Za področje kriminalitete je na voljo ena datoteka na leto za pretekla leta. Združuje kazniva dejanja in osebe, udeležene v kaznivih dejanjih.

Podatki se v CSV datoteko izvozijo enkrat letno in sicer drugi vikend v februarju za pretekla leta. V datoteki so zajeta vsa kazniva dejanja, za katera je policija vložila kazensko ovadbo ali poročilo. Datum zaključnega dokumenta je v obravnavanem obdobju. Podatki so dešifrirani, zato vsebina šifrantov ni potrebna.

 

Struktura baze za kazniva dejanja (KD):

 • številka za štetje in ločevanje posameznega kaznivega dejanja
 • datum storitve kaznivega dejanja (MM.LLLL)
 • ura storitve kaznivega dejanja (intervali)
 • dan v tednu
 • PU storitve kaznivega dejanja
 • atribut o tem, ali je osumljenec policiji znan ali ne (povratnik)
 • klasifikacija kaznivega dejanja (zakon/člen/odstavek/točka/alinea - tekst člena)
 • poglavje zakonika
 • vrsta kriminalitete (splošna/gospodarska)
 • vrsta kriminalitete (organizirana)
 • vrsta kriminalitete (mladoletniška)
 • dokončanost kaznivega dejanja
 • kriminalistična označba 1
 • kriminalistična označba 2
 • kriminalistična označba 3
 • uporabljeno sredstvo 1
 • uporabljeno sredstvo 2
 • uporabljeno sredstvo 3
 • uporabljeno sredstvo 4
 • upravna enota, kjer je bilo storjeno kaznivo dejanje
 • podroben opis prizorišča kaznivega dejanja
 • leto zaključnega dokumenta
 • vrsta zaključnega dokumenta
 • številka za štetje in ločevanje oseb, udeleženih v kaznivih dejanjih
 • kot kaj nastopa oseba v kaznivem dejanju
 • starostni razred, ki mu oseba pripada ob storitvi kaznivega dejanja
 • spol
 • državljanstvo osebe (le slovensko in tuje)
 • poškodba osebe
 • vpliv alkohola
 • vpliv mamil
 • pripadnost organizirani združbi
 • materialna škoda v EUR