Sorodne objave

 

1 PROMETNA VARNOST OTROK IN MLADOLETNIKOV

sola-graf1 * podatki se nanašajo na obdobje od 1.1.2002 do 31.07.2003


V zadnjih petih letih in prvih sedmih mesecih letošnjega leta je v prometnih nesrečah umrlo 1.822 oseb, od tega je bilo 118 ali 6,5 % otrok in mladoletnikov. V zadnjih letih se število umrlih otrok in mladoletnikov v prometnih nesrečah zmanjšuje. Izjema je bilo leto 1999.


Umrli otroci in mladoletniki v prometnih nesrečah po vrsti udeleženca

Starost otrok Pešec Potnik Voznik kolesa z motorjem Voznik motornega kolesa
  2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003
do 7 let - 1 - - - - - -
7 - 14 let 2 - 1 - - - - -
16 - 18 let 2 - 6 1 - 1 2 -
skupaj 4 1 7 1 - 1 2 -


Otroci in mladoletniki so najpogosteje udeleženi v prometnih nesrečah kot potniki, saj jih je za posledicami prometnih nesreč v lanskem in letošnjem letu umrlo 8, kar znaša 53 % vseh umrlih iz teh starostnih skupin. Podatki nedvoumno kažejo, da je prepričanje o ogroženosti otrok kot pešcev v prometu zmotno. Za varnost otrok in mladoletnikov so torej odgovorni predvsem starejši (ponavadi starši), ki jih vozijo kot potnike v vozilih brez uporabe ustreznih otroških sedežev in nepripete z varnostnim pasom.


Udeleženci/povzročitelji

V obravnavanem obdobju leta 2003* je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 937 otrok in mladoletnikov, od katerih jih je 5 umrlo, 103 so bili hudo telesno poškodovani, 834 pa lažje. 435 otrok in mladoletnikov je nesrečo preživelo brez poškodb. V 403 primerih so bili povzročitelji prometne nesreče.

V letu 2002 je bil eden v nesreči umrli mladoletnik povzročitelj prometne nesreče, hudo telesno poškodovanih otrok in mladoletnikov - povzročiteljev je bilo 44,4 %, lahko telesno poškodovanih pa 27,8 % .


Prometne nesreče ob začetku šolskega leta

V preteklih letih se v prvih desetih šolskih dneh ni zgodilo veliko prometnih nesreč (najmanj leta 1999 - 15, največ leta 1996 - 38). V tem obdobju leta 2002 je bilo na poti v oziroma iz šole v prometnih nesrečah udeleženih šest otrok oziroma mladoletnikov, od tega sta se dva otroka lažje telesno poškodovala, medtem ko sta se dva mladoletnika lahko in dva hudo telesno poškodovala.

 


2 AKTIVNOSTI POLICIJE OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA

Aktivnosti policije so razdeljene v tri sklope:

2.1 Pred začetkom šolskega leta (nekatere naloge so že bile opravljene)

 • policijske enote bodo pregledale cestnoprometno signalizacijo v okolici šol in o ugotovitvah obvestile upravljavce cest,
 • v razgovorih z vodstvi šol bodo opozorili na dolžnost varovanja otrok pri prihodu v šolo in odhodu iz nje,
 • z vodstvi šol bodo policijske enote pregledale načrte varnih poti v šolo in predlagale morebitne spremembe prometne ureditve,
 • policijske enote bodo pridobile informacije o vsakodnevnih organiziranih prevozih otrok v in iz šole.

2.2 V prvih šolskih dneh

 • policisti bodo sodelovali na roditeljskih sestankih staršev prvošolčkov in predavali o prometni varnosti ter spremljali prvošolčke po šolskih poteh, jim svetovali in učili pravilne udeležbe v prometu,
 • policisti bodo sodelovali v učnem procesu v osnovnih šolah (prometna vzgoja). Učencem bodo pojasnili, kako naj se varno vključujejo v promet,
 • razdelili bodo 30.000 pobarvank, ki so namenjene prvošolčkom,
 • v okolici šol bodo policisti izvajali poostrene nadzore, pri čemer bo glavni cilj umirjanje prometa (nadzor hitrosti), še posebej v času prihoda učencev v šolo in odhoda domov,
 • policisti bodo pozorni na varno hojo otrok in prečkanje ceste, opremljenost prvošolčkov z rumenimi ruticami in z odsevnimi telesi ob zmanjšani vidljivosti, brezhibnosti koles, koles s pomožnim motorjem in koles z motorjem,
 • policisti bodo opravljali poostrene nadzore tehnične brezhibnosti vozil, s katerimi se bodo učenci prevažali v šolo in iz šole domov in ob tem dosledno ukrepali,
 • pri prihodu otrok v šolo bodo policisti kontrolirali obvezno uporabo zaščitne čelade,
 • policisti bodo preverjali uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovanje otrok pri vozilih, s katerimi bodo starši pripeljali otroke v šolo.

2.3 Preko celega šolskega leta

 • policisti bodo nadzirali brezhibnost avtobusov, s katerimi se prevažajo otroci na izlete in voznike teh avtobusov,
 • ob najbolj kritičnih urah in na kritičnih mestih bodo nadzirali odnos voznikov do otrok ter nadzirali varnost otrok kot pešcev in kolesarjev,
 • občasno bodo nadzirali organizirane šolske prevoze otrok ter prevoze otrok, ki jih opravljajo njihovi starši,
 • stalno bodo sodelovali z mentorji prometne vzgoje in vodstvi šol,
 • sodelovali bodo pri izvedbi kolesarskih izpitov,
 • sodelovali bodo pri ostalih aktivnostih, ki bodo z vodstvi šol oziroma s starši dogovorjene tekom leta.

 

Uprava uniformirane policije, Sektor za cestni promet