Sorodne objave

 

Začetki šolanja psov za potrebe slovenske policije segajo v leto 1947, ko so honorarni inštruktorji začeli izvajati prve učne programe. Čeprav na tem področju dela ni bilo tradicije, delovne razmere pa so bile zelo skromne, so psi dosegali dobre rezultate, zato je bila že naslednje leto sprejeta odločitev o ustanovitvi centra za šolanje psov.

Z ustanovitvijo Oddelka za šolanje službenih psov, kot ga imenujemo danes, ali krajše "šole", 1. januarja 1949 v Ljubljani, se je v tedanji milici kot tudi v Sloveniji in celotni Jugoslaviji začel sistematični razvoj kinologije. Sklep o ustanovitvi je bil sprejet že leta 1948. Šola je s strokovnim in prizadevnim delom pomembno vplivala na razvoj kinologije v Sloveniji in pridobila ugled, ki ga ima še danes v kinološki javnosti in med policijskimi šolami za šolanje službenih psov v evropskih državah.

Šola je že v prvem letu delovanja usposobila lasten strokovni kader - inštruktorje za šolanje službenih psov, zato je že leta 1950 prešla na stalne oblike usposabljanja vodnikov in šolanja službenih psov. Ti so po osemmesečnem tečaju odhajali na postaje ljudske milice v terensko službo, prvi med njimi so odšli že jeseni 1950.

Kmalu po ustanovitvi je šola začela zagotavljati strokovno pomoč tečajnikom iz Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške.

08 Oddelek03Prve prostore je imela šola na Vodnikovi cesti v Ljubljani, kjer danes stoji bolnica Petra Držaja, a že leta 1950 se je preselila iz glavne stavbe v dvoriščne prostore. Leta 1951 so na vrtu postavili večjo vojaško barako in jo preuredili v nastanitveni objekt za pse. Ker je bila šola v neposredni bližini mesta, je pasji lajež motil okoliške prebivalce, pa tudi za pse je bilo okolje neprimerno, zato so kmalu začeli iskati novo lokacijo. Leta 1954 se je šola preselila v Podutik, kjer je imela prostore vse do leta 2008 - polnih 54 let.


Podutiška šola, kjer so šolali službene pse od leta 1954 do 2008.

Podutiška šola je imela do leta 1991 vodilno vlogo pri šolanju policijskih psov za potrebe celotne Jugoslavije. V dolgoletni in bogati zgodovini je šola usposobila številne vodnike in izšolala zavidljivo število službenih psov za druge državne organe, kot so Carinska uprava Republike Slovenije, Slovenska vojska, Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške. Priznanje za kakovostno in strokovno delo šole so predvsem uporabnost in uspešnost službenih psov pri policijskem delu na terenu ter visoki rezultati, ki jih vodniki in službeni psi dosegajo v mednarodnem merilu.

08 Oddelek0117. aprila 2008 se je Oddelek za šolanje službenih psov Policijske akademije preselil v nove, boljše in večje prostore na Gmajnice v Ljubljani, kar je rešilo dolgoletne težave, s katerimi so se srečevali tako inštruktorji kot službeni psi. Novi prostori zagotavljajo boljše razmere za delo in bivanje psov, so pa tudi dobro izhodišče za doseganje čim boljših rezultatov.


Oddelek za šolanje službenih psov v Gmajnicah


Od začetka obstoja pa do leta 1959 je šola vzrejala lastne pse v psarnah v Šiški in kasneje v Podutiku ter Klečah. Nekaj psov in psic, pretežno za potrebe lastne vzreje, je šola kupila tudi v Nemčiji. Lastna vzreja je bila iz različnih razlogov leta 1959 ukinjena. V letu 1976 je šola ponovno pričela z lastno vzrejo in v ta namen je bilo kupljenih več plemenskih živali, ki pa je bila 1986 ponovno opuščena. Šola je v letu 2014 ponovno pričela z lastno vzrejo pod imenom "Od SLO Policije 1949", najprej s psičko Jeno von der Wolfen, pasme nemški ovčar, nato še s psičko Oli Adin Dom, pasme nemški kratkodlaki ptičar ter nadaljevala z nemško ovčarko Alfo od SLO policije 1949, Jenino hčerko iz prvega legla. Prednost nove lastne vzreje je, poleg zagotavljanja števila kvalitetnih službenih psov tudi ta, da so vse službene psičke izšolane za določeno področje operativnega dela na terenu in se inštruktorji šole tudi z njimi vključujejo v razne operativne naloge. Šola si prizadeva za razširitev lastne vzreje, in sicer poleg navedenih pasem še za vzrejo pasme belgijski ovčar - Malinois in pasme Špringel Španjel.

S šolanjem psov specialistov sta v Podutiku leta 1972 pričela inštruktor Lorbek in Džakula, pomagala pa sta tudi Toplišek in Zvone Es. Istega leta je bil uspešno izšolan prvi pes specialist za odkrivanje prepovedanih drog. Podutiška šola je do leta 1991 šolala pse za potrebe nekdanje Jugoslavije. Leta 1977 je bil uspešno izšolan tudi prvi domači pes za odkrivanje eksploziva.

Prvi tečaj za pse "ruševinarje" je bil organiziran leta 1977. Začetek šolanja psov za pregled gozda in objekta sega v leto 1975, v obdobju 1985 - 89 je potekal poskusni, zatem pa redni tečaj sledenja. V letu 2002 je bilo izvedeno prvo poskusno šolanje psa za odkrivanje oseb v vozilih in drugih zaprtih prostorih, ki ga je vodil inštruktor Medvešek, pod njegovim vodstvom je bil v letu 2002 tudi prvič izveden program za usposabljanje vodij praktične vadbe z namenom opravljanja dela pomočnika inštruktorja šole pri organizaciji in izvedbi rednih mesečnih skupnih vaj v okviru svoje PU.

Šola je leta 2010, pod vodstvom inštruktorja Levstika izšolala prvega psa za odkrivanje tobačnih izdelkov za takratno Carinsko upravo RS. V letu 2013 je inštruktor Muhvič izšolal prvega službenega psa - nemško ovčarko Jeno, za odkrivanje trupel. Istega leta je šola izvedla prvi tečaj za odkrivanje orožja, smodniških plinov in tulcev.

Inštruktor Glavič je v letu 2014 s pomočjo švedskih kolegov v Zagrebški šoli za službene pse pričel šolanje prvega službenega psa - psičko Oli, pasme nemški kratkodlaki ptičar, za odkrivanje bioloških sledi (kri, semenska tekočina, trupla). Ker je po prvem modulu (od treh) od vseh udeležencev bila uspešna le psička Oli, švedski kolegi s šolanjem niso nadaljevali tako, da inštruktor Glavič moral šolanje nadaljevati v slovenski šoli za službene pse in s pomočjo ostalih inštruktorjev tudi v letu 2015 usposabljanje uspešno zaključil.

V mesecu septembru 2017 je bil na usposabljanje v Bavarsko policijo poslan inštruktor Lesjak, kjer je izšolal dva službena psa Bree in Fago za novo delovno področje službenih psov v policiji – odkrivanje vzroka požara. V nadaljevanju je bil za isto delovno področje usposobljen še inštruktor Štritof, ki od takrat dalje skupaj z Lesjakom uspešno sodelujeta pri operativnih akcijah na področju iskanje vzroka požara.

Oddelek za šolanje službenih psov pod različnimi imeni neprekinjeno deluje že polnih 70 let. V sedemdesetletni zgodovini šolanja policijskih psov in prenašanja strokovnega znanja iz ust do ust so inštruktorji Oddelka za šolanje službenih psov Policijske akademije združili moči in leta 2007 izdali Priročnik za vodnike službenih psov, ki pomembno prispeva k usposabljanju delavcev na kinološkem področju v policiji. V tem času so inštruktorji šole uvajali tudi različne spremembe in številne napredne novosti.

 • 1952: prvi lavinski* tečaj, organiziran v sodelovanju s policijo, Gorsko reševalno službo in Klubom ljubiteljev športnih psov
 • 1970: strokovno navodilo o uporabi službenega psa
 • 1971: začetek šolanja psov za odkrivanje prepovedanih drog
 • 1972: izšolan prvi policijski pes za odkrivanje prepovedanih drog
 • 1975: začetek šolanja psov za pregled terena in objektov
 • 1977: začetek šolanja psov za odkrivanje eksplozivov
 • 1977: prvi tečaj za vodnike službenih psov za iskanje in reševanje ponesrečencev izpod ruševin (še prej šolanje lavinskih psov), organiziran skupaj s Kinološko zvezo Slovenije in Gorsko reševalno službo
 • 1980: strokovno navodilo o uporabi, strokovnem izpopolnjevanju in oskrbovanju službenih psov milice
 • 1992: poskusni in zatem redni tečaj za sledenje
 • 1989: prvo državno prvenstvo vodnikov in službenih psov
 • 1998: program rednih mesečnih skupnih vaj po policijskih upravah
 • 1999: prvi osnovni tečaj za vodje praktične vadbe
 • 1999: prvo redno letno srečanje vodnikov službenih psov (strokovni posvet)
 • 2002: prvo šolanje psa za odkrivanje oseb v vozilih in drugih zaprtih prostorih
 • 2002: prvič izvedeno usposabljanje za vodje praktične vadbe
 • 2003: prvi tečaj za odkrivanje oseb v vozilih in drugih zaprtih prostorih
 • 2005: navodilo o šolanju, uporabi in oskrbi službenih psov policije
 • 2007: izdaja priročnika za vodnike službenih psov policije
 • 2010: izdaja zbornika referatov - "Uporaba službenih psov"
 • 2010: prvo šolanje psa za odkrivanje tobačnih izdelkov
 • 2010: uvedba pasivnega nakazovanja vseh iskanih snovi
 • 2013: prvo šolanje psa za odkrivanje trupel
 • 2013: pričetek vključevanja inštruktorjev šole v operativne akcije na terenu s službenimi psi
 • 2013: prvo šolanje psa za odkrivanje orožja, smodniških plinov in tulcev
 • 2014: pričetek lastne vzreje službenih psov
 • 2014: prvo šolanje psa za odkrivanje krvi in semenskih tekočin
 • 2016: Pravilnik o pridobivanju in upravljanju službenih živali v policiji ter razpolaganju z njimi
 • 2017: prvo šolanje psa za odkrivanje vzroka požara
  *Lavinski tečaji so tečaji za vodnike reševalnih psov za iskanje in reševanje ponesrečencev v snežnih plazovih.

Šola si je ves čas prizadevala vzgojiti dobre vodnike, jim zagotoviti kar najboljše pse, kakovostno znanje in optimalne razmere za delo. Psi so v tem obdobju postali zvesti in nepogrešljivi pomočniki policistom pri zagotavljanju varnosti in se neštetokrat izkazali pri opravljanju policijskih nalog. V dolgoletni zgodovini so bile uvedene različne nove oblike dela, nekatere so sčasoma postale manj uporabne in bile postopoma izločene iz programov usposabljanja vodnikov in šolanja službenih psov, druge pa so se obdržale, izpopolnjevale in nadgrajevale. To velja zlasti za uporabo službenih psov z nagobčnikom.

Predvsem zadnja leta so za šolo zelo dinamična. Priča smo bili intenzivnemu razvoju uporabe službenih psov ter večji kakovosti in obsegu dela. Vodniki so postajali čedalje bolj usposobljeni in opremljeni, spremljali pa so jih vse bolj izurjeni štirinožni pomočniki. Tandemi vodnika in psa so tako sčasoma postali nepogrešljivi pri reševanju specifičnih nalog.

Oddelek za šolanje službenih psov deluje danes v okviru Policijske akademije in je namenjen šolanju psov in usposabljanju vodnikov službenih psov slovenske policije.

Naloge Oddelka za šolanje službenih psov

Oddelek za šolanje službenih psov je pristojen za usposabljanje vodnikov službenih psov in šolanje službenih psov policije za splošno in specialistično uporabo**. Oddelek izvaja tudi vrsto drugih nalog, ki so tesno povezane s tem področjem dela, in sicer:

 • preizkusi psov pred nakupi za potrebe šolanja, vzreje in vzgoje,
 • pred-šolanje in osnovno šolanje psov za policijo ter druge državne organe in tuje varnostne organe, skladno s sporazumi o sodelovanju,
 • usposabljanje kandidatov za vodnike službenih psov tako za policijo kot druge organe,
 • vse oblike dopolnilnih usposabljanj vodnikov službenih psov, skladno s programi usposabljanj,
 • izvedba drugih programov usposabljanj, med katerimi so: strokovna izpopolnjevanja, letni preizkus vodnikov, preizkusi kandidatov za vodnike,
 • različni preizkusi vodnikov službenih psov in službenih psov (redni, izredni, obdobni),
 • priprava novih in evalvacija obstoječih programov usposabljanja vodnikov službenih psov in šolanja službenih psov,
 • testiranje in načrtovanje, sodelovanje v postopkih izbire ter nabave opreme za službene pse in markerske opreme ter prehrane za službene pse,
 • izvajanje veterinarske oskrbe službenih psov policije, Ministrstva za pravosodje, Finančne uprave RS, in izvajanje veterinarske oskrbe službenih konj policije ter izvajanje nadzora skladno s programom veterinarskega varstva službenih živali,
 • priprava učnih gradiv in pripomočkov za to delovno področje,
 • sodelovanje pri pripravi internih aktov na tem delovnem področju,
 • sodelovanje v komisijah, projektnih in delovnih skupinah, ki so ustanovljene za delo na tem področju dela.

Oddelek za šolanje službenih psov v programe usposabljanja občasno vključuje tudi predstavnike iz tujine in predstavnike drugih služb državne uprave. V oddelku je sistemiziranih petnajst, zasedenih pa štirinajst delovnih mest. Med zaposlenimi je devet inštruktorjev za šolanje službenih psov.

Oddelek samostojno izvaja 21 različnih programov za usposabljanje vodnikov službenih psov in šolanje službenih psov. Glavni namen vaj je sprotno in strokovno odpravljanje napak pri delu ter zagotavljanje visoke ravni znanja in pripravljenosti vodnika in psa, kar v oddelku dosegajo z redno analizo uporabe službenih psov.

** V slovenski policiji ločimo službene pse za splošno in specialistično uporabo. Prvi so t. i. patruljni psi, ki so namenjeni predvsem vzdrževanju javnega reda in miru in preventivnemu delovanju, drugi pa iskanju prepovedanih drog in eksplozivov.