Posebna policijska enota je svojevrstna posebnost v slovenski policiji, saj je edina enota, ki deluje na sklic. To pomeni, da policisti te enote opravljajo redne naloge v različnih organizacijskih enotah policije. Ko varnostne razmere in praviloma zahtevnejše naloge policije zahtevajo usklajeno delo večjega števila policistov, te policiste oz. enoto aktivira generalni direktor policije oz. direktor policijske uprave. Posebna policijska enota je v času aktiviranja za delo ali usposabljanje notranja organizacijska enota generalne policijske uprave.

Posebna policijska enota je ustanovljena na podlagi 29. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji. Z odločbo o ustanovitvi je določena njena organiziranost, način delovanja, način izbire pripadnikov, naloge in uporaba posebne enote ter materialno-tehnična opremljenost enote.

 

Posebna policijska enota je organizirana v štirih sestavih:

  • sestav I predstavlja manjši del enote, ki je namenjen hitremu odzivu (je sestavni del sestava II);
  • sestav II predstavlja največji del enote, vanj pa so poleg policistov vključeni še policisti konjeniki;
  • sestav III – Gorske enote sestavljajo policisti gorniki, ki so posebej usposobljeni in opremljeni za izvajanje nalog policije v visokogorju;
  • sestav IV – Enoto policijskih specialnosti sestavljajo policisti vozniki specialnih vozil policije ter policisti ostrostrelci.