Sorodne objave

 

V mesecu septembru1 je policija obravnavala:

 • 15 (26)2 prometnih nesreč s smrtnim izidom, kar je 42 % manj kot lani,
 • 925 (928) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi,
 • 2.370 (2.693) prometnih nesreč z materialno škodo ali 12 % manj.

V teh nesrečah je:

 • 18 (26) ljudi umrlo ali 31 % manj kot v enakem obdobju leta 2002,
 • 115 (134) jih je bilo hudo telesno poškodovanih ali 14 % manj,
 • 1.208 (1.143) lahko telesno poškodovanih, kar je 6 % več.

 

Prometne nesreče in posledice:

leto št. prometnih nesreč št. prom. nesreč s smrtnim izidom št. prom. nesreč s tel. pošk. št. prom. nesreč z mater. škodo umrli hudo tel. pošk. lahko tel. pošk.
2001 3.433 19 770 2.644 22 182 935
2002 3.647 26 928 2.693 26 134 1.143
2003 3.310 15 925 2.370 18 115 1.208
primerjava 02/03 - 9 % - 42 % - + 0 % - 12 % - 31 % - 14 % + 6 %


Prometna varnost na slovenskih cestah je bila v mesecu septembru boljša kot enaka kot v enakem lanskem obdobju. Zmanjšalo se je število prometnih nesreč, predvsem pa je bila manjša teža nastalih posledic.


Najpogostejši vzroki:

 • mrtvi:
  • neprilagojena hitrost - 11 (10),
  • nepravilna stran oz. smer vožnje - 4 (6),
  • neupoštevanje pravil o prednosti - 1 (5),
  • ostalo - 2 (2).
 • telesno poškodovani:
  • neprilagojena hitrost - 385 (390) ali za 1 % manj,
  • neupoštevanje pravil o prednosti - 290 (307) ali za 6 % manj,
  • neustrezna varnostna razdalja - 264 (155) ali za 70 % več,
  • nepravilna stran oz. smer vožnje - 196 (215) ali za 9 % manj,
  • nepravilen premik z vozilom - 69 (67),
  • nepravilno prehitevanje - 52 (61),
  • nepravilnost pešca - 10 (20),
  • ostali vzroki - 57 (62).


V septembru sta bila vzrok prometnim nesrečam s smrtnim izidom največkrat neprilagojena hitrost in nepravilna stran oziroma smer vožnje. Podobne so tudi ugotovitve pri telesno poškodovanih, s tem da se je število poškodovanih opazno povečalo le pri vzroku neustrezna varnostna razdalja.


Vrste udeležencev

V prometnih nesrečah je umrlo največ:

 • voznikov osebnih avtomobilov - 7 (7),
 • potnikov - 4 (3),
 • voznik motornega kolesa - 2 (2),
 • kolesarja - 2 (5),
 • pešca - 2 (5),
 • voznik traktorja - 1 (1).


Stanje je v letošnjem septembru glede na lansko leto po nastalih posledicah med "ranljivimi" udeleženci v cestnem prometu (pešci, kolesarji, vozniki motornih koles in koles z motorjem) pričakovano. Glede na dejstvo, da so navedene kategorije v poletnih mesecih številčneje udeležene v cestnem prometu, so nastale posledice v primerjavi s predhodnimi obdobji ugodne.


Mrtvi v prometnih nesrečah glede na kategorijo cest

V septembru 2003 je največ ljudi umrlo:

 • naselje z uličnim sistemom - 6 (4),
 • na regionalnih cestah - 4 (9),
 • naselje brez uličnega sistema - 4 (6),
 • na glavnih cestah - 2 (5),
 • na avtocestah - 1 (1),
 • na lokalnih cestah - 1 (0).

Policisti so v septembru 2003

 • ugotovili 45.441 (49.199) kršitev, za katere je predpisana denarna kazen, ali za 8 % manj kot v enakem lanskem obdobju,
 • ugotovili 6.668 (8.592) kršitev, za katere je predpisan postopek pri sodniku za prekrške, ali za 22 % manj,
 • odredili 17.040 (14.776) alkotestov, kar je 15 % več kot lani, od katerih je bilo 2.422 (2.686) pozitivnih ali za 10 % manj,
 • odredili 384 (475) strokovnih pregledov (alkohol) ali za 19 % manj, od katerih je bilo 90 (156) pozitivnih ali za 42 % manj,
 • 503 (674) kršiteljev cestnoprometnih predpisov je imelo v krvi nad 1,5 g alkohola /kg krvi, kar je za 25 % manj,
 • 206 (212) povzročiteljev prometnih nesreč pa nad 1,1 g alkohola /kg krvi, kar je za 3 % manj,
 • odredili 20 (38) izrednih tehničnih pregledov ali za 47 % manj,
 • začasno odvzeli 2.082 (2.353) vozniških dovoljenj ali za 12 % manj,
 • zasegli 8 (9) motornih koles ali koles z motorjem,
 • privedli k sodniku 26 (36) oseb in
 • odredili 222 (253) strokovnih pregledov zaradi mamil ali za 12 % manj kot v enakem obdobju leta 2002, od katerih je bilo v PN 5 (8) in CPP 16 (45) pozitivnih, v PN 11 (23) in CPP 3 (4) negativnih, pri tem pa je v PN 5 (4) in ob CPP 155 (153) oseb strokovni pregled odklonilo.


Barometer prometnih nesreč po mesecih

Barometer varnosti na slovenskih cestah prikazuje, da je v zadnjih dvanajstih mesecih od začetka oktobra 2002 do konca septembra 2003 umrlo 249 ljudi.

Barometer varnosti predstavlja 12-mesečne vrednosti (od 01.10.2002 do 30.09.2003). Vsak stolpec kaže število mrtvih v zadnjih dvanajstih mesecih. Linearna korelacija kaže razmerje med ciljnim številom mrtvih (ne več kot 210 mrtvih do konca leta 2005) in dejanskim številom umrlih v zadnjih 12-ih mesecih.

Iz prikazanega je razvidno, da se število smrtnih žrtev glede na primerljivo obdobje v preteklosti stalno zmanjšuje.

 

1 Podatki zajeti v bazi podatkov dne 13.10.2003.

2 Podatki v oklepajih so za enako primerjalno obdobje leta 2002.

 

Uprava uniformirane policije, Sektor za cestni promet