Za učinkovito izvajanje nalog Posebne policijske enote je usposabljanje, izpopolnjevanje in urjenje njenih pripadnikov nujno. Policisti PPE tako poleg osnovnega usposabljanja za delo v enoti redno obnavljajo znanje in urijo posamezne postopke, se udeležijo letnega preizkusa usposobljenosti in skupne taktične vaje.

Policisti se usposabljajo tudi iz drugih področij, potrebnih za izvajanje policijskih nalog: topografija, uporaba GPS naprav, uporaba plinskih sredstev, uporaba sredstev za pasivizacijo, delo s helikopterjem, vožnja terenskih vozil, nudenje prve pomoči, zaščita pred ognjem ipd. 

Policisti PPE so se udeležili več mednarodnih usposabljanj specializiranih enot evropskih policij, na primer v Franciji (2008), Italiji (2009), Nemčiji (2010) in na Nizozemskem (2014). Prav tako so se pripadniki poveljstva PPE in poveljniki PPE posameznih policijskih uprav izpopolnjevali doma in v tujini na področjih vodenja javnih zbiranj, upravljanja množic ter vzdrževanja in vzpostavljanja javnega reda. 

Pripravljenost in usposobljenost policistov PPE se ocenjuje vsako leto na podlagi več elementov, ki bi lahko kakorkoli vplivali na delo in usposobljenost enote. Po ocenah zadnjih let je pripravljenost in usposobljenost njenih pripadnikov in enote kot celote na visoki ravni.