Sorodne objave

 

V tem obdobju1 so policisti obravnavali:

 • 101 (109)2 prometnih nesreč s smrtnim izidom, kar je 7 % manj kot v enakem obdobju leta 2002,
 • 4.959 (4.670) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi ali 6 % več,
 • 13.897 (13.996) prometnih nesreč z materialno škodo ali 1 % manj.

V teh nesrečah je:

 • 113 (124) ljudi umrlo ali 9 % manj kot v enakem obdobju leta 2002,
 • 572 (826) jih je bilo hudo telesno poškodovanih ali 31 % manj,
 • 6.664 (5.637) lahko telesno poškodovanih kar je 18 % več.

 

Prometne nesreče in posledice:

leto št. prometnih nesreč št. prom. nesreč s smrtnim izidom št. prom. nesreč s tel. pošk. št. prom. nesreč z mater. škodo umrli hudo tel. pošk. lahko tel. pošk.
2001 19.143 112 4.324 14.707 132 1.178 4.924
2002 18.775 109 4.670 13.996 124 826 5.637
2003 18.957 101 4.959 13.897 113 572 6.664
primerjava 02/03 + 1 % - 7 % + 6 % - 1 % - 9 % - 31 % + 18 %


Prometno varnost na slovenskih cestah je bila v prvem polletju letošnjega leta v primerjavi z enakim lanskim obdobjem približno enaka. Število prometnih nesreč s smrtnim izidom (vključno s posledicami) je manjše, večje je le skupno število prometnih nesreč. Bistven upad je opazen predvsem pri mrtvih in hudo telesno poškodovanih, kjer se število poškodovanih udeležencev v prometnih nesrečah manjša, predvsem na račun lažjih telesnih poškodb (le te so v porastu).


Najpogostejši vzroki:

 • mrtvi
  • neprilagojena hitrost - 40 (60) ali za 33 % manj kot v enakem lanskem obdobju,
  • nepravilna stran oz. smer vožnje - 38 (32),
  • neupoštevanje pravil o prednosti - 13 (19),
  • nepravilnost pešca - 5 (2),
  • nepravilen premik z vozilom - 2 (1),
  • nepravilno prehitevanje - 8 (5),
  • nepravilnosti na tovoru - 2 (0),
  • ostali vzroki - 5 (4).
 • telesno poškodovani
  • neprilagojena hitrost - 2.270 (2.076) ali za 9 % več kot v enakem lanskem obdobju,
  • neupoštevanje pravil o prednosti - 1.566 (1.322),
  • neustrezna varnostna razdalja - 1.180 (980),
  • nepravilna stran oz. smer vožnje - 1.118 (987),
  • nepravilen premik z vozilom - 399 (312),
  • nepravilno prehitevanje - 235 (336),
  • nepravilnost pešca - 66 (100),
  • ostali vzroki - 402 (350).


Vrsta udeležencev

V prometnih nesrečah je umrlo največ:

 • voznikov osebnih avtomobilov - 48 (52),
 • potnikov - 27 (32),
 • pešec - 12 (19),
 • voznik motornega kolesa - 13 (11),
 • kolesar - 5 (8),
 • voznik kolesa z motorjem - 3 (0),
 • voznik tovornega avtomobila - 2 (1),
 • voznik traktorja - 2 (1),
 • voznik delovnega stroja - 1 (0).


Mrtvi v prometnih nesrečah glede na kategorijo cest

V tem obdobju je največ ljudi umrlo:

 • na regionalnih cestah - 40 (36),
 • naselje z uličnim sistemom - 15 (16),
 • na glavnih cestah - 23 (35),
 • na lokalnih cestah - 7 (7),
 • na avtocestah - 11 (8)
 • na hitrih cestah - 8 (8),
 • naselje brez uličnega sistema - 8 (13),
 • na turističnih cestah - 1 (1).


Prometna varnost je bila v primerjavi z lanskim enakim obdobjem povsod, razen na regionalnih cestah in avtocestah boljša glede na nastale posledice.


Policisti so v obdobju od januarja do junija 2003:

 • ugotovili 287.683 (292.311) kršitev, za katere je predpisana denarna kazen ali 2 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta,
 • ugotovili 46.979 (52.289) kršitev, za katere je predpisan postopek pri sodniku za prekrške ali 10 % manj,
 • odredili 118.279 (94.050) alkotestov ali 26 % več kot v enakem obdobju preteklega leta, od katerih je bilo 16.081 (17.513) pozitivnih ali 8 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta,
 • odredili 2.597 (3.007) strokovnih pregledov za alkohol ali 14 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta, od katerih je bilo 823 (907) pozitivnih ali 9 % manj,
 • 3.719 (4.619) kršiteljev cestno prometnih predpisov je imelo v krvi nad 1,5 g alkohola /kg krvi ali 19 % manj,
 • 1.192 (1.298) povzročiteljev prometnih nesreč pa nad 1,1 g alkohola /kg krvi, kar je 8 % manj,
 • odredili 199 (270) izrednih tehničnih pregledov ali 26 % manj kot v enakem obdobju leta 2002,
 • začasno odvzeli 14.449 (15.764) vozniških dovoljenj ali 8 % manj,
 • zasegli 42 (58) koles z motorjem ali motornih koles, kar je 28 % manj,
 • privedli k sodniku 127 (232) oseb ali 45 % manj in
 • odredili 1.644 (1.909) strokovnih pregledov zaradi mamil ali za 14 % manj kot v enakem obdobju leta 2002, od katerih je bilo v PN 47 (47) in CPP 216 (310) pozitivnih, v PN 93 (124) in CPP 28 (42) negativnih, pri tem pa je v PN 32 (37) in ob CPP 1.003 (1.275) oseb strokovni pregled odklonilo.

 

1 Podatki zajeti iz baze podatkov dne 15.07.2003.

2 Podatki v oklepajih so za enako primerjalno obdobje leta 2002.

 

Uprava uniformirane policije, Sektor za cestni promet