Sorodne objave

 

Srednjeevropska policijska akademija - SEPA (v nem. Mitteleuropäische Polizeiakademie - MEPA) je bila ustanovljena leta 1992 na pobudo Avstrije in Madžarske. Leta 1993 so se ji pridružile še Češka, Slovaška, Poljska in Slovenija, leta 1994 Nemčija in leta 1996 Švica. 22. maja 2001 so notranji ministri teh držav podpisali skupno izjavo o sodelovanju v okviru Srednjeevropske policijske akademije.

Logo Mepa

Cilji

SEPA spodbuja čezmejno in mednarodno policijsko sodelovanje tako, da:

  • posreduje, razširja in poglablja znanje, izkušnje in sposobnosti, ki so potrebne za obvladovanje policijskih nalog;
  • posreduje strokovno znanje glede pravnih in organizacijskih pogojev, praktičnih možnosti, policijskih preiskovalnih metod in strategij;
  • posreduje svoje poznavanje družbenega, gospodarskega, političnega in kulturnega ozadja ter izkušnje o povezavah med posebno nevarnimi pojavnimi oblikami kriminalitete (zlasti organizirane kriminalitete, terorizma, gospodarske in okoljske kriminalitete);
  • vzpostavlja osebne stike, ki ustvarjajo medsebojno zaupanje, odpravlja predsodke in težave pri sporazumevanju.


Odločanje in delovanje

Mepa eNajvišji organ SEPA je predsedstvo, ki sprejema načelne odločitve, potrjuje letni program in odloča o finančnih vprašanjih. Kuratorij je pristojen za izdelavo letnega programa, nadzorovanje izvajanja usposabljanj in vsebinsko uskladitev dejavnosti. Osrednji koordinacijski biro ima sedež na avstrijskem notranjem ministrstvu, vsaka država članica pa ima svojo kontaktno točko.

Kontaktna točka za Slovenijo je Policijska akademija.

Delovni jezik SEPA je nemščina.


Aktivnosti

SEPA vsako leto organizira glavni kriminalistični tečaj, ki traja tri mesece, njegovo enotedensko izvedbo pa vsako leto gostimo tudi v Sloveniji. Od začetka delovanja je število udeležencev tečaja zraslo že na okoli 500. Njihovo sodelovanje in osebna znanstva so prispevala k razrešitvi številnih mednarodnih kriminalnih dejanj.

Specialistični tečaj za skupno varovanje meja je odigral pomembno vlogo predvsem med pripravami novih članic na vstop v Evropsko unijo in prevzemanje zunanje schengenske meje. Tečaj traja en mesec, vsako drugo leto ga gostimo en teden tudi v Sloveniji.

Glede na aktualne potrebe na področju organiziranega kriminala in skupnega varovanja meja SEPA organizira vsako leto še krajše seminarje, ki so namenjeni predvsem absolventom obeh tečajev, pa tudi drugim specialistom glede na področje dela.

Mepa onlineSlovenska policija od leta 1993 aktivno sodeluje v vseh dejavnostih SEPA, in sicer imamo na glavnem kriminalističnem tečaju vsako leto po dva udeleženca, na specialističnem mejnem tečaju v zadnjih letih tudi po dva udeleženca, seminarjev pa se udeležujemo glede na aktualnost tem in svoje potrebe. Aktivnosti v okviru SEPA so vsako leto vključene v načrt izpopolnjevanj in usposabljanj v policiji.va udeleženca, na specialističnem mejnem tečaju v zadnjih letih tudi po dva udeleženca, seminarjev pa se udeležujemo glede na aktualnost tem in naše potrebe.

SEPA izdaja tudi svoj časopis, različna seminarska gradiva in izobraževalne publikacije, nekatere so objavljene tudi na spletni strani www.mepa.net.

K razvoju SEPA bo v prihodnje prispeval projekt POLIZEI-ONLINE/ MEPA-ONLINE, ki se financira iz programa AGIS in zasebnega partnerstva policije Baden-Württemberg z nemškim Telekomom. Preko spletne strani SEPA bodo omogočeni neposreden dostop do različnih strokovnih gradiv in informacij, izmenjava mnenj in izkušenj policistov iz držav članic SEPA, prijavljanje na seminarje in elektronski naslovi. V sistem bodo vključeni tudi različni programi e-učenja in slovar strokovnih izrazov v vseh jezikih držav članic SEPA.


Naslov:

Zentrales Koordinationsbüro der MEPA
Bundesministerium für Inneres 
Abteilung II/5-Sicherheitsakademie
Herrengasse 7
A-1014 Wien

Tel: 0043 1 53126/4854
Fax: 0043-1-53126-4873

Spletna stran: www.mepa.net