Sorodne objave

 

V mesecu februarju1 so policisti obravnavali:

 • 6 (13)2 prometnih nesreč s smrtnim izidom, kar je 54 % manj kot v enakem obdobju leta 2002,
 • 536 (612) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi ali 12 % manj,
 • 1.992 (2.034) prometnih nesreč z materialno škodo ali 2 % manj.

V teh nesrečah je:

 • 7 (14) ljudi umrlo ali 50 % manj kot v enakem obdobju leta 2002,
 • 45 (137) jih je bilo hudo telesno poškodovanih ali 67 % manj,
 • 736 (711) lahko telesno poškodovanih kar je 4 % več.


Prometne nesreče in posledice:

leto št. prometnih nesreč št. prom. nesreč s smrtnim izidom št. prom. nesreč s tel. pošk. št. prom. nesreč z mater. škodo umrli hudo tel. pošk. lahko tel. pošk.
2001 2.711 16 564 2.131 18 153 670
2002 2.659 13 612 2.034 14 137 711
2003 2.534 6 536 1.992 7 45 736
primerjava 02/03 - 5 % - 54 % - 12 % - 2 % - 50 % - 63 % + 4 %


Prometna varnost na slovenskih cestah je bila v mesecu februarju v primerjavi z enakim obdobjem lani boljša. V mesecu februarju se je stanje na slovenskih cestah (glede na nastale posledice) poboljšalo. Število umrlih v prometnih nesrečah se je zmanjšalo, ravno tako je spodbuden podatek o posledicah med telesno poškodovanimi, saj so poškodbe med udeleženci v prometnih nesreča vedno blažje, na kar ima nedvomno vpliv več dejavnikov. Gledano v celoti, pa je bilo tudi manj prometnih nesreč, ne glede na vrsto posledice.


Najpogostejši vzroki:

 • mrtvi:
  • nepravilna stran oz. smer vožnje - 6 (3) ali za 50 % več kot v enakem lanskem obdobju,
  • neprilagojena hitrost - 1 (9) ali za 89 % manj.
 • telesno poškodovani:
  • neprilagojena hitrost - 293 (326) ali za 10 % manj kot v enakem lanskem obdobju,
  • neupoštevanje pravil o prednosti - 142 (186), ali za 24 % manj,
  • neustrezna varnostna razdalja - 128 (91) ali za 41 % več,
  • nepravilna stran oz. smer vožnje - 110 (119) ali za 8 % manj,
  • nepravilen premik z vozilom - 40 (39),
  • nepravilno prehitevanje - 23 (28),
  • nepravilnost pešca - 4 (23),
  • ostali vzroki - 45 (36).


Nepravilna stran oziroma smer vožnje je bila v februarju največkrat vzrok prometnim nesrečam z najhujšimi posledicami. V primerjalnem obdobju lanskega leta se je navedenemu vzroku pridružila še neprilagojena hitrost, ki še vedno ostaja poglavitni vzrok telesnim poškodbam. Delež nepravilne strani oziroma smeri vožnje kot najpogostejši vzrok za prometne nesreče v februarju znaša 86 % umrlih v prometnih nesrečah. Trend zmanjševanja števila hudo telesno poškodovanih v prometnih nesrečah (- 63 %) in večanja števila lahko telesno poškodovanih ( + 4 %) se nadaljuje tudi letos.


Vrste udeležencev

V prometnih nesrečah je umrlo največ:

 • voznikov osebnih avtomobilov - 5 (5),
 • potnikov - 1 (4),
 • voznik motornega kolesa - 1 (0).


Bistvenih sprememb glede na nastale posledice med posameznimi vrstami udeležencev v primerjavi z lanskim letom ni. V primerjavi s predhodnimi leti pa to pomeni, da smo zadržali raven večje varnosti v kategoriji "ranljivih" udeležencev v cestnem prometu (pešci, kolesarji, vozniki motornih koles) že zaradi dejstva da so bile te kategorije manj zastopane v cestnem prometu, kot lani v enakem obdobju.


Mrtvi v prometnih nesrečah glede na kategorijo cest

V februarju 2003 je največ ljudi umrlo:

 • na regionalnih cestah 2 (5),
 • na glavnih cestah 3 (2),
 • na hitrih cestah 1 (1),
 • na lokalnih cestah 1 (1).

Prometna varnost je bila povsod, razen na glavnih cestah boljša glede na nastale posledice.


Policisti so v februarju 2003

 • ugotovili 47.622 (48.348) kršitev, za katere je predpisana denarna kazen, ali za 2 % manj kot v enakem lanskem obdobju,
 • ugotovili 5.990 (8.434) kršitev, za katere je predpisan postopek pri sodniku za prekrške, ali za 29 % manj,
 • odredili 17.007 (16.811) alkotestov kar je 1 % več kot lani, od katerih je bilo 2.197 (2.838) pozitivnih ali za 23 % manj,
 • odredili 324 (469) strokovnih pregledov (alkohol) ali za 31 % manj od katerih je bilo 68 (148) pozitivnih ali za 54 % manj,
 • 446 (713) kršiteljev cestnoprometnih predpisov je imelo v krvi nad 1,5 g alkohola /kg krvi, kar je za 37 % manj,
 • 115 (187) povzročiteljev prometnih nesreč pa nad 1,1 g alkohola /kg krvi, kar je za 29 % manj,
 • odredili 19 (30) izrednih tehničnih pregledov ali za 37 % manj,
 • začasno odvzeli 2.100 (2.610) vozniških dovoljenj ali za 20 % manj,
 • zasegli 5 (5) motornih koles ali koles z motorjem,
 • privedli k sodniku 24 (46) oseb ali za 48 % manj in
 • odredili 172 (349) strokovnih pregledov zaradi mamil ali za 51 % manj kot v enakem obdobju leta 2002, od katerih je bilo v PN 2 (9) in CPP 14 (56) pozitivnih, v PN 6 (23) in CPP 4 (10) negativnih, pri tem pa so v PN 3 (6) in ob CPP 126 (240) oseb strokovni pregled odklonilo.


Barometer prometnih nesreč po mesecih

Barometer varnosti na slovenskih cestah prikazuje, da je v zadnjih dvanajstih mesecih od začetka marca 2002 do konca februarja 2003 umrlo 258 ljudi.

Barometer varnosti predstavlja 12-mesečne vrednosti (od 01.03.2002 do 28.02.2003). Vsak stolpec kaže število mrtvih v zadnjih dvanajstih mesecih. Linearna korelacija kaže razmerje med ciljnim številom mrtvih (ne več kot 210 mrtvih do konca leta 2005) in dejanskim številom umrlih v zadnjih 12-ih mesecih.

Iz prikazanega je razvidno, da se število smrtnih žrtev glede na primerljivo obdobje v preteklosti stalno zmanjšuje.

 

1 Podatki zajeti v bazi podatkov dne 12.03.2003.

2 Podatki v oklepajih so za enako primerjalno obdobje leta 2002.

 

Uprava uniformirane policije, Sektor za cestni promet