19.nov.2008

Predstavitveni film policije

{wmv}policija{/wmv}WMV format, 1.02 MB

Več

18.nov.2008

Položajne oznake

Položajne oznake so določene v Uredbi o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije, ki ob tem določa tudi vrste policijskih uniform in njihove dopolnilne dele, poleg položajnih pa še druge oznake, simbole policije ter nošenje položajnih oznak, simbolov policije in drugih oznak na policijskih uniformah. Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje položajnih in drugih oznak ter simbolov policije so objavljena v prilogi uredbe.  {fa-file-pdf-o}  

Več

18.nov.2008

Kodeks policijske etike

Kodeks policijske etike {fa-file-pdf-o} vsebuje splošni določbi in temeljna načela, določa odnose med policisti(1) ter odnos policistov do ljudi, državnih organov, nevladnih organizacij in drugih ustanov. Predstavlja moralno-etične standarde policije in nadgradnjo Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev. Kodeks je namenjen ozaveščanju policistov o pomenu spoštovanja etičnih načel in krepitvi etičnega oziroma moralnega ravnanja v praksi. Priloga kodeksa je seznam vrednot in vrlin, ki izražajo poslanstvo policije.

Več

18.nov.2008

Dan policije - 27. junij

V spomin na prepričljivo odločenost varovati državo in njen narod, na složnost, podporo in medsebojno zaupanje, ki je v junijskih dneh vojne vladalo med slovenskim narodom in njegovo policijo; v spomin na organiziran in profesionalen upor agresorju na ozemlju Republike Slovenije ter v spomin na dogodek leta 1991, ko so se policisti spopadli z Jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec, smo slovenski policisti 27. junij izbrali za svoj praznik, za dan slovenske policije.

Več

16.okt.2008

Policijska pooblastila

Policijska pooblastila so z zakonom določeni ukrepi, ki policistom omogočajo, da lahko učinkovito in uspešno opravljajo svoje naloge. Vsako policijsko pooblastilo pomeni določen poseg v človekove pravice, zato se lahko uporabi le pod pogoji, ki so določeni v zakonu, in na način, ki je opredeljen v zakonu ali v podzakonskem predpisu. Policisti morajo pri opravljanju nalog ravnati v skladu z ustavo in zakoni ter spoštovati in varovati človekove pravice in temeljne svoboščine. Te lahko omejijo le v primerih, določenih z ustavo in zakoni. Večina policijskih pooblastil je uzakonjenih v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (splošna policijska pooblastila), Zakonu o kazenskem postopku (pooblastila policistov pri preiskovanju kaznivih dejanj), Zakonu o prekrških (pooblastila policistov pri obravnavanju storilcev prekrškov), Zakonu o pravilih cestnega prometa, Zakonu o nadzoru državne meje in drugih zakonih. Kaj moramo vedeti o policijskih postopkih? Dobro poznavanje policijskih pooblastil oziroma pravic in dolžnosti je podlaga za strokovno in korektno izvajanje nalog. Pomembno pa je, da policistove dolžnosti poznajo tudi državljani in druge osebe, s katerimi policisti izvajajo uradne postopke. To ni pomembno samo zato, da lahko državljani uveljavljajo svoje pravice, če menijo, da policist svojih nalog ni izvajal zakonito in strokovno, temveč tudi zato, da se državljani pri zakonitem izvajanju policijskih nalog ne bi upirali ali kakor koli drugače spodbujali ostrejšega policijskega ukrepanja. Le sodelovanje ter poznavanje dolžnosti in pravic vodita do manj konfliktnih situacij in boljšega razumevanja poslanstva policije. Odgovore na najpogostejša vprašanja, s katerimi se državljani srečujejo v policijskih postopkih, boste našli v brošuri: Kaj moramo vedeti o policijskih postopkih?  {fa-file-pdf-o} Najpogostejša policijska pooblastila Na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije smejo policisti pri opravljanju policijskih nalog: zbirati obvestila vabiti opozarjati ukazovati ugotavljati identiteto oseb in izvajati identifikacijski postopek iskati osebe izvajati prikrito evidentiranje in namensko kontrolo izvajati prepoznavo oseb po fotografijah izdelovati fotorobote izvajati poligrafski postopek postavljati cestne zapore z blokadnimi točkami uporabljati tuja prevozna sredstva, sredstva za zveze ali druga sredstva opravljati varnostne preglede opravljati preglede oseb vstopati v tuja stanovanja in v druge prostore zasegati predmete opravljati protiteroristične preglede začasno omejevati gibanje oseb privesti osebe prepovedati približevanje določeni osebi, kraju ali območju prepovedati udeležbo na športnih prireditvah prekiniti potovanje pridržati osebe uporabljati prisilna sredstva varnostno preverjati osebe izvajati akreditacijski postopek izvajati policijska pooblastila na vodah zbirati in obdelovati podatke izvajati druga policijska pooblastila, določena v zakonih Uporaba prisilnih sredstev in napadi na policiste - statistični podatki Na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije smejo policisti uporabiti tudi prisilna sredstva. Za uporabo prisilnih sredstev gre le takrat, kadar policisti pri opravljanju nalog policije uporabijo katero od sredstev, ki jih določa zakon, za neposredno delovanje na osebo. Podatke o uporabi prisilnih sredstev in napadih na policiste objavljamo v vsakoletnem poročilu. Več >> Strokovni svet za policijsko pravo in pooblastila Strokovni svet za policijsko pravo in pooblastila je stalno, avtonomno posvetovalno telo Policije in Direktorata za policijo in druge varnostne naloge na Ministrstvu za notranje zadeve. Združuje notranje in zunanje strokovnjake in tako predstavlja nadaljnji korak k povezovanju zunanje in notranje strokovne javnosti pri zagotavljanju zakonite, strokovne in sorazmerne uporabe policijskih pooblastil ter h krepitvi zaupanja notranje in zunanje javnosti v strokovno integriteto in operativno avtonomijo dela policije. Več >>  

Več