnjo ali delovanje predmetov iz prejšnjih odstavkov, jih s tem namenom hrani ali pri tem posreduje, se kaznuje z zaporom do petih let.