Sorodne objave

 

V tem obdobju1 je policija obravnavala:

 • 42 (49)2 prometnih nesreč s smrtnim izidom kar je 14 % manj kot v enakem obdobju leta 2002,
 • 2.009 (2.023) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi ali 1 % manj,
 • 6.797 (6.445) prometnih nesreč z materialno škodo ali 5 % več.

V teh nesrečah je:

 • 46 (52) ljudi umrlo ali 12 % manj kot v enakem obdobju leta 2002,
 • 197 (417) jih je bilo hudo telesno poškodovanih ali 53 % manj,
 • 2.762 (2.397) lahko telesno poškodovanih kar je 15 % več.

 

Prometne nesreče in posledice:

leto št. prometnih nesreč št. prom. nesreč s smrtnim izidom št. prom. nesreč s tel. pošk. št. prom. nesreč z mater. škodo umrli hudo tel. pošk. lahko tel. pošk.
2001 8.597 40 1.821 6.736 42 501 2.073
2002 8.517 49 2.023 6.445 52 417 2.397
2003 8.848 42 2.009 9.797 46 197 2.762
primerjava 02/03 + 4 % - 14 % - 1 % + 5 % - 12 % - 53 % + 15 %


Prometno varnost na slovenskih cestah je bila tekom letošnjega leta v primerjavi z enakim lanskim obdobjem podobna. Število prometnih nesreč s smrtnim izidom (vključno s posledicami) je sicer nekoliko manjše. Večje je skupno število prometnih nesreč. Bistven upad je opazen predvsem pri hudo telesno poškodovanih, kjer se število poškodovanih udeležencev v prometnih nesrečah konstantno manjša, predvsem na račun lažjih telesnih poškodb (so v porastu).


Najpogostejši vzroki:

 • mrtvi:
  • neprilagojena hitrost - 17 (25) ali za 32 % manj kot v enakem lanskem obdobju,
  • nepravilna stran oz. smer vožnje - 16 (15),
  • neupoštevanje pravil o prednosti - 7 (3),
  • nepravilnost pešca - 3 (2),
  • nepravilen premik z vozilom - 1 (1),
  • nepravilno prehitevanje - 1 (2),
  • ostali vzroki - 1 (4).
 • telesno poškodovani:
  • neprilagojena hitrost - 1.019 (1.018) ali približno enako kot v enakem lanskem obdobju,
  • neupoštevanje pravil o prednosti - 639 (574),
  • neustrezna varnostna razdalja - 512 (421),
  • nepravilna stran oz. smer vožnje - 396 (353),
  • nepravilen premik z vozilom - 153 (130),
  • nepravilno prehitevanje - 79 (137),
  • nepravilnost pešca - 24 (40),
  • ostali vzroki - 127 (103).


Vrsta udeležencev

V prometnih nesrečah je umrlo največ:

 • voznikov osebnih avtomobilov - 22 (23),
 • potnikov - 10 (12),
 • pešec - 7 (12),
 • voznik motornega kolesa - 3 (1),
 • kolesar - 1 (4),
 • voznik kolesa z motorjem - 1 (0),
 • voznik tovornega avtomobila - 1 (0),
 • voznik traktorja - 1 (0).

<br<Umrli po cestah

V tem obdobju je največ ljudi umrlo:

 • na regionalnih cestah - 18 (17),
 • naselje z uličnim sistemom - 9 (7),
 • na glavnih cestah - 8 (10),
 • na lokalnih cestah - 5 (4),
 • na avtocestah -2 (6),
 • na hitrih cestah - 2 (4),
 • naselje brez uličnega sistema - 1 (3),
 • na turističnih cestah - 1 (1)


Prometna varnost je bila povsod, razen na regionalnih cestah in naseljih z uličnim sistemom boljša glede na nastale posledice.


Policisti so v obdobju od januarja do marca:

 • ugotovili 149.130 (153.972) kršitev, za katere je predpisana denarna kazen ali 3 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta,
 • ugotovili 21.123 (26.730) kršitev, za katere je predpisan postopek pri sodniku za prekrške ali 21 % manj,
 • odredili 59.804 (52.102) alkotestov ali 15 % več kot v enakem obdobju preteklega leta, od katerih je bilo 7.443 (8.934) pozitivnih ali 17 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta,
 • odredili 1.192 (1.505) strokovnih pregledov za alkohol ali 21 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta, od katerih je bilo 352 (443) pozitivnih ali 21 % manj,
 • 1.598 (2.285) kršiteljev cestno prometnih predpisov je imelo v krvi nad 1,5 g alkohola /kg krvi ali 30 % manj,
 • 476 (612) povzročiteljev prometnih nesreč pa nad 1,1 g alkohola /kg krvi, kar je 22 % manj,
 • odredili 89 (130) izrednih tehničnih pregledov ali 32 % manj kot v enakem obdobju leta 2002,
 • začasno odvzeli 7.003 (8.203) vozniških dovoljenj ali 15 % manj,
 • zasegli 10 (19) koles z motorjem ali motornih koles, kar je 47 % manj,
 • privedli k sodniku 69 (130) oseb ali 47 % manj in
 • odredili 811 (1.040) strokovnih pregledov zaradi mamil ali za 22 % manj kot v enakem obdobju leta 2002, od katerih je bilo v PN 16 (18) in CPP 112 (186) pozitivnih, v PN 34 (65) in CPP 10 (22) negativnih, pri tem pa je v PN 10 (21) in ob CPP 543 (716) oseb strokovni pregled odklonilo.

 

1 Podatki zajeti iz baze podatkov dne 14.04.2003.

2 Podatki v oklepajih so za enako primerjalno obdobje leta 2002.

 

Uprava uniformirane policije, Sektor za cestni promet