Sorodne objave

 

V mesecu avgustu1 je policija obravnavala:

 • 19 (23)2 prometnih nesreč s smrtnim izidom, kar je 17 % manj kot lani,
 • 879 (908) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi ali 3 % manj,
 • 2.061 (2.365) prometnih nesreč z materialno škodo ali 13 % manj.

V teh nesrečah je:

 • 21 (25) ljudi umrlo ali 16 % manj kot v enakem obdobju leta 2002,
 • 119 (137) jih je bilo hudo telesno poškodovanih ali 13 % manj,
 • 1.111 (1.140) lahko telesno poškodovanih kar je 3 % manj.

 

Prometne nesreče in posledice:

leto št. prometnih nesreč št. prom. nesreč s smrtnim izidom št. prom. nesreč s tel. pošk. št. prom. nesreč z mater. škodo umrli hudo tel. pošk. lahko tel. pošk.
2001 3.186 30 844 2.312 34 246 950
2002 3.296 23 908 2.365 25 137 1.140
2003 2.959 19 879 2.061 21 119 1.111
primerjava 02/03 - 10 % - 17 % - 3 % - 13 % - 16 % - 13 % - 3 %


Prometna varnost na slovenskih cestah je bila v mesecu avgustu boljša kot enaka kot v enakem lanskem obdobju. Zmanjšalo se je število prometnih nesreč hkrati, pa je bila manjša tudi teža nastalih posledic.


Najpogostejši vzroki:

 • mrtvi:
  • nepravilna stran oz. smer vožnje - 13 (6),
  • neprilagojena hitrost - 7 (11),
  • neupoštevanje pravil o prednosti - 1 (2),
 • telesno poškodovani:
  • neprilagojena hitrost - 395 (380)ali za 4 % več,
  • neupoštevanje pravil o prednosti - 253 (294), ali za 14 % manj,
  • nepravilna stran oz. smer vožnje - 187 (198) ali za 6 % manj,
  • neustrezna varnostna razdalja - 181 (170) ali za 6 % več,
  • nepravilen premik z vozilom - 88 (82),
  • nepravilno prehitevanje - 35 (67),
  • nepravilnost pešca - 8 (13),
  • ostali vzroki - 83 (73).


V avgustu sta bila vzrok prometnim nesrečam s smrtnim izidom največkrat nepravilna stran oziroma smer vožnje in neprilagojena hitrost. Podobne so tudi ugotovitve pri telesno poškodovanih, s tem, da se je število poškodovanih minimalno povečalo le pri vzroku neprilagojena hitrost in neustrezna varnostna razdalja.


Vrste udeležencev

V prometnih nesrečah je umrlo največ:

 • voznikov osebnih avtomobilov - 9 (7),
 • potnikov - 5 (7),
 • voznik motornega kolesa - 3 (2),
 • kolesar - 2 (1),
 • pešcev - 1 (2),
 • voznik traktorja - 1 (2).


Stanje je v letošnjem avgustu glede na lansko leto po nastalih posledicah med "ranljivimi" udeleženci v cestnem prometu (pešci, kolesarji, vozniki motornih koles in koles z motorjem) pričakovano. Glede na dejstvo, da so navedene kategorije v poletnih mesecih številčnejše udeležene v cestnem prometu so nastale posledice v primerjavi s predhodnimi obdobji ugodne.


Mrtvi v prometnih nesrečah glede na kategorijo cest

V avgustu 2003 je največ ljudi umrlo:

 • na regionalnih cestah - 5 (5),
 • na glavnih cestah - 5 (3),
 • na hitrih cestah - 4 (1),
 • naselje z uličnim sistemom - 3 (4),
 • naselje brez uličnega sistema - 2 (6),
 • na lokalnih cestah - 2 (1).


Policisti so v avgustu 2003

 • ugotovili 42.996 (49.702) kršitev, za katere je predpisana denarna kazen, ali za 13 % manj kot v enakem lanskem obdobju,
 • ugotovili 6.814 (8.994) kršitev, za katere je predpisan postopek pri sodniku za prekrške, ali za 24 % manj,
 • odredili 16.723 (14.038) alkotestov kar je 19 % več kot lani, od katerih je bilo 2.563 (2.884) pozitivnih ali za 11 % manj,
 • odredili 371 (470) strokovnih pregledov (alkohol) ali za 21 % manj od katerih je bilo 108 (142) pozitivnih ali za 24 % manj,
 • 554 (760) kršiteljev cestnoprometnih predpisov je imelo v krvi nad 1,5 g alkohola /kg krvi, kar je za 27 % manj,
 • 231 (222) povzročiteljev prometnih nesreč pa nad 1,1 g alkohola /kg krvi, kar je za 4 % več,
 • odredili 31 (52) izrednih tehničnih pregledov ali za 40 % manj,
 • začasno odvzeli 2.086 (2.456) vozniških dovoljenj ali za 15 % manj,
 • zasegli 12 (7) motornih koles ali koles z motorjem,
 • privedli k sodniku 11 (27) oseb in
 • odredili 208 (271) strokovnih pregledov zaradi mamil ali za 23 % manj kot v enakem obdobju leta 2002, od katerih je bilo v PN 3 (6) in CPP 10 (37) pozitivnih, v PN 14 (18) in CPP 3 (6) negativnih, pri tem pa je v PN 8 (6) in ob CPP 152 (183) oseb strokovni pregled odklonilo.


Barometer prometnih nesreč po mesecih

Barometer varnosti na slovenskih cestah prikazuje, da je v zadnjih dvanajstih mesecih od začetka avgusta 2002 do konca avgusta 2003 umrlo 254 ljudi.

Barometer varnosti predstavlja 12-mesečne vrednosti (od 01.09.2002 do 31.08.2003). Vsak stolpec kaže število mrtvih v zadnjih dvanajstih mesecih. Linearna korelacija kaže razmerje med ciljnim številom mrtvih (ne več kot 210 mrtvih do konca leta 2005) in dejanskim številom umrlih v zadnjih 12-ih mesecih.

Iz prikazanega je razvidno, da se število smrtnih žrtev glede na primerljivo obdobje v preteklosti stalno zmanjšuje.

 

1 Podatki zajeti v bazi podatkov dne 17.09.2003.

2 Podatki v oklepajih so za enako primerjalno obdobje leta 2002.

 

Uprava uniformirane policije, Sektor za cestni promet