Sorodne objave

 

V mesecu juliju1 so policisti obravnavali:

 • 27 (27)2 prometnih nesreč s smrtnim izidom, kar je enako kot lani,
 • 940 (952) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi ali 1 % manj,
 • 2.302 (2.383) prometnih nesreč z materialno škodo ali 3 % manj.

V teh nesrečah je:

 • 29 (30) ljudi umrlo ali 3 % manj kot v enakem obdobju leta 2002,
 • 142 (141) jih je bilo hudo telesno poškodovanih ali 1 % več,
 • 1.238 (1.211) jih je bilo lahko telesno poškodovanih, kar je 2 % več.

 

Prometne nesreče in posledice:

leto št. prometnih nesreč št. prom. nesreč s smrtnim izidom št. prom. nesreč s tel. pošk. št. prom. nesreč z mater. škodo umrli hudo tel. pošk. lahko tel. pošk.
2001 3.372 33 835 2.504 35 258 897
2002 3.362 27 952 2.383 30 141 1.211
2003 3.269 27 940 2.302 29 142 1.238
primerjava 02/03 - 3 % 0 % - 1 % - 3 % - 3 % + 1 % + 2 %


Prometna varnost na slovenskih cestah je bila v mesecu juliju približno enaka kot v enakem lanskem obdobju. Zmanjšalo se je število prometnih nesreč ob tem pa so posledice teh nesreč ostale približno enake.


Najpogostejši vzroki:

 • mrtvi:
  • neprilagojena hitrost - 12 (14),
  • nepravilna stran oz. smer vožnje - 9 (8),
  • nepravilno prehitevanje - 3 (2),
  • neupoštevanje pravil o prednosti - 2 (2),
  • nepravilni premiki z vozilom - 1 (1),
  • nepravilnost pešca - 1 (0),
  • nepravilnost na vozilu - 1 (0).
 • telesno poškodovani:
  • neprilagojena hitrost - 408 (409),
  • neupoštevanje pravil o prednosti - 301 (278), ali za 8 % več,
  • nepravilna stran oz. smer vožnje - 251 (241) ali za 4 % več,
  • neustrezna varnostna razdalja - 185 (174) ali za 6 % več,
  • nepravilen premik z vozilom - 80 (87),
  • nepravilno prehitevanje - 61 (55),
  • nepravilnost pešca - 7 (13),
  • ostali vzroki - 87 (95).


V juliju sta bila vzrok prometnim nesrečam s smrtnim izidom največkrat neprilagojena hitrost in nepravilna stran oziroma smer vožnje. Podobne so tudi ugotovitve pri telesno poškodovanih, s tem, da se je št. poškodovanih povečalo tudi zaradi neupoštevanja pravil o prednosti in neustrezne varnostne razdalje.


Vrste udeležencev

V prometnih nesrečah je umrlo največ:

 • voznikov osebnih avtomobilov - 9 (13),
 • voznik motornega kolesa - 5 (3),
 • potnikov - 4 (9),
 • kolesar - 4 (3),
 • voznik kolesa z motorjem - 2 (0),
 • pešcev - 2 (1),
 • voznik traktorja - 2 (0),
 • voznik kombiniranega vozila - 1 (0).


Stanje se je v letošnjem juliju glede na lansko leto po nastalih posledicah med "ranljivimi" udeleženci v cestnem prometu (pešci, vozniki motornih koles in koles z motorjem) bistveno ni spremenilo.


Mrtvi v prometnih nesrečah glede na kategorijo cest

V juliju 2003 je največ ljudi umrlo:

 • na regionalnih cestah - 8 (11),
 • na hitrih cestah - 1 (0),
 • na glavnih cestah - 7 (6),
 • naselje brez uličnega sistema - 3 (2),
 • naselje z uličnim sistemom - 3 (5),
 • na avtocestah - 2 (3),
 • na lokalnih cestah - 5 (2).


Policisti so v juliju 2003

 • ugotovili 47.854 (54.164) kršitev, za katere je predpisana denarna kazen ali za 12 % manj kot v enakem lanskem obdobju,
 • ugotovili 7.298 (9.282) kršitev, za katere je predpisan postopek pri sodniku za prekrške ali za 21 % manj,
 • odredili 16.169 (13.955) alkotestov kar je 16 % več kot lani, od katerih je bilo 2.394 (2.634) pozitivnih ali za 9 % manj,
 • odredili 441 (447) strokovnih pregledov (alkohol) ali za 1 % manj od katerih je bilo 131 (133) pozitivnih ali za 2 % manj,
 • 591 (738) kršiteljev cestnoprometnih predpisov je imelo v krvi nad 1,5 g alkohola /kg krvi, kar je za 20 % manj,
 • 233 (207) povzročiteljev prometnih nesreč pa nad 1,1 g alkohola /kg krvi, kar je za 13 % več,
 • odredili 38 (40) izrednih tehničnih pregledov ali za 5 % manj,
 • začasno odvzeli 2.010 (2.227) vozniških dovoljenj ali za 10 % manj,
 • zasegli 14 (24) motornih koles ali koles z motorjem,
 • privedli k sodniku 37 (38) oseb in
 • odredili 263 (292) strokovnih pregledov zaradi mamil ali za 10 % manj kot v enakem obdobju leta 2002, od katerih je bilo v PN 8 (11) in CPP 15 (39) pozitivnih, v PN 12 (21) in CPP 4 (6) negativnih, pri tem pa je v PN 5 (6) in ob CPP 188 (184) oseb strokovni pregled odklonilo.


Barometer prometnih nesreč po mesecih

Barometer varnosti na slovenskih cestah prikazuje, da je v zadnjih dvanajstih mesecih od začetka avgusta 2002 do konca julija 2003 umrlo 257 ljudi.

Barometer varnosti predstavlja 12-mesečne vrednosti (od 01.08.2002 do 31.07.2003). Vsak stolpec kaže število mrtvih v zadnjih dvanajstih mesecih. Linearna korelacija kaže razmerje med ciljnim številom mrtvih (ne več kot 210 mrtvih do konca leta 2005) in dejanskim številom umrlih v zadnjih 12-ih mesecih.

Iz prikazanega je razvidno, da se število smrtnih žrtev glede na primerljivo obdobje v preteklosti stalno zmanjšuje.

 

1 Podatki zajeti v bazi podatkov dne 19.08.2003.

2 Podatki v oklepajih so za enako primerjalno obdobje leta 2002.

 

Uprava uniformirane policije, Sektor za cestni promet