Javni nastopi Policijskega orkestra so predvsem:

 1. sodelovanje na državnih slovesnostih in drugih državnih protokolarih dogodkih,
 2. sodelovanje na prireditvah in slovesnostih ministrstev in policije,
 3. sodelovanje na spominskih in pogrebnih slovesnostih,
 4. samostojni, dobrodelni in promocijski koncerti in
 5. drugi nastopi.

Policijski orkester se v javnosti predstavlja tudi z video in avdio posnetki lastne dejavnosti ter sodeluje z drugimi dirigenti in glasbeniki.

Sodelovanje na državnih protokolarnih dogodkih

Policijski orkester je dolžan sodelovati na državnih protokolarnih dogodkih, in sicer:

 • ob slovesnostih pri prihodu šefov držav in predsednikov vlad na uradni obisk v Republiko Slovenijo in slovesnostih ob odhodu šefov držav ob zaključku uradnega obiska v Republiki Sloveniji;
 • polaganju vencev k spomenikom v Republiki Sloveniji, kadar jih polagajo šef države, predsednik parlamenta in predsednik vlade, ter ob dnevu spomina na mrtve;
 • državnih pogrebih in državnih žalnih slovesnostih.

Pri organizaciji in izvedbi nastopov Policijski orkester sodeluje s Protokolom Republike Slovenije in častno enoto Slovenske vojske.

Sodelovanje na prireditvah in slovesnostih, ki jih organizirajo ministrstva in policija

Policijski orkester sodeluje tudi na prireditvah in slovesnostih ministrstev in policije, in sicer na:

 • proslavah ob dnevu policije;
 • slovesnostih ob protokolarnih dogodkih v ministrstvih in policiji;
 • slovesnostih strokovnih in poklicnih policijskih združenj in društev;
 • drugih prireditvah, ki jih organizirajo ministrstva ali policija.

Sodelovanje na spominskih in pogrebnih slovesnostih

Policijski orkester sodeluje na spominskih in pogrebnih slovesnostih za delavce policije, ki so umrli med opravljanjem policijskih nalog. Na željo svojcev umrlega ali na predlog vodje enote, v kateri je pokojnik delal, lahko sodeluje tudi na pogrebu policistov, ki niso umrli med opravljanjem policijskih nalog, drugih delavcev policije in upokojenih policistov.

Policijski orkester lahko izjemoma sodeluje na drugih spominskih in pogrebnih slovesnostih. O tem odloči direktor Uprave uniformirane policije oziroma oseba, ki ga nadomešča, stroške sodelovanja Policijskega orkestra pa poravna naročnik.

Izvajanje samostojnih dobrodelnih in promocijskih koncertov po Sloveniji in v tujini

Policijski orkester lahko sodeluje tudi na promocijskih in dobrodelnih koncertih, ki so povezani s preventivnimi varnostnimi ali drugimi akcijami, in na dobrodelnih koncertih, ki so organizirani v humanitarne ali druge nekomercialne namene.

Drugi nastopi

Policijski orkester sodeluje z drugimi glasbenimi ustanovami v Sloveniji in tujini ter dirigenti, zaradi strokovnega izpopolnjevanja in izvajanja nastopov doma in v tujini.