Kontakt za informacije v času koronavirusa

Vladni klicni center lahko od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro pokličete na brezplačno telefonsko številko: 080 1404. Za klice iz tujine je na voljo številka +386 1 478 7550. Najnovejše informacije o ukrepih za zajezitev epidemije so objavljene na vladnem portalu Koronavirus (SARS-CoV-2)

Za nasvet policije in vprašanja o ukrepih policistov pa lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro pokličete na: 01 514 70 01. OBVESTILO: Trenutno je klicni center preobremenjen in je zvezo težko dobiti! Prosimo za razumevanje.

ČE HOČEŠ POMAGATI POLICIJI
PRI RAZISKAVI IN ODKRIVANJU KRIMINALNIH DEJANJ,
ČE VEŠ, KJE SO SLEDI STORILCA ALI PREDMETOV,
KI BI DOKAZOVALI NJEGOVO DEJANJE, IN
ČE HOČEŠ OSTATI PRI TEM ANONIMEN,

POKLIČI NA ANONIMNI TELEFON POLICIJE 080-1200.

Operativno-komunikacijski center Uprave za policijske specialnosti Generalne policijske uprave sprejema od občanov tudi anonimna obvestila. Izkušnje policijskega dela so namreč pokazale, da žrtve in oškodovanci ne prijavljajo vseh kriminalnih in nasilnih dogodkov, pa tudi priče velikokrat niso pripravljene povedati določenih podatkov policiji niti na kraju dejanja niti na sodišču ali pri sodniku za prekrške. Najbolj pogost vzrok za to tako imenovano "temno polje kriminalitete" je strah pred maščevanjem storilca ali sorodnikov, odvetniki ali dolgotrajnimi sodnimi postopki. Čeprav postajajo ljudje, posebno v mestih, vedno bolj zadržani do dogodkov v svoji okolici, pa še ni rečeno, da niso pripravljeni posredovati določenih informacij o dejstvih in okoliščinah kaznivega dejanja ali podatkov o osumljencu, vendar tako, da osebno niso vpleteni v tuj problem.

Z namenom, da bi policija povečala sodelovanje z občani in tako povečala tudi svojo učinkovitost, je aprila 1997 na Operativno-komunikacijskem centru uvedla brezplačno anonimno telefonsko številko 080-1200 pod sloganom Skupaj proti kriminalu, ne zanimajo nas vaši osebni podatki, ostali boste anonimni, ki je na voljo vsem tistim, ki bi policiji lahko posredovali koristne informacije in pri tem ostali anonimni. Občani lahko na anonimno telefonsko številko kličejo 24 ur na dan. Klice sprejema policijski inšpektor, jih oceni, ali so za policijo dovolj pomembni, evidentira in o vsebini obvešča pristojno kriminalistično službo.

Leta 2019 je minilo že dvaindvajset let odkar poteka akcija policije "Skupaj proti kriminalu" in odkar je uvedena anonimna telefonska številka 080-1200. V letu 2019 je na to številko klicalo 434 (435) občanov, njihove informacije so bile posredovane pristojnim UKP v nadaljnjo obravnavo. V primerjavi z letom 2018 je bilo klicev za 0,2 % oziroma en klic manj.


Najpomembnejše ugotovitve o anonimnih klicih za leto 2019

  • Pri sprejemu anonimnega klica na številko 080-1200 so vodje in pomočniki vodje izmene OKC UPS GPU v 203 primerih (46,8 % vseh klicev) ugotovili, da je vsebina informacije takšna, da je potrebno takojšnje obveščanje pristojne policijske enote oziroma OKC PU.
  • V 197 primerih je bila na podlagi anonimnega klica izvedena takojšnja akcija ali raziskano kaznivo dejanje.
  • Občani so najpogosteje klicali za področje mamil, ostalih zadev, premoženjskih deliktov ter nasilja v družini. Ta področja obsegajo kar 84,6 % vseh klicev.
  • Primerjava števila klicev glede na krajevno pristojno policijsko upravo, na katero se posamezni klic nanaša, kaže, da je na prvem mestu PU Ljubljana, sledita ji PU Maribor in PU Koper. Skupaj so krajevno pristojne za 66,0 % vseh klicev.
  • Največ klicev je bilo v mesecu decembru (42 klicev na mesec), najmanj (24 klicev na mesec) v februarju, preostale mesece se je število klicev gibalo med 32 in 41 klicev na mesec (povprečno slabih 37 klicev na mesec).

 

Število klicev po mesecih na anonimno telefonsko številko 080-1200 v letu 2019

AnonimniKlici2019 01

Anonimni klici v letih 2010 - 2019

AnonimniKlici2019 02

 Anonimni klici po urah preko dneva v letu 2019

AnonimniKlici2019 03

Anonimni klici po dnevih v tednu v letu 2019

AnonimniKlici2019 04

 Anonimni klici po vsebini v letu 2019

AnonimniKlici2019 05

Porazdelitev števila anonimnih klicev po policijskih upravah v letu 2019

AnonimniKliici2019 06