30.mar.2009

Varnostni sosveti na območju PU Koper

  IME POSVETOVALNEGA TELESA NASLOV TELEFON E-MAIL Varnostni sosvet Mestne občine Koper Verdijeva ulica 10, 6000 Koper 05 664 61 00 obcina@koper.si Posvetovalno telo Krajevne skupnosti Olmo - Prisoje Oljčna pot 4 c, 6000 Koper 05 625 70 42 ksolmo-prisoje@siol.net Posvetovalno telo Krajevne skupnosti Koper - center Verdijeva 9, 6000 Koper 05 627 34 09   Posvetovalno telo krajevne skupnosti Gradin in Gračišče Gradin 5, 6272 Gračišče 05 657 40 54   Gračišče 3, 6272 Gračišče 05 657 11 71   Varnostni sosvet koprskega pristanišča Luka KoperVojkovo nabrežje 38, 6000 Koper 05 665 67 86   Operativna pomorska koordinacija PPoP KoperUkmarjev trg 6, 6000 Koper 05 613 13 80 ppop.pukp@policija.si Sosvet za varnostne zadeve Občine Izola Sončno nabrežje 8, 6310 Izola 05 660 01 00   Varnostni sosvet Občine Piran Tartinijev trg 2, 6330 Piran 05 671 03 70   Varnostni sosvet Občine Sežana Partizanska cesta 4, 6210 Sežana 05 731 01 02   Posvetovalna skupina KS Portorož Obala 16, 6320 Portorož 05 674 09 48 ks.portoroz@amis.net Posvetovalna skupina KS Lucija Obala 105-107, 6320 Portorož 05 677 87 50 kslucija@siol.net Posvetovalna skupina KS Piran Levstikova ulica 7, 6330 Piran 05 673 2483 ks.piran@siol.net Posvetovalna skupina štirih obmejnih krajevnih skupnosti: KS Sečovlje - KS Nova vas nad Dragonjo - KS Sv. Peter - KS Padna Sečovlje 24, 6333 Sečovlje 05 672 06 50 krajevnaskupnostsecovlje@ siol.net Posvetovalno telo župana Občine Ilirska Bistrica, Policijske postaje Ilirska Bistrica, Postaje mejne policije Jelšane in Postaje mejne policije Starod Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica 05 714 13 61 tatjana.urbancic@ilirska-bistrica.si Varnostni sosvet Postojna Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna 05 728 07 00   Varnostni sosvet Občine Pivke in Policijske postaje Postojna Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka 05 721 01 00  

Več

20.feb.2009

Zgodovina Policijske uprave Koper

  Zgodovina organov za notranje zadeve (v nadaljevanju ONZ) sega v leto 1941 oziroma na sam začetek narodnoosvobodilnega boja, ko je vodstvo Osvobodilne fronte slovenskega naroda izdalo Sklep o ustanovitvi narodne zaščite, ki je določal organizacijo narodne zaščite in njene naloge. V pravem pomenu besede je bila narodna zaščita na Primorskem organizirana šele maja 1944, kot organ notranjih zadev oziroma narodnoosvobodilnih odborov. Po drugi svetovni vojni se takratna Jugoslavija in Italija nista mogli sporazumeti glede suverenosti nad določenim teritorijem med državami, zato sta leta 1947 sklenili mirovno pogodbo (Pariško mirovno pogodbo), po kateri naj bi sporno območje pridobilo poseben status in bilo pod varstvom in upravljanjem združenih narodov. Tako je nastalo svobodno tržaško območje (STO), ki je bilo razdeljeno na coni A in B. Cono A je upravljala angloameriška vojna uprava v Trstu, cono B pa jugoslovanska vojna uprava (VUJNA) v Kopru. Ta cona je zajemala območje okraja Koper in Buje (po Londonskem sporazumu iz leta 1954 je bil okraj Buje vključen v LR Hrvaško). Iz že omenjenih razlogov je razvoj ONZ na območju Slovenske Istre potekal nekoliko drugače kot v ostalih predelih takratne skupne države. Istrski okrožni ljudski odbor je leta 1947 z Odlokom o narodni zaščiti opredelil temeljne naloge, notranjo strukturo, organiziranost in dejavnost narodne zaščite. V tem obdobju, ko je na območju STO delovala narodna zaščita je na ostalem ozemlju takratne skupne države delovala "narodna milica". Kot značilnost naj omenimo, da so pripadniki narodne zaščite imeli drugačno uniformo in oznake, ki so se bistveno razlikovale od takratne milice. Leta 1954 je v skladu z Londonskim memorandumom del STO, in sicer cona B, prešel pod upravo takratne skupne države Jugoslavije. Po tem obdobju se pripadniki narodne zaščite vključijo v "ljudsko milico", ki jo je na ozemlju Jugoslavije opredeljeval Zakon o organih za notranje zadeve (Ur. list FLRJ št. 30/56). V novejši zgodovini dejavnosti ONZ na tem območju je treba omeniti dejstvo, da so se vsi delavci aktivno vključili in podpirali osamosvojitvene procese in vse aktivnosti, ki jih je izvajala slovenska država in demokratično izvoljena oblast. Delavci ONZ so bili že 26. junija 1991, to je "dan prej" pred svečano slovesnostjo o razglasitvi neodvisnosti in samostojnosti RS, soočeni s tanki JLA, ki so se odpeljali iz vojašnic reškega korpusa in se napotili proti državni meji z Republiko Italijo. To je bil hkrati uvod v desetdnevno vojno na Slovenskem. Naše območje je bilo tudi prizorišče umika JLA iz Slovenije preko Luke Koper, in sicer od 18. do 25. oktobra 1991, ko se je ob polnoči umaknil zadnji vojak z ozemlja Slovenije. Naslednji dan je v počastitev tega dogodka na pomolu v Kopru potekala osrednja slovesnost.  

Več

20.feb.2009

Statistika

Letna poročila o delu Policijske uprave Koper

Več

20.feb.2009

Vodstvo Policijske uprave Koper

Policijsko upravo Koper (po pooblastilu generalnega direktorja policije) vodi Igor JADRIČ, ki je za svoje delo in za delo policijske uprave odgovoren generalnemu direktorju policije. Člani ožjega strokovnega kolegija direktorja PU Koper so: Dimitrij MARUŠIČ, vodja Službe direktorja Tomaž ČEHOVIN, vodja Sektorja uniformirane policije Primož OGRINC, vodja Sektorja kriminalistične policije David ISKRA, vodja Operativno-komunikacijskega centra Marko KASTELIC, vodja Službe za operativno podporo Predstavnica za odnose z javnostmi: Anita LESKOVEC {fa-phone} 05 613 13 61 {fa-phone} 041 780 270{fa-envelope-o}  anita.leskovec@policija.si        

Več

22.jan.2009

Vodje policijskih okolišev na območju PU Koper

  POLICIJSKA POSTAJA KOPER, {fa-phone}(05) 611 67 00 1. Policijski okoliš Koper KS: Koper Center skupaj z Luko Koper in železniško postajo naselja: Policijski okoliš obsega naselja Koper (stari del mestnega jedra, mestne občine Koper). K policijskemu okolišu spada še območje Luke Koper, železniška in avtobusna postaja Koper ter trgovski center Supernova z okolico. VPO: Jože BUTKOVIČ kontakt: {fa-phone}05 611 67 49;  {fa-envelope-o}joze.butkovic@policija.si   2. Policijski okoliš Koper KS: KS Semedela, KS Za Gradom, KS Žusterna naselja: Policijski okoliš obsega dele mesta Koper - Markovec, Semedela in Žusterna. VPO: Izidor ARKO kontakt: {fa-phone}05 611 67 49;  {fa-envelope-o}izidor.arko@policija.si   3. Policijski okoliš KS: KS Ankaran, KS Hrvatini, KS Škofije naselja: Policijski okoliš obsega naselja Ankaran, Barizoni, Cerej, Hrvatini, Kolomban, Premančan, Jelarji, Plavje, Spodnje Škofije, Tinjan, Zgornje Škofije, Sermin s tovorno železniško postajo VPO: Adis MAHIČ kontakt: {fa-phone}05 611 67 49;  {fa-envelope-o}adis.mahic@policija.si   4. Policijski okoliš KS: KS Olmo - Prisoje in KS Škocjan naselja: Policijski okoliš obsega del naselja Koper, naselja Šalara, Bošamarin, Kampel, Manžan, Škocjan in Triban VPO: Izidor ARKO kontakt: {fa-phone}05 611 67 00;  {fa-envelope-o}izidor.arko@policija.si   5. Policijski okoliš KS: KS Dekani, KS Črni Kal, KS Zazid, KS Rakitovec, KS Podgorje naselja: Policijski okoliš obsega naselja Dekani, Bezovica, Brežec pri Podgorju, Cepki, Črni Kal, Črnotiče, Dol pri Hrastovljah, Gabrovica pri Črnem Kalu, Hrastovlje, Kastelec, Kortine, Krnica, Loka, Osp, Podpeč, Praproče, Predloka, Rižana, Rožar, Socerb, Stepani, Zanigrad, Zazid, Rakitovec, Podgorje VPO: Adis MAHIČ kontakt: {fa-phone}05 611 67 00;  {fa-envelope-o}adis.mahic@policija.si   6. Policijski okoliš KS: KS Pobegi - Čežarji, KS Bertoki, KS Sveti Anton, KS Gračišče in KS Gradin naselja: Policijski okoliš obsega naselja Sv. Anton,  Butari, Dvori, Gračišče, Karli, Kubed, Lukini, Marsiči, Movraž, Olika, Peraji, Pisari, Poletiči, Popetre, Smokvica, Sočerga, Sokoliči, Šeki, Trebeše, Tuljaki, Zabavlje, Abitanti, Belvedur, Brezovica pri Gradinu, Gradin, Koromači-Boškini, Močunigi, Pregara, Sirči, Topolovec, Čežarji, Pobegi, Bertoki in Prade VPO: Adis MAHIČ kontakt: {fa-phone}05 611 67 49;   {fa-envelope-o}adis.mahic@policija.si   7. Policijski okoliš KS: KS Šmarje, KS Boršt, KS Marezige in KS Vanganel naselja: Policijski okoliš obsega naselja Brič, Dilici, Fijeroga, Gažon, Grinjan, Grintovec, Koštabona, Krkavče, Pomjan, Puče, Srgaši, Šmarje, Župančiči, Babiči, Bočaji, Kozloviči, Lopar, Marezige, Montinjan, Bonini, Čentur, Vanganel, Trsek in Truške VPO: Adis MAHIČ kontakt: {fa-phone}05 611 67 00;  {fa-envelope-o}adis.mahic@policija.si   POLICIJSKA POSTAJA KOZINA, {fa-phone}(05) 618 12 00 1. Policijski okoliš Kozina občina: Hrpelje - Kozina naselja: Policijski okoliš obsega naselja Kozina, Hrpelje (naselja: Hrpelje, Tublje pri Hrpeljah, Slope), Rodik, Krvavi potok (naselja: Krvavi potok, Nasirec, Mihele), Vrhpolje, Klanec pri Kozini (naselja: Klanec pri Kozini, Petrinje), Ocizla (naselja: Ocizla, Beka) in Prešnica. VPO: Tonka ČERNIGOJ kontakt: {fa-phone}05 618 12 00;   {fa-envelope-o}tonka.cernigoj@policija.si   2. Policijski okoliš Kozina občina: Hrpelje - Kozina naselja: Policijski okoliš obsega naselja Brezovica, Materija (naselja: Materija, Rožice, Gradišica, Povžane, Bač pri Materiji, Odolina, Skadanščina, Rožice), Slivje (naselja: Slivje, Markovščina, Hotična, Mrše, Ritomeče, Velike Loče, Orehek, Kovčice), Tatre, Artviže (naselja: Artviže, Ostrovica), Gradišče pri Materiji in Obrov (naselja: Obrov, Javorje, Poljane pri Podgradu, Brezovo brdo in Golac z zaselki: Brdo, Zagrad, Gojaki) VPO: David FABJANČIČ kontakt: {fa-phone}05 618 12 00; {fa-envelope-o}david.fabjancic@policija.si   POLICIJSKA POSTAJA SEŽANA, {fa-phone}(05) 707 15 00 1. Policijski okoliš Sežana občina: Sežana naselja: Policijski okoliš obsega naselja Sežana, Orlek, Lokev, Lipica, Merče, Vrhovlje, Dol pri Vogljah. Po številu prebivalcev je največji policijski okoliš, prav tako pa je na tem policijskem okolišu tudi največja operativna problematika. Na policijskem okolišu so trije mednarodni mejni prehodi in sicer: Lipica, Fernetiči, Železniški mejni prehod Sežana in maloobmejni mejni prehod Repentabor VPO: Andreja ŠANTELJ kontakt: {fa-phone}05 707 15 00;  {fa-envelope-o}andreja.santelj@policija.si   2. Policijski okoliš Štorje občina:   naselja: Policijski okoliš obsega naselja Dane pri Sežani, Povir, Štorje, Majcni, Kazlje, Štjak, Vrhe, Pristava, 5 Dolenje, Podbreže, Senadolice, Plešivica, Brestovica pri Povirju, Hribi, Gradišče, Poljane, Nova vas, Griže, Jakovce, Veliko Polje, Tabor, Razguri, Stomaž in Sela VPO: David OBREZA kontakt: {fa-phone}05 707 15 00;  {fa-envelope-o}david.obreza@policija.si   3. Policijski okoliš Dutovlje občina:   naselja: Policijski okoliš obsega naselja Dutovlje, Tomaj, Godnje, Pliskovica, Avber, Križ, Šepulje, Utovlje, Krajna vas, Skopo, Kopriva, Kreplje, Brje pri Koprivi, Veliki dol, Kosovelje, Tublje pri Komnu in Kregolišče VPO: Viljem TROBEC kontakt: {fa-phone}05 707 15 00;  {fa-envelope-o}viljem.trobec@policija.si   4. Policijski okoliš Divača občina: Divača naselja: Policijski okoliš obsega celotno območje občine Divača VPO: Janko ŠENKINC kontakt: {fa-phone}05 707 15 00;  {fa-envelope-o}janko.senkinc@policija.si   5. Policijski okoliš Komen občina: Komen naselja: Policijski okoliš obsega celotno območje občine Komen VPO: Erik FABČIČ kontakt: {fa-phone}05 707 15 00;  {fa-envelope-o}erik.fabcic@policija.si   POLICIJSKA POSTAJA PIRAN, {fa-phone}(05) 617 16 00 1. Policijski okoliš Piran KS: Piran in Strunjan naselja: Policijski okoliš obsega naselji Piran in Strunjan ter zaselki Pacug, Fiesa, Ronek, Kovarije, Lucan (severni del), Karbonar, Baredo in Sveti duh VPO: Stanislav ROJ kontakt: {fa-phone}05 617 16 00;  {fa-envelope-o}stanislav.roj@policija.si   2. Policijski okoliš Portorož KS: Portorož naselja: Policijski okoliš obsega območje krajevne skupnosti VPO: Darko MAVSAR kontakt: {fa-phone}05 617 16 00;  {fa-envelope-o}darko.mavsar@policija.si   3. Policijski okoliš Lucija KS: Lucija naselja: Policijski okoliš obsega naselja Lucija, Seča, Paderna, Nožed, Čendaki, Fičurji, Vinjole, Fazan, Liminjan, Kampolin in Lucan VPO: Kekec GMAJNER kontakt: {fa-phone}05 617 16 00; {fa-envelope-o}kekec.gmajner@policija.si   4. Policijski okoliš Sečovlje-Dragonja KS: Sečovlje, Sv. Peter, Nova vas in Padna naselja: Policijski okoliš obsega naselja Parecag, Sečovlje, Dragonja, Sv. Peter, Nova Vas nad Dragonjo in Padna VPO:  Leon DROLC kontakt:  {fa-phone}05 617 16 00; {fa-envelope-o}leon.drolc@policija.si   POLICIJSKA POSTAJA IZOLA, {fa-phone}(05) 616 13 00 1. Policijski okoliš Izola občina: Izola naselja: Policijski okoliš obsega dve krajevni skupnosti Izola I in Izola II VPO: Danijel ZAGORAC kontakt: {fa-phone}05 616 13 06;   {fa-envelope-o}danijel.zagorac@policija.si   2. Policijski okoliš Izola KS: Korte, Jagodje - Dobrava, Livade naselja: Policijski okoliš obsega naselja Baredi, Cetore, Dobrava, Izola (Livade), Jagodje, Korte, Malija, Nožed, Šared. VPO: Danijel ZAGORAC kontakt: {fa-phone}05 616 13 06;  {fa-envelope-o}danijel.zagorac@policija.si   POLICIJSKA POSTAJA ILIRSKA BISTRICA, {fa-phone}(05) 714 04 00 1. Policijski okoliš KS: Policijski okoliš obsega območje krajevnih skupnosti Ilirska Bistrica, Topolc, Dolnja Bitnja (razen naselja Janeževo Brdo), Šembije in Knežak naselja: Ilirska Bistrica, Snežnik, Topolc, Mereče, Podstenje, Podstenjšek, Dolnja Bitnja, Gornja Bitnja, Kilovče, Ratečevo Brdo, Šembije, Podtabor, Knežak, Bač in Koritnice VPO: Viljan LJUBIČ kontakt: {fa-phone}05 714 04 00;   {fa-envelope-o}viljan.ljubic@policija.si   2. Policijski okoliš KS: Policijski okoliš obsega območje krajevnih skupnosti Podgrad, Hrušica, Starod, Harije, Pregarje, Prem, Ostrožno Brdo in naselje Janeževo Brdo naselja: Starod, Pavlica, Studena gora, Podgrad, Podbeže, Račice, Sabonje, Hrušica, Male Loče, Pregarje, Huje, Gabrk, Rjavče, Prelože, Harije, Zajelšje, Tominje, Zalči, Ostrožno Brdo, Prem, Čelje, Smrje in naselje Janeževo Brdo VPO: Aleksander BERGOČ kontakt: {fa-phone}05 714 04 00;   {fa-envelope-o}aleksander.bergoc@policija.si   3. Policijski okoliš KS: Policijski okoliš obsega območje krajevnih skupnosti Vrbovo, Zabiče, Novokračine, Jelšane, Dolnji Zemon, Koseze in Rečica  naselja: Jasen, Vrbovo, Vrbica, Jablanica, Kuteževo, Trpčane, Zabiče, Podgraje, Novokračine, Sušak, Fabci, Nova vas pri Jelšanah, Jelšane, Dolenje pri Jelšanah, Veliko Brdo, Koseze, Velika Bukovica, Mala Bukovica, Soze, Dolnji Zemon, Gornji Zemon, Zarečje, Dobropolje, Rečica, Zarečica in Brce VPO: Marko ŽNIDARŠIČ kontakt: {fa-phone}05 714 04 00;   {fa-envelope-o}marko.znidarsic@policija.si   POLICIJSKA POSTAJA POSTOJNA, {fa-phone}(05) 703 34 00 1. Policijski okoliš KS: Policijski okoliš obsega območje krajevne skupnosti Postojna naselja:   VPO: Branko UDOVIČ kontakt: {fa-phone}05 703 34 00; {fa-envelope-o}branko.udovic@policija.si   2. Policijski okoliš KS: Policijski okoliš obsega območje krajevnih skupnosti Dolane, Jurišče, Košana, Pivka, Suhorje in Zagorje naselja:   VPO: Urban TROHA kontakt: {fa-phone}05 703 34 00;     {fa-envelope-o}urban.troha@policija.si   3. Policijski okoliš KS: Policijski okoliš obsega območje krajevnih skupnosti Prestranek in Hruševje naselja:   VPO: Maja GUBANC kontakt: {fa-phone}05 703 34 00;  {fa-envelope-o}maja.gubanc@policija.si   4. Policijski okoliš KS: Policijski okoliš obsega območje krajevnih skupnosti Šmihel pod Nanosom, Bukovje, Hrašče, Hrenovice, Landol, Planina, Razdrto, Studeno in Veliko Ubeljsko naselja:   VPO: Sanja SMILJANIĆ kontakt: {fa-phone}05 703 34 00;  {fa-envelope-o}sanja.smiljanic@policija.si    

Več

21.nov.2008

Postaja pomorske policije Koper

Ukmarjev trg 6, 6000 Koper{fa-phone} 05 613 13 80{fa-envelope-o} ppop.pukp@policija.si   Nadzor državne meje na morju v Sloveniji izvaja Postaja pomorske policije Koper (PPOP Koper), enota v okviru Policijske uprave Koper. Organizacija enote Organigram   Delo in oprema   Policisti PPOP Koper morsko mejo nadzorujejo: - s patruljiranjem s policijskimi čolni, - z radarjem za nadzor morske meje, - z nadzorovanjem morske meje s kopnega - z občasnimi helikopterskimi preleti.   Pri mejni kontroli uporabljajo sodobno opremo: naprave za ugotavljanje pristnosti dokumentov, detektor prisotnosti CO2, IR kamera za preglede nedostopnih mest idr. Mejni prehodi za mednarodni pomorski promet MPMPP Koper MPMPP Piran Sodelovanje z drugimi organi Za tesnejše sodelovanje in učinkovitejše izvajanje nalog med državnimi organi in organizacijami, ki opravljajo naloge na morju ali v povezavi z morjem, je bila s sklepom Vlade RS ustanovljena Operativna pomorska koordinacija, ki deluje kot posebna oblika partnerskega sodelovanja. V Operativni pomorski koordinaciji so predstavniki Policijske uprave Koper, Uprave RS za pomorstvo, Carinskega urada Koper, ribiškega inšpektorata, Slovenske vojske in Agencije za okolje in prostor. Ta koordinacijska skupina obravnava vse kršitve ribolovnega in mejnega režima na morju in koordinira skupne dejavnosti vseh organov, pristojnih za izvajanje nalog na morju. Mednarodno sodelovanje Postaja pomorske policije Koper pri svojem delu sodeluje s sosednjimi policijami na področju ilegalnih migracij in ponarejenih dokumentov ter z državami članicami EU na področju tihotapljenja ukradenih vozil preko morskih poti v jugovzhodne države. Analiza tveganja Analiza tveganja na morski meji se izvaja s pomočjo lastne evidence že obravnavanih ladij in programa za sledenje pozicije ladij - SEA SEARCHER, preko katerih se varnostno preverjajo ladje, preden vplujejo v Luko Koper. Preverjanje posadke se opravlja ob prihodu ladje, medtem ko se potnike na potniških ladjah preveri pred prihodom. Statistika Statistični podatki za leta 2004, 2005, 2006 in 2007  {fa-file-pdf-o} 40 let postaje pomorske policije od ustanovitve leta 1967 do danes - zgodovinski pregled Zametki današnje enote Postaje pomorske policije segajo v leto 1947. S sprejetjem odloka o Narodni zaščiti sta bila njenim pripadnikom med nalogami določena tudi nadzor in varovanje morske meje v coni B Svobodnega tržaškega ozemlja (STO). Skupina teh zaščitnikov je delovala v t. i. "Graničnem prelazu Koper", naloge pa so izvajali neposredno na mejnem prehodu za pomorski promet ter tudi na morju s patruljnim plovilom. Leta 1954 se je z londonskim sporazumom izoblikovala dokončna meja med Italijo in Jugoslavijo. STO je bilo ukinjeno, pretežni del cone B pa dodeljen Jugoslaviji oz. Sloveniji. Narodna zaščita se je preimenovala in združila z vsejugoslovansko varnostno službo Ljudsko milico. V tem okviru je bila med drugim ustanovljena tudi Postaja pristaniške (pomorske) ljudske milice Koper, ki je bila odgovorna za opravljanje varnostnih nalog na morju s patruljnimi plovili. Nadzor nad prehajanjem državne meje na pomorskih mejnih prehodih pa je prevzela služba "Luško poverjeništvo", ki je delovala v Zveznem sekretariatu za notranje zadeve. Leta 1967 so se v Sloveniji začele ustanavljati prve enote postaj mejnih milic, ki so prevzele nadzor nad prehajanjem državne meje na mejnih prehodih vseh vrst. V Kopru je bila tako ustanovljena Postaja mejne milice Koper, ki je nastala z združitvijo Postaje pristaniške milice in razpuščene službe Luškega poverjeništva. Nova enota je opravljala delo na mejnih prehodih za pomorski promet kot tudi patruljiranje s plovili po morju. Leta 1994 se je na podlagi nove sistemizacije enota preimenovala v Postajo pomorske policije Koper. Takrat je bil enoti dodeljen tudi uradni zaščitni znak v obliki ščita, z upodobljenim sidrom, s slovensko zastavo ter z napisom "POMORSKA POLICIJA". Leta 2004 sta se z vstopom Slovenije v EU v enoti oblikovali dve skupini; skupina za nadzor državne meje (za fizično varovanje in nadzor meje na morju s plovili) in skupina za mejno kontrolo (za mejno kontrolo na mejnih prehodih za pomorski promet). Leto 2007. Naloge enote so: varovanje državne meje na morju, kontrola nad prehajanjem čez državno mejo na pomorskih mejnih prehodih, nadzor nad varnostjo pomorske plovbe, pomorska ekologija ter reševanje ljudi in premoženja na morju.   Proslava ob 40. obletnici Postaje pomorska policije Zloženka ob 40-letnici PPOP Koper  {fa-file-pdf-o} Seznam mejnih prehodov Nadzor državne meje    

Več

21.nov.2008

Policijske enote na območju Policijske uprave Koper

  POLICIJSKA POSTAJA ILIRSKA BISTRICA  {fa-picture-o} Naslov: Vilharjeva cesta 22, 6250 Ilirska Bistrica  {fa-phone} (05) 714 04 00  {fa-envelope-o} pp_il_bistrica.pukp@policija.si Komandir: Robert ŽAGAR Območje: Občina Ilirska Bistrica in mejni prehod za mednarodni železniški promet Ilirska Bistrica   Mejni prehod za mednarodni železniški promet Ilirska Bistrica  {fa-picture-o} Naslov: Vojkov drevored 7, 6250 Ilirska Bistrica  {fa-phone} (05) 613 14 93     POLICIJSKA POSTAJA IZOLA Naslov: Drevored 1. maja 11, 6310 Izola Uradne ure: od 6.00 do 22.00 (vse dni v letu)  {fa-phone} (05) 616 13 00  {fa-envelope-o} pp_izola.pukp@policija.si Komandir: Ensad NADAREVIĆ Območje: Občina Izola     POLICIJSKA POSTAJA KOPER Naslov: Ljubljanska cesta 8, 6000 Koper  {fa-phone} (05) 611 67 00  {fa-envelope-o} pp_koper.pukp@policija.si Komandir: Aleš KORDIČ Območje: Mestna občina Koper, Občina Ankaran     POLICIJSKA POSTAJA KOZINA Naslov: Rodiška cesta 1, 6240 Kozina Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 (ob sobotah, nedeljah in praznikih zaprto)  {fa-phone} (05) 618 12 00  {fa-envelope-o} pp_kozina.pukp@policija.si Komandir: Marjan PELKO Območje: Občina Hrpelje - Kozina     POLICIJSKA POSTAJA PIRAN Naslov: Liminjanska 116, Lucija, 6320 Portorož  {fa-phone} (05) 617 16 00 {fa-envelope-o} pp_piran.pukp@policija.si Komandir: Matjaž ŽERJAL Območje: Občina Piran     POLICIJSKA POSTAJA POSTOJNA  {fa-picture-o} Naslov: Kolodvorska cesta 3 b, 6230 Postojna  {fa-phone} (05) 703 34 00  {fa-envelope-o} pp_postojna.pukp@policija.si Komandir: Bojan ŽOLGER Območje: Občini Postojna in Pivka      POLICIJSKA POSTAJA SEŽANA Naslov: Kosovelova ulica 1a, 6210 Sežana  {fa-phone} (05) 707 15 00  {fa-envelope-o} pp_sezana.pukp@policija.si Komandir: Robert TOMAN Območje: Občine Sežana, Komen in Divača   Policijska pisarna Komen Naslov: Komen 86, 6223 Komen  {fa-phone} (05) 707 15 00 (PP Sežana) Uradne ure: sreda, od 14. do 17. ure VPO: Erik FABČIČ     POSTAJA MEJNE POLICIJE DRAGONJA  Naslov: Dragonja 123, 6333 Sečovlje  {fa-phone} (05) 617 91 10  {fa-envelope-o} pmp_dragonja.pukp@policija.si Komandir: Loris ČENDAK Delovno področje: Mejna kontrola na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja na meji s Hrvaško in mejna kontrola na mejnem prehodu za mednarodni zračni promet Portorož.   Mejni prehod za mednarodni cestni promet Dragonja  {fa-picture-o} Naslov: 6333 Dragonja  {fa-phone} (05) 617 91 10  {fa-envelope-o} pmp_dragonja.pukp@policija.si   Mejni prehod za mednarodni cestni promet Sečovlje (kontrolna točka)  {fa-picture-o} Naslov: 6333 Sečovlje  {fa-phone} (05) 617 91 50   Mejni prehod za mednarodni zračni promet Portorož  {fa-picture-o} Naslov: 6333 Sečovlje  {fa-phone} (05) 617 91 30  {fa-envelope-o} pmp_let_secovlje.pukp@policija.si     POSTAJA MEJNE POLICIJE JELŠANE  {fa-picture-o} Naslov: Jelšane NN, 6254 Jelšane  {fa-phone} (05) 714 02 00  {fa-envelope-o} pmp_jelsane.pukp@policija.si Komandir: Aleksander MORAN Delovno področje: PP s posebnim delovnim področjem za kontrolo prehajanja preko državne meje. Delo opravlja na MMP Jelšane in na mejnem prehodu za obmejni promet Novokračine.   Mejni prehod za mednarodni cestni promet Jelšane  {fa-picture-o} Naslov: Jelšane NN, 6254 Jelšane  {fa-phone} (05) 714 02 00   Mejni prehod za obmejni promet Novokračine  {fa-picture-o} Naslov: 6254 Novokračine  {fa-phone} (05) 613 14 91 Delovni čas: - od ponedeljka do sobote od 6. do 22. ure, v nedeljo od 7. do 20. ure- v času turistične sezone med 1. 6. in 1.10. je odprt :     - med tednom od 6. do 22. ure,     - v času vikendov od 7. do 22. ure.     POSTAJA MEJNE POLICIJE SOČERGA Naslov: Sočerga b.š., 6272 Gračišče  {fa-phone} (05) 615 45 00  {fa-envelope-o} pmp_socerga.pukp@policija.si Komandir: Gorazd ŽNIDARIČ Delovno področje: Opravljanje mejne kontrole na MP Sočerga, MP Podgorje ter MPOP Brezovica in MPOP Rakitovec ter ŽMP Rakitovec na hrvaški meji.   Mejni prehod za mednarodni cestni promet Podgorje  {fa-picture-o} Naslov: 6216 Podgorje  {fa-phone} (05) 687 05 07   Mejni prehod za mednarodni cestni promet Sočerga  {fa-picture-o} Naslov: 6272 Sočerga  {fa-phone} (05) 615 45 00   Mejni prehod za mednarodni železniški promet Rakitovec  {fa-picture-o} Naslov: 6275 Rakitovec  {fa-phone} (05) 659 80 27   Mejni prehod za obmejni promet Brezovica pri Gradinu  {fa-picture-o} Naslov: 6272 Brezovica pri Gradinu  {fa-phone} (05) 657 50 19   Mejni prehod za obmejni promet Rakitovec  {fa-picture-o} Naslov: 6275 Rakitovec  {fa-phone} (05) 659 80 11     POSTAJA MEJNE POLICIJE STAROD  {fa-picture-o} Naslov: Starod 76, 6244 Podgrad  {fa-phone} (05) 714 01 00  {fa-envelope-o} pmp_starod.pukp@policija.si Komandir: Boštjan ŽNIDARŠIČ Delovno področje: PP za kontrolo prehajanja preko državne meje   Mejni prehod za mednarodni cestni promet Starod   {fa-picture-o} Naslov: Starod 76, 6244 Podgrad  {fa-phone} (05) 714 01 00     POSTAJA POMORSKE POLICIJE KOPER Naslov: Ukmarjev trg 6, 6000 Koper  {fa-phone} (05) 613 13 80  {fa-envelope-o} ppop.pukp@policija.si Komandir: Denis AMEŽIČ, po pooblastilu generalnega direktorja policije Delovno področje: Mejna kontrola na morskih mejnih prehodih v Luki Koper in Piranu in izvajanje nalog na morju   Mejni prehod za mednarodni morski promet Koper  {fa-picture-o} Naslov: 6000 Koper  {fa-phone} (05) 611 72 40   Mejni prehod za mednarodni morski promet Piran  {fa-picture-o} Naslov: 6330 Piran  {fa-phone} (05) 617 91 00     POSTAJA PROMETNE POLICIJE KOPER Naslov: Spodnje Škofije 18, 6281 Škofije Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 (ob sobotah, nedeljah in praznikih zaprto)  {fa-phone} (05) 610 05 30  {fa-envelope-o} ppp_koper.pukp@policija.si Komandir: Janko TAURER Območje: Policijska uprava Koper     POLICIJSKA POSTAJA VODNIKOV SLUŽBENIH PSOV KOPER Naslov: Spodnje Škofije 18, 6281 Škofije Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 (ob sobotah, nedeljah in praznikih zaprto)  {fa-phone} (05) 610 05 46  {fa-envelope-o} pp_vsp.pukp@policija.si Komandir: Armando GORIČAN Delovno področje: Delo s službenimi psi     POLICIJSKA POSTAJA ZA IZRAVNALNE UKREPE KOPER (predstavitev) Naslov: Krvavi potok 31, 6240 Kozina Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 (ob sobotah, nedeljah in praznikih zaprto)  {fa-phone} (05) 618 13 50  {fa-envelope-o} ppiukp.pukp@policija.si Komandirka: Alenka KOROŠEC PERUZIN Območje: Policijska uprava Koper    

Več

17.nov.2008

Policijska uprava Koper

Ukmarjev trg 66000 Koper {fa-phone} 05 613 12 00{fa-envelope-o} pukp@policija.si Predstavnica za odnose z javnostmi: Anita Leskovec{fa-phone} 05 613 13 61{fa-phone} 041 780 270{fa-envelope-o} anita.leskovec@policija.si  

Več