Sporočila za javnost

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 20. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

Danes ponoči so bili ljubljanski policisti obveščeni o sumu kaznivega dejanja v povezavi z dobavo zaščitnih mask. Takoj po prejetem obvestilu so kriminalisti pričeli s predkazenskim postopkom, ki intenzivno poteka in je trenutno naša prednostna preiskava. Predkazenski postopek vodimo zaradi razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje poslovne goljufije.

Zaradi globalne epidemije koronavirusa se je pretok ljudi in blaga med državami zelo omejil. Toda pretok nekaterih nujnih, osnovnih dobrin je treba vseeno omogočiti. Zato so se danes, 19. marca, na avdiokonferenci, organizirani na pobudo slovenske policije in v skrbi za usklajevanje čim bolj nemotenega prevoza nujnega blaga, sestali generalni direktorji in vodje mejnih služb Avstrije, Madžarske, Italije, Hrvaške, Srbije in Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni. Odlok začne veljati 19. marca 2020 ob 00.00, izvajali pa ga bodo zdravstveni delavci in predstavniki Civilne zaščite ob asistenci policistov.

Vzpostavijo se štiri kontrolne točke na mejnem območju na cestnih povezavah z Italijo: Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok. Kontrolne točke Vrtojba, Fernetiči in Škofije so odprte ves čas, kontrolna točka Krvavi potok pa od 5. do 23. ure.

V zadnjih tednih so se na območju Policijske uprave Koper zamenjali štirje komandirji, in sicer na Policijski postaji Sežana, Policijski postaji Izola, Postaji mejne policije Dragonja in Policijski postaji Koper.

Policisti se zahvaljujemo vsem, ki spoštujete navodila in ostajate doma ter tako ne ogrožate sebe in drugih.

Na marsikateri policijski postaji po Sloveniji smo to sporočilo podkrepili tudi s sliko, saj je ta pogosto še bolj zgovorna od besed.

Slovenska policija je v Severno Makedonijo napotila že 44. skupino policistov. Med 18. marcem in 17. aprilom 2020 bo šest slovenskih policistov pomagalo makedonskim kolegom pri nadziranju državne meje.

Pozor, rok za prijavo na razpis za kandidate za policiste je podaljšan, in sicer je novi rok 9. april 2020, do 23.59!

Zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) v državi so namreč nastale izjemne okoliščine, zaradi katerih bo prišlo tudi do odstopanj pri terminskem planu izbirnih postopkov za zaposlitev 6. generacije kandidatov za policiste in vpis v višješolski študijski program Policist. Še posebej to velja za preizkus telesnih zmogljivosti in pisni del psihološkega testiranja, ki sta bila predvidena od 14. aprila dalje.

O vseh spremembah vas bomo pravočasno obvestili.

Čeprav se te dni po vsej državi prednostno ukvarjamo z zajezitvijo širjenja koronavirusa, pa državne institucije nemoteno, a situaciji in varnostnim ukrepom prilagojeno, opravljamo svoje poslanstvo in skrbimo za temelje pravne države. Eden od njih je tudi zakonit vstop in bivanje v državi, s čimer je velikokrat povezan tudi urejen status delavcev. Zato je ugotavljanje dela in zaposlovanja na črno, ki ima lahko negativne posledice za celotno družbo, še kako pomembno. V okviru vseevropske kampanje Prednosti prijavljenega dela, ki poteka od 1. marca do 31. maja 2020, svoje področje dela predstavljamo tudi policisti.

Na podlagi odločitve Slovenije in Hrvaške bodo 18. marca 2020 ob 00.00 začasno prenehali z obratovanjem mejni prehodi za obmejni promet med Slovenijo in Hrvaško. Gre za nujen ukrep, namenjen preprečevanju širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

Potniki, ki nameravajo prestopati mejo med Slovenijo in Hrvaško, lahko uporabljajo mejne prehode za mednarodni promet.